Home » Opleidingen » Wonen en Zorg » De businesscase van zorgvastgoed

De businesscase van zorgvastgoed

De businesscase van zorgvastgoed

De businesscase bij zorgvastgoed

Zorginstellingen zijn voor veel corporaties een samenwerkingspartner maar tegelijk ook huurder. Maar het zorgstelsel is onderhevig aan verandering, waardoor het risicoprofiel en daarmee de kans op faillissement van een zorginstelling is toegenomen. Kennis van de samenwerkingspartners is noodzakelijk voor transparantie, interne besluitvorming en risicobepaling.

Tijdens deze training wordt ingegaan op de businesscase van (woon)zorgvastgoed. Aan welke eisen moet vastgoed voldoen als u bewoners met een verhoogd risico op vereenzaming en een zorgvraag wilt huisvesten? En waar moet u rekening mee houden als u een huurovereenkomst met een zorginstelling sluit? Hoe zitten huurcontracten in elkaar en wat speelt er rondom de integratie van ZZP tarieven en de NHC? Hoe verhuurt een zorginstelling en wordt daar omgegaan met waardering van het zorgvastgoed. En wat is de impact op de corporatie?

Na de training heeft voldoende kennis om de kwaliteit van een businesscase van (woon)zorgvastgoed te beoordelen of er in basis zelf een op te stellen.

Wilt u meer weten van de trends en actualiteiten rondom het thema wonen en zorg? Volg dan de training zorgvastgoed in perspectief.

Praktische informatie


Duur

1 dag; 09.30 – 16.30 uur


Data

 • 7 oktober 2021 (VOL)
 • 25 januari 2022 (regio Utrecht)
 • 21 april 2022 (regio Utrecht)

Uw investering

€ 795 vrij van btw en excl. accommodatiekosten.


PE punten

Deelnemers ontvangen 7 PE studiepunten.

 • De scope van zorgvastgoed
  • Wat valt onder de noemer zorgvastgoed
  • Hoe zien andere corporaties en vastgoedbeleggers de scope van zorgvastgoed?
 • De zorgmarkt
  • Deelsectoren, stelselwetten en bekostiging in ouderenzorg en gehandicaptenzorg
  • Wat kan een zorginstelling aan huur betalen?
  • Stakeholders in de zorgsector
   • Verzekeraars, gemeenten, zorgkantoren, NZa, etc.
   • Commerciële verhuurders: marktsegmenten en rendementseisen
 • (Woon)zorgvastgoed
  • Care (levensloopbestendige woningen, wonen met zorg, intramuraal zorgvastgoed)
  • Domotica
  • Maatschappelijke rol/services en de grenzen van de Woningwet
 • Huurcontracten
  • Actuele ontwikkelingen (huurcontract activeren, risico op tariefkorting)
  • Kostprijscontracten (lineair, annuïtair of combinatie)
  • Indexcontracten (standaard ROZ-contract, double net, triple net, …)
  • Flexibele verhuur aan zorginstelling of bewoner
 • Waardering zorgvastgoed
  • Keuze basis versus full
  • De impact van intramurale verhuur vs. scheiden van wonen en zorg
  • Aandachtspunten waardering
 • Risicoanalyse bestaande portefeuille
  • Debiteurenrisico
  • Kenmerken huurcontracten
  • Alternatieve aanwendbaarheid van vastgoed
 • U kent zowel het perspectief van de zorginstelling als het perspectief van de corporatie op het vraagstuk wonen en zorg.
 • U heeft inzicht in de businesscase bij zorginstellingen.
 • U kunt de financiële haalbaarheid van een businesscase duiden.
 • U heeft inzicht in de exploitatie van (woon)zorgvastgoed.
 • U kunt een risicoanalyse op uw bestaande portefeuille van zorgvastgoed uitvoeren.
 • U bent zich bewust van risico m.b.t. alternatieve aanwendbaarheid van uw zorgvastgoed en de mate waarin dat van belang is.

De training is bedoeld voor strategen, managers, assetmanagers en bestuurders van corporaties die betrokken zijn bij zorgvastgoed, het thema wonen en zorg of bij de businesscase van (woon)zorgvastgoed.

Praktische training waarin corporatiemedewerkers (aan de hand van cases) concrete handvatten krijgen op het gebied van de ontwikkeling en het assetmanagement van zorgvastgoed (voorkennis vereist, instapniveau is kennis van de zaken die in deel 1 van de training naar voren zijn gekomen).

 • Niels Kornegoor
  Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info
 • Michiel Majoor
  Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info
 • Corstiaan Verweij
  Corstiaan Verweij Adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...