Home » Opleidingen » Control & Compliance » Risicomanagement als sturingsinstrument

Risicomanagement als sturingsinstrument

Risicomanagement als sturingsinstrument

Op naar een constructieve dialoog over risico’s

Risicomanagement is het proces om risico’s zodanig te beheersen dat meer zekerheid bestaat dat de organisatie haar doelstelling(en) realiseert. Soms worden risico’s overschat of juist onderschat. Op andere momenten slaat het beheersen door en staat het risico denken zelfs juist de goede resultaten in de weg.

Risicomanagement geeft inzicht voor het maken van keuzes

Risicomanagement is steeds belangrijker bij het maken van keuzes op het vlak van beschikbaarheid, betaalbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid. Risicomanagement is daarbij niet ‘een feestje van het bestuur’, maar waardevol als het juist breed wordt gedragen. Zeker nu ook de financiële continuïteit en haalbaarheid van alle opgaven steeds uitdagender wordt.

Pragmatisch en werkbaar

Maar hoe zorgt u dat risicomanagement ook pragmatisch en werkbaar blijft? En u helpt om de juiste keuzes te maken? Hoe kunt u de spanning tussen ‘kansen pakken’ en ‘risico’s vermijden’ op een goede wijze hanteren waardoor u maximaal presteert? Hoe vind u de juiste balans tussen lef en verantwoord? Hoe voorkomt u dat ieder incident tot nieuwe regels of checklijsten leidt? Hoe kunt u slim ongehoorzaam zijn wanneer het nodig is? Welke beheersmaatregel kunt u voor beheersmaatregelen treffen? Hoe helpt u de organisatie om overzicht te behouden en te komen tot goede keuzes die aansluiten bij de organisatiedoelen en de maatschappelijke opgave?

In deze training gaat u aan de hand van casussen en voorbeelden een pragmatische werkwijze aanleren. Na afloop kunt u op een gezonde wijze omgaan met risico’s en kansen. U weet hoe u risico’s kunt beheersen in doelmatigheid en in aantallen en bent bekend met een pragmatische, systematische en procesmatige aanpak van risicomanagement.

Praktische informatie


Duur

1 dag: Lunch-Lunch (dag 1 van 12.30 tot dag 2 ca. 14 uur) incl. overnachting


Data

 • 17 en 18 oktober 2024, Garderen

Uw investering

Investering€ 1685
Accommodatiekosten € 360
Totaal (vrij van btw)€ 2.045

PE punten

Deelnemers ontvangen 10 PE studiepunten.

Risicomanagement

 • Inleiding en ontwikkelingen in risicomanagement
 • Prestatiemanagement en risicomanagement bij corporaties

Risicostructuur

 • Bepalen informatiebehoefte en noodzaak
 • Verzamelen van informatie
 • Beoordelen van de kwaliteit van informatie

Gedrag bij risicomanagement

 • Meenemen van collega’s in gezond risicogedrag
 • Bepalen krachtenveld risicomanagement
 • De goede vragen voor de organisatie en uw collega’s
 • Borging en continuïteit
 • Het goede gesprek rondom risicomanagement

Verantwoording en rapportage

 • Rollen van toezichthouders rondom risicomanagement
 • De rol van het management bij risicomanagement
 • Risicomanagement als onderdeel van de normale bedrijfsvoering
 • De rol als facilitator bij risicomanagement (Ciso/Privacy officer/ Risk manager)
 • U kent een model om de prestaties van de corporatie en risicomanagement aan elkaar te verbinden.
 • U kent de beste vragen die u kunt stellen en verwachten rondom risicomanagement.
 • U bent bewust van risico’s rondom risicomanagement en weet hoe u risicomanagement ook pragmatisch en werkbaar kunt benaderen.
 • U bent bewust van de noodzaak en het effect van beheersmaatregelen.
 • U weet hoe u risico’s kunt beheersen in doelmatigheid en in aantallen.
 • U bent bekend met een pragmatische, systematische en procesmatige aanpak van risicomanagement.
 • U weet hoe u de spanning tussen ‘kansen pakken’ en ‘risico’s vermijden’ op een goede wijze kunt hanteren.

Bestuurders, toezichthouders, managers, controllers, compliance officers, Chief Information Security Officers, Privacy officers en projectmanagers die inzicht willen krijgen in risicomanagement en binnen de corporatie hier concreet en op een pragmatische wijze vorm aan willen geven.

 • Erik van Marle
  Erik van Marle Adviseur risicomanagement Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...