Home » Opleidingen » Opleidingen voor zorginstellingen » Vastgoedsturing en investeren voor zorginstellingen

Vastgoedsturing en investeren voor zorginstellingen

Vastgoedsturing en investeren voor zorginstellingen

Naar verantwoorde strategische keuzes in uw investeringsprogramma

Nederlandse zorginstellingen staan voor grote opgaven in het vastgoed. Hoe gaat u daarmee om? Zowel de instandhouding als de verduurzaming van de portefeuille vragen om forse investeringen. Daarnaast kan door de toenemende zorgvraag ook capaciteitsuitbreiding noodzakelijk zijn.

Toegenomen risicoprofiel vastgoed vraagt om een gedegen investeringsbeoordeling

Door de veranderingen in wet- en regelgeving moeten zorginstellingen het vastgoed voor eigen rekening en risico ontwikkelen/huren. De introductie van onderhandelbare integrale tarieven en de toenemende inzet van zorgkantoren op de leveringsvorm VPT brengen additionele onzekerheid met zich mee. Daarnaast gaan zorgkantoren mogelijk ook de kwaliteit van vastgoed(sturing) meewegen in hun inkoopbeleid.

Vanwege het toegenomen risicoprofiel en het strategische karakter van uw vastgoed is het essentieel om investeringsprojecten op een gedegen wijze te beoordelen.

Investeringen toetsen met behulp van een verantwoord investeringskader

Natuurlijk is niet iedere investering financieel even rendabel. Onder andere als gevolg van de stijgende bouwkosten en eigen conceptuele keuzes wordt de rendementseis niet altijd gehaald. Toch doen zorginstellingen ook dit type investeringen. Daarbij is het wel noodzakelijk met een verantwoord kader te werken; maar beschikt u hier ook over?

Deze training plaatst investeringen in het bredere perspectief en leert u hoe u kunt komen tot een financieel en strategisch verantwoord investeringskader.

Handvatten voor uw investeringskader

Tijdens de training krijgt u handvatten inzake investeringsbeoordeling en de wijze waarop dit kan worden ingebed in het vastgoedsturingsproces. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de impact van het scheiden van wonen en zorg (en aanverwante ontwikkelingen in de bekostiging) op de business case. Tevens wordt ingegaan op huisvestingsconcepten en norminvesteringen, de verschillende niveaus waarop de investeringsbeoordeling plaatsvindt en de inrichting van het investerings- en besluitvormingsproces.

Met deze kennis kunt u de kwaliteit van vastgoedsturing en investeringsbeoordeling verhogen en verzamelt u bouwstenen om te komen tot een verantwoord investeringskader.

Meer weten over het rekenen aan investeringen? Bekijk dan de training Vastgoedrekenen voor zorginstellingen, waarin u concreet aan de slag gaat met het waarderen en financieel beoordelen van projecten.

Praktische informatie


Duur

1 dag


Data

 • 8 oktober 2024 (regio Utrecht)

Uw investering

Investering€ 885
Accommodatiekosten € 95
Totaal (vrij van btw)€ 980
 • Vastgoedsturing en investeren
  • Ontwikkelingen in de zorg- en vastgoedsector
  • Corporate Real Estate Management voor de zorgsector
  • Van organisatie- naar vastgoeddoelstellingen
  • Relaties tussen vastgoedstrategie, asset management en investeringsbeoordeling
 • Kenmerken en ontwikkelingen bekostiging (Wlz) en inkoopbeleid (zorgkantoren)
  • Vergoeding voor vastgoed (vanuit componenten NHC, materieel, NIC)
  • Uitgangspunten en demarcatie NHC
  • NHC voor verschillende vastgoedfuncties (verblijf, behandeling, dagbesteding)
  • Impact van alternatieve bekostigingsvormen (VPT, MPT, PGB)
  • Visie zorgkantoren op duurzaamheid en kwaliteit i.r.t. inkoopbeleid
 • Huisvestingsconcepten en norminvesteringen
  • Wensen en behoeften doelgroepen vertalen in huisvestingsconcepten
  • Huisvestingsconcepten (financieel) vertalen in norminvesteringen
  • Rol van norminvesteringen in financiële sturing en investeringsbeoordeling
  • Uitgangspunten NHC versus praktijk zorginstelling (scope investeringsbeoordeling)
 • Niveaus en criteria investeringsbeoordeling
  • Concernniveau (risicobereidheid, financiële continuïteit)
  • Deelportefeuilleniveau (verdeling investeringsruimte)
  • Projectniveau (toets op financiële prestatie, doelmatigheid, marktconformiteit)
 • Investerings- en besluitvormingsproces
  • Rollen en verantwoordelijkheden
  • Projectfasen
  • Fasedocumenten
  • Investeringskader en investeringsstatuut
 • U ben op de hoogte van bestaande sturingsmodellen ten aanzien van vastgoedsturing en investeren
 • U kent de onderlinge relaties tussen de vastgoedstrategie, asset management en investeringsbeoordeling
 • U beschikt over actuele kennis ten aanzien van de bekostiging van vastgoed vanuit de Wlz
 • U weet welke bekostigingsvormen (intramuraal met verblijf, VPT, MPT, PGB) er zijn en kent de financiële en organisatorische consequenties
 • U kent de toegevoegde waarde van huisvestingsconcepten en norminvesteringen en bent in staat dit te vertalen naar uw eigen organisatie
 • U bent in staat om investeringen op een meer gedegen en onderbouwde wijze te beoordelen
 • U beschikt over handvatten om een eigen investeringskader op te stellen

De opleiding vastgoedsturing en investeren is bedoeld voor managers vastgoed, projectmanagers en business controllers van zorginstellingen.

 • Michiel Majoor
  Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info
 • Corstiaan Verweij
  Corstiaan Verweij Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...