Home » Opleidingen » ZZ OUDE OPLEIDINGEN » Gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW

Gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW

Gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW

De samenhang in het gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW

Koninklijke NBA 4 PE uur punten

De afgelopen jaren hebben de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op de corporatiesector effectiever, efficiënter en consistenter te maken.

Deze samenwerking kwam in een stroomversnelling met het verzoek van de minister om het ‘verticaal toezichtsmodel’ uit te werken. Dit kader gaat in per 1 januari 2019 en is een uitvloeisel van het traject Verticaal Toezicht, waarin Aw en WSW samenwerken om het toezicht effectief en efficiënt in te richten. Hierdoor wordt voorkomen dat toezicht dubbel wordt uitgevoerd. De Aw richt zich specifiek op de governance van woningcorporaties, het WSW op het bedrijfsmodel en de financiële borging.

Meer nadruk op risicobeheersing

In het nieuwe beoordelingskader ligt meer nadruk op risicobeheersing. Iedere corporatie krijgt een basisbeoordeling op de aspecten financiële positie, portefeuillestrategie en governance.

Beleidswaarde

In het gezamenlijke beoordelingskader wordt ook ingegaan op de beleidswaarde, het waardebegrip hiervan en de normen binnen de bepaling van de beleidswaarde.

Het gezamenlijk beoordelingskader Autoriteit Woningcorporaties en WSW

De Aw en het WSW komen met het gezamenlijk beoordelingskader vanuit hun eigen rol en verantwoordelijkheid tot een zelfstandig maar afgestemd oordeel. Aw en WSW overleggen daarnaast waar nodig over mogelijke maatregelen en interventies, zodat de meest effectieve maatregel of interventie wordt gehanteerd. Dat neemt niet weg dat de manier waarop ze uw corporatie beoordelen wel van elkaar verschilt.

Deze training geeft u inzicht in het gezamenlijk beoordelingskader maar ook in de overeenkomsten en verschillen tussen beide instanties.

Praktische informatie

Duur

13.00 uur tot ca. 17.00 uur met vooraf een inlooplunch

Startdata

 • 10 september 2020

Uw investering

€ 485 vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf

Programma
 • Het gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW
 • Beoordelingsonderwerpen
  • Financiële continuïteit
  • Bedrijfsmodel, waaronder de portefeuillestrategie
  • Governance en organisatie
 • Toezichtsnormen en kaders
 • Beleidswaarde in het beoordelingskader
 • Risicobeoordeling: vragen rondom ‘Business risk’ en ‘Financial risk’
 • Samenhang en interactie met interne beoordelingskader van de eigen corporatie
 • Interventieladder Aw
Leerresultaten
 • U heeft basiskennis van het gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW.
 • U kent de uitgangspunten van de Aw en het WSW bij het bepalen van de risico’s.
 • U begrijpt hoe het oordeel van uw corporatie tot stand komt.
 • U kunt de vertaalslag maken naar uw interne beoordelingskader.
 • U kent de eisen die de toezichthouders stellen aan uw portefeuillestrategie.
 • U kunt de kaders gebruiken bij het opstellen van de meerjarenbegroting.
Praktijk cases
 • Effecten van (des)investeringen op het gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW.
 • Business Risk en Financial Risk vragen.
Uw docent
 • Victor Burger
  drs. Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Jaring Hylkema
  drs. Jaring Hylkema Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • drs. Daan Vrijmoet MRE
  drs. Daan Vrijmoet Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...