Managers, controllers, beleidsmedewerkers, medewerkers control en financiële administratie die betrokken worden bij het opstellen van de jaarrekening voor de corporatie en hierin nog beperkte ervaring hebben.