Home » Opleidingen » Wonen en Zorg » Wonen en zorg in strategisch perspectief

Wonen en zorg in strategisch perspectief

Wonen en zorg in strategisch perspectief

Wordt elke corporatie een ouderenhuisvester?

Deze vraag wordt steeds meer actueel naarmate de vergrijzing toeneemt. Met de toenemende vergrijzing wordt het risico op vereenzaming groter. Ook raakt de mobiliteit en zelfredzaamheid van huurders steeds meer beperkt en kan een zorgvraag ontstaan. Dat leidt tot andere woonvoorkeuren, zeker omdat alleen de ouderen met de zwaarste zorgvraag nog in aanmerking komen voor het verpleeghuis. Vergrijzing heeft grote impact en vormt daarmee een strategische uitdaging voor woningcorporaties.

Als volkshuisvester kunt u deze ontwikkelingen niet aan u voorbij laten gaan en moet u een visie ontwikkelen op hoe u inspeelt op de veranderende voorkeuren van uw huurders. Maar waar begint u? Wie is ‘de oudere’ eigenlijk? En wat heeft die dan nodig om goed en veilig te kunnen blijven wonen? En bent u ook bereid om te investeren in vastgoed voor mensen met een zware zorgvraag?

In de training Wonen en zorg in strategisch perspectief wordt stilgestaan bij ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg. Naast een actuele schets van de dynamiek binnen het thema wonen en zorg wordt ook ingegaan op het speelveld, de spelers en belangen die rondom het onderwerp spelen.

Na de training heeft u de basiskennis om bijvoorbeeld aan de slag te gaan met het thema wonen en zorg in de portefeuillestrategie. Ook heeft u inzicht de vragen die u uzelf kunt stellen om te bepalen in welke mate zorgvastgoed een kerntaak is bij of voor uw corporatie of niet.

Meer verdieping in de businesscase van (woon)zorgvastgoed vindt u tijdens de training de businesscase van zorgvastgoed.

Praktische informatie


Duur

1 dagdeel


Data

 • 30 september 2024 (regio Utrecht)
 • 20 november 2024 (regio Utrecht)

Uw investering

Investering€ 495
Accommodatiekosten € 60
Totaal (vrij van btw)€ 555

PE punten

Deelnemers ontvangen 4 PE studiepunten.

 • De scope van zorgvastgoed en wonen met zorg
  • Zorgvastgoed en wonen met zorg: wat is dat eigenlijk?
 • De zorgmarkt
  • Deelsectoren
  • Stelselwetten: Wlz, Zvw, Wmo
  • Bekostiging : Hoe wordt zorg en zorgvastgoed gefinancierd
  • De zzp, nhc en nic
 • Trends en ontwikkelingen wonen en zorg
  • Demografie
  • Veranderende woonvoorkeuren
  • Scheiden wonen en zorg
  • Overheidsbeleid: WOZO, Programma wonen en zorg voor ouderen en de impact daarvan op wonen met zorg
 • (Woon)zorgvastgoed
  • Van levensloopbestendige woningen tot intramuraal zorgvastgoed
  • Extramuraal verpleeghuis versus inclusief complex
 • Portefeuillestrategie wonen en zorg
  • De inhoud van een goede portefeuillestrategie
  • De regiewet en prestatieafspraken
  • Samenwerking met gemeenten en zorginstellingen
 • U heeft inzicht in de spelers en stakeholders in de zorgmarkt en kunt posities duiden.
 • U heeft inzicht in de bekostigingsstructuur in het zorgstelsel.
 • U bent op de hoogte van trends en ontwikkelingen rondom het thema wonen en zorg.
 • U bent bekend met verschillen tussen zorgvastgoed voor care en zorgvastgoed voor cure en de impact daarvan op het zorgvastgoed en de eigenaar van het vastgoed.
 • U weet welke vragen helpen in de bepaling in welke mate zorgvastgoed tot de kerntaak behoort bij uw corporatie.

De training is bedoeld voor medewerkers bij woningcorporaties van corporaties die betrokken zijn bij zorgvastgoed of medewerkers die de zorgsector beter willen begrijpen en doorgronden waar het gaat om de vragen rondom wonen en zorg.

 • Niels Kornegoor
  Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info
 • Michiel Majoor
  Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info
 • Corstiaan Verweij
  Corstiaan Verweij Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...