Home » Opleidingen » RvC » Masterclass Financiën

Masterclass Financiën

Masterclass Financiën

Inzicht in uw sturingskader

De druk op de financiële exploitatie in relatie tot de maatschappelijke opgave vormt een belangrijk spanningsveld voor woningcorporaties. Het aanpakken van duurzaamheid en de leefbaarheid, het betaalbaar houden van de huren, het op peil houden van de kwaliteit en het bouwen van nieuwe woningen. In hoeverre kan het bedrijfsmodel van corporaties deze uitdagingen aan? Aan welke knoppen kunt u ‘draaien’?

Inzicht in realistische maatschappelijke opgave

Het werken langs de scheidslijn van maximale volkshuisvestelijke inzet en een gezonde financiële positie, vraagt om scherpe keuzes en grip op de operationele uitvoering. Uw volkshuisvestelijk beleid mag uw financiële continuïteit niet in gevaar brengen. Dat betekent dat u eisen moet stellen aan de kwaliteit van het portefeuilleplan. Heeft u een wensportefeuille die is afgestemd met de lokale belanghebbenden en is de transformatieopgave in beeld gebracht? Is de transformatie financieel en operationeel uitvoerbaar? Welke blokkades moeten er met belanghebbenden worden weggenomen wil een groter deel van de opgave daadwerkelijk uitvoerbaar worden en hoe werkt u hieraan?

Sturingskader die past bij uw organisatie

In het financiële sturingskader definieert u op strategisch niveau hoeveel financiële inzet u de komende jaren verantwoord vindt. Hanteert u een vluchtstrook door interne ratio’s te definiëren? De invoering van een nieuwe beleidswaarde en nieuwe normen voor de balansratio’s in 2024, maken het updaten van het financiële kader urgent. En zelfs al voldoet u aan de continuïteitsratio’s dan is dat nog geen garantie voor duurzaam presteren. Hoe stuurt u op het duurzaam presteren van uw corporatie? En is er een beeld van de risicobereidheid van de organisatie en van de bijsturingsmaatregel die u kunt nemen, zodat er, indien noodzakelijk, daadkrachtig ingegrepen kan worden?

Omdat corporaties de komende jaren meer richting de grenzen van de financiële ruimte groeien is grip op de optionele uitvoering essentieel. Financieel scherp aan de wind varen vraagt operationele excellentie. Is uw corporatie daar klaar voor? Hoe stuurt u op de prestaties gedurende het jaar?

Tijdens de masterclass krijgt u inzicht in de theorie achter financiële sturing, de benodigde beoordelingscriteria en de samenhang hiertussen.

Praktische informatie


Duur

1 dagdeel


PE punten

Deelnemers ontvangen 3 PE studiepunten.


Alleen in company leverbaar
 • Het financiële speelveld in de actuele context
 • Financiële sturing bij corporaties
 • Financiële ratio’s (ICR, LTV en solvabiliteit)
 • Grenswaarden voor financiële ratio’s
 • Duurzaam Prestatiemodel
 • Discussie en interactie
 • U hebt basiskennis van de financiële begrippen
 • U weet op hoofdlijnen hoe u grenswaarden bij uw corporatie kunt bepalen
 • U kent de relatie tussen financieel rendement en maatschappelijke inzet
 • U bent in staat om kritisch na te denken over volkshuisvestelijke inzet en financiële continuïteit
 • U kent de financiële kaders en de keuzes die u hierin kunt maken

Raad van commissarissen, MT-leden en bestuur.

 • Daan Vrijmoet
  Daan Vrijmoet Directeur woningcorporaties Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...