Home » Opleidingen » Sturing op vastgoed & financiën » Plan van aanpak actualiseren portefeuilleplan

Plan van aanpak actualiseren portefeuilleplan

Plan van aanpak actualiseren portefeuilleplan

Maatschappelijke doelen realiseren op basis van een weloverwogen en goed onderbouwd portefeuilleplan

Wie dacht dat de corporatiesector na de invoering van de Woningwet in rustig vaarwater terecht is gekomen heeft het mis. De inkt van de Woningwet is nog maar nauwelijks droog of we zien de druk op corporaties al weer toenemen. Corporaties hebben van de minister meer ruimte gekregen om te investeren in het middenhuur segment. Corporaties worden nu, vanuit de niet-DAEB tak, geacht een bijdrage te leveren aan het huisvesten van middeninkomens. Tegelijkertijd moeten corporaties de komende decennia fors investeren in het bijbouwen van sociale huurwoningen en het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad.

Door de toenemende belastingdruk (VPB/ATAD, verhuurderheffing) en de almaar stijgende bouwkosten is wel duidelijk dat u niet op alle onderdelen maximaal kunt scoren. Hoe gaat u invulling geven aan deze uitdagingen? En welke keuzes maakt u ten aanzien van de betaalbaarheid, beschikbaarheid en kwaliteit/duurzaamheid van de woningvoorraad? Om antwoord te kunnen geven op deze vraagstukken is het van groot belang dat u beschikt over een actuele portefeuillestrategie die heldere en concrete kaders biedt ten aanzien van de transformatieopgave in uw werkgebied.

Concrete handvatten om portefeuillestrategie te verbeteren

In deze training krijgt u inzicht in de mogelijkheden om uw portefeuillestrategie en de daarmee samenhangende transformatieopgave in de toekomst te verbeteren of aan te scherpen. Corporaties met een inhoudelijk goed onderbouwde portefeuillestrategie zijn beter in staat om hun maatschappelijke doelen te realiseren. Bovendien verhoogt het de voorspelbaarheid en stabiliteit van de (lange termijn) financiële resultaten. Daarmee wordt het risico op een ondoelmatige besteding van middelen en het risico op weglek van maatschappelijk vermogen beperkt.

Praktische informatie


Duur

1 dagdeel


PE punten

Deelnemers ontvangen 4 PE studiepunten.


Alleen in company leverbaar
 • Proces en interne organisatie
  • Aanpak en betrekken eigen organisatie
  • Consultatie stakeholders
  • Vertaling transformatieopgave naar kaders op tactisch en operationeel niveau
  • Borging actualiteit portefeuilleplan
 • Inhoud van een portefeuilleplan
  • Strategische vertaling ondernemingsdoelstellingen
  • Analyse omgeving en doelgroepen
  • Aansluiting vastgoedportefeuille op wensportefeuille
  • Aansluiting op woonvisie en prestatieafspraken
 • Financiële doorrekening en risicobeheersing
  • Inzicht in financiële haalbaarheid transformatieopgave en alternatieve scenario’s
  • Samenhang met asset management, financiële sturing en investeringsstatuut
 • Aandachtspunten uit beoordelingskader Aw/WSW
 • U kunt een goed onderbouwde en weloverwogen portefeuilleplan opzetten
 • U bent op de hoogte van de bouwstenen van een volledig portefeuilleplan
 • U bent op de hoogte van het proces om te komen tot een nieuw portefeuilleplan
 • U weet hoe u uw duurzaamheidsvisie kunt integreren in het portefeuilleplan
 • U bent in staat om de transformatieopgave te vertalen naar concrete kaders voor tactisch en operationeel niveau
 • U bent op de hoogte van de relatie met vastgoedsturing en financiële sturing
 • U bent op de hoogte van de eisen die de toezichthouders stellen aan de portefeuilleplan
 • Een praktisch afwegingskader portefeuillestrategie

Beleidsadviseurs, managers en bestuurders.

 • Victor Burger
  Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Pieter Thoben
  Pieter Thoben Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...