Home » Opleidingen » Sturing op vastgoed & financiën » Begrotingsproces in de praktijk

Begrotingsproces in de praktijk

Begrotingsproces in de praktijk

Financiële uitdagingen bij de begroting

Voor de corporatiesector worden financiën steeds belangrijker. Het bouwen van nieuwe woningen, het betaalbaar houden van de huren, het op peil houden van de kwaliteit en niet op de laatste plaats de verduurzamingsopgave. Al deze investeringen zorgen voor een enorme druk op uw financiële exploitatie en investeringscapaciteit en maken het opstellen van de begroting complex.

Complex en langdurig traject

Intern zijn de belangen groot. Wordt er niets of te weinig begroot, dan heeft dat direct impact op het realiseren van de plannen voor komend jaar. Iedere afdeling is genoodzaakt om voldoende budgetten op te nemen om plannen te realiseren. Ambitieuze plannen en investeringen zijn een risico voor de financiële ratio’s. En om alles nog uitdagender te maken plannen we 10 jaar vooruit. Hoe creëert u een efficiënt proces met een realistische begroting?

Het begrotingsproces in de praktijk

Tijdens deze opleiding krijgt u inzicht in de stappen van het begrotingsproces, praktische tips bij het opstellen, relevante/benodigde informatie en de samenhang van verschillende onderdelen. U leert om tussentijds voldoende controles in te bouwen om te voorkomen dat (een deel van) het proces opnieuw moet. Door vooraf te kijken naar de informatiebehoefte voorkomt u dat de benodigde informatie mist om de begroting financieel door te rekenen. Daarnaast is er aandacht voor het spanningsveld tussen de verschillende afdelingen. Naast de cijfers krijgt u ook inzicht in de relatie met de jaarplannen en ondernemingsdoestellingen.

Praktijkopdracht verbindt theorie met praktijk

Tijdens de opleiding werkt u met praktijkopdrachten die uitgewerkt wordt in een begrotingsmodel. Een ideale manier om de theorie direct naar de praktijk te vertalen. De opleiding is praktisch en operationeel ingestoken. Diverse onderdelen van de begroting worden inhoudelijk verder uitgediept met cijfermatige opdrachten.

Praktische informatie


Duur

3 losse dagen


Data

 • 11, 18 en 26 september 2024

Uw investering

Investering€ 1395
Accommodatiekosten € 280
Totaal (vrij van btw)€ 1.675

PE punten

Deelnemers ontvangen 21 PE studiepunten.

Dag 1: Het begrotingsproces

 • Ochtend
  • Het doel van begroten
  • Stappen van het begrotingsproces
  • Planning opstellen
  • Informatiebehoefte inventariseren
  • Kaderbrief
  • Betrekken meerdere disciplines
  • Planperiode
 • Middag
  • Toelichting van het begrotingsmodel
  • Aan de slag: begroting jaar opschuiven
  • Informatiebehoefte vaststellen
  • Uitvraag informatie
  • Strategieën en beleid
  • Opstellen balans, winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht

Dag 2: Aan de slag met de ontvangen informatie

 • Ochtend
  • Sloop
  • Verkoop en Verkoop Onder Voorwaarden
  • Nieuwbouw
  • Aankoop
  • Huurbeleid
 • Middag
  • Renovatie
  • Onderhoudsbeleid
  • Verduurzaming
  • Organisatie (bedrijfslasten en personeelslasten)

Dag 3: Afronden begroting en analyseren uitkomsten

 • Ochtend
  • Economische parameters
  • Fiscaliteit
  • Financiering
  • Onrendabele toppen
  • Beleidsbeheer- en onderhoudsnorm
  • Financiële continuïteit
  • Ontwikkeling markt- en beleidswaarde
 • Middag
  • Scenario’s
  • Rapporteren (prestaties/investeringen/…)
  • Toelichtingen in rapport of boekje
  • Winst- en verliesrekening categoraal versus functioneel
  • Scheiding Daeb en niet-Daeb
  • Risicoparagraaf
 • U kent de stappen voor het begrotingsproces en kunt deze gestructureerd opstellen
 • U kunt ontvangen informatie toetsen aan beleid of strategie voordat deze verwerkt wordt in de begroting
 • U leert om jaarlijkse doelstellingen te vertalen naar financiële input voor uw begroting
 • U leert wat de impact is van aanpassingen in de begroting op de financiële ratio’s
 • U weet of de begroting voldoet aan de financiële ratio’s en of er sprake is van een duurzaam verdien model
 • U bent in staat om de balans, verlies- en winstrekening en het kasstroomoverzicht op te stellen en controles uit te voeren of deze op elkaar aansluiten
 • U bent in staat om overzichten op te stellen de inzicht geven in de ontwikkeling van de vastgoedportefeuille in aantallen, kwaliteit en verduurzaming

Managers, (business) controllers, medewerkers control en medewerkers financiën met een financiële achtergrond die belast zijn met het opstellen van (een deel van) de begroting en hier beperkte ervaring in hebben.

 • Pim Schouten
  Pim Schouten Interim controller/manager en trainer Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...