Home » Opleidingen » Algemeen » Basistraining CorporatieFinanciën

Basistraining CorporatieFinanciën

Basistraining CorporatieFinanciën

Stevige basiskennis over financiën bij corporaties

Koninklijke NBA 14 PE uur punten

Als medewerker bij de corporatie ziet u regelmatig in uw werk financiële stukken voorbijkomen of leest u in de krant over onrendabele toppen en de financiële positie van woningcorporaties.

Eigenlijk kunt u deze stukken niet goed interpreteren of beoordelen. En er wordt u vanuit de organisatie ook nog gevraagd stukken voor begrotingen op te stellen voor projecten, uw afdeling of voor rapportages. U wilt meer inzicht in hoe financiën bij een corporatie nu eigenlijk werkt.

Deze basistraining Corporatie Financiën geeft u door een goede mix tussen theorie en praktijk inzicht in de verschillende onderdelen van financiële vraagstukken. Na afloop beschikt u over goede financiële basiskennis. Dat maakt u sterker in uw persoonlijk functioneren, in uw functioneren in projecten, maar vooral ook weerbaarder in discussies met financiële specialisten.

Voor managers, bestuurssecretarissen, bestuurders, RvC leden en senior medewerkers die werkzaam zijn binnen het vakgebied Wonen, Vastgoed of Beleid biedt de Leergang CorporatieFinanciën een meer passende verdieping en inzicht in financiën bij corporaties.

Aanpak
Vooraf volgt u onze (korte) e-Learning module “financiële verslagen lezen” via de digitale leeromgeving van ons opleidingszusje Kjenning. Hiermee doorloopt u de theorie met heldere, interactieve cases. Tijdens de cursus Financiën voor corporaties wordt gewerkt met voorbeeld en cases vanuit de dagelijkse corporatiepraktijk.

Praktische informatie

Duur

2 opeenvolgende dagen zonder avondprogramma

Data

 • 16 en 17 april 2019
 • 29 en 30 oktober 2019

Uw investering

€ 1.045 vrij van btw en exclusief kosten voor verzorging en verblijf.

Programma
 • Balans en samenhang met winst- en verliesrekening
 • Verslaglegging
 • Winst en verliesrekening
 • Exploitatierekening
 • Kasstroomoverzicht
 • Investeren en marktwaarde
 • Financiering
 • Balans en waarderingsgrondslagen
 • Analyse financiële positie: Solvabiliteit en Liquiditeit
 • Analyse financiële positie: Rentabiliteit
 • Kosten en kostenverbijzondering
 • Begroten en budgetteren
 • Autoriteit Woningcorporaties Aw en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)
 • DAEB en niet-DAEB verdeling
Leerresultaten
 • U hebt basiskennis van het financiële jargon.
 • U kunt de financiële gevolgen van voorstellen en beslissingen beoordelen.
 • U kent financiële begrippen en denkwijzen.
 • U kunt een begroting adequaat interpreteren en herkent verbanden binnen de begroting(en).
 • U kunt een jaarverslag lezen en interpreteren.
 • U (her)kent de verschillende waarderingsmethoden van het onroerend goed.
Voor wie

De basistraining CorporatieFinanciën is bedoeld voor medewerkers van corporaties of bij stakeholders zoals gemeenten of huurdersorganisaties die financiële stukken van corporaties goed willen kunnen lezen en duiden.

Voor managers, bestuurssecretarissen, bestuurders, RvC-leden en senior medewerkers die werkzaam zijn binnen het vakgebied Wonen, Vastgoed of Beleid biedt de Leergang CorporatieFinanciën een meer passende verdieping en inzicht in financiën bij corporaties.

Uw docent
 • Jeroen Dungelmann
  drs. Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Leo Hellemons
  Leo Hellemons Controller Meer info
 • Koen Velner
  drs. Koen Velner Adviseur woningcorporaties Meer info
Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...