Home » Opleidingen » Sturing op vastgoed & financiën » Leergang portefeuillemanagement

Leergang portefeuillemanagement

Leergang portefeuillemanagement

Robuuste haalbare en financierbare vastgoedstrategie

Verduurzaming, energietransitie en vergrijzing vragen om een transformatie van de bestaande voorraad. Een actuele portefeuillestrategie met een goede vertaling van de diverse strategische en tactische opgaven is noodzakelijk maar niet eenvoudig. Welke eisen stellen bijvoorbeeld de Aw en het WSW aan het portefeuilleplan? Wat moet u doen om de haalbaarheid, robuustheid en financierbaarheid van de vastgoedstrategie te kunnen sturen in tijden van onzekerheid en verandering?

Inzicht in ontwikkelingen, kaders en risico’s

In deze leergang krijgt u inzicht in de context, woningmarktopgave, relevante beleidskaders en ontwikkelingen. Daarnaast gaat u aan de slag om de risico’s en opgaven van de vastgoedportefeuille in beeld te brengen. Bijvoorbeeld welke klimaatrisico’s spelen er in relatie tot uw portefeuille? Wat is de impact van verouderd bezit of achterstallig onderhoud?

Daarnaast wordt ingegaan op de vertaling van de strategische kaders uit het ondernemingsplan van uw corporatie naar een wensportefeuille en portefeuillestrategie. Wat neemt u op in de wensportefeuille en wat vertaalt u naar uw portefeuillestrategie? Dillema’s bij het sturen op woningmarktscenario’s, realistische plannen of ambities krijgen hierin een plek. We behandelen hoe u kunt komen tot een haalbare en betaalbare portefeuillestrategie.

Vertaalslag naar assetmanagement

Tot slot staan we uitgebreid stil bij de organisatorische borging en vertaalslag naar het assetmanagement. Waar begint bijvoorbeeld portefeuille- of assetmanagement? Op welke manieren kunt u de portefeuille inrichten dan wel sturen? Hoe brengt u prioritering aan qua doelstellingen en investeringen?

Theorie en praktijk

In de leergang combineren we theorie en praktijkvoorbeelden van individuele deelnemers om daarmee de leercurve en praktische toepasbaarheid te maximaliseren. Ook bieden we de mogelijkheid om op basis van een fictieve corporatie strategische vraagstukken te onderzoeken en te bediscussiëren.

Praktijkopdrachten

Op basis van twee praktijkopdrachten gaat u aan de slag met de portefeuillestrategie voor uw corporatie. Bij de startopdracht gaat u aan de slag met een strategisch vraagstuk en geeft u aan waarom dit voor uw corporatie prioriteit verdiend. Tijdens de eindopdracht vertaalt u de wensportefeuille en portefeuillestrategie en geeft u de stappen weer voor de implementatie.

Praktische informatie


Duur

3 losse dagen


Data

 • 17 oktober, 4 november en 26 november (ochtend), omgeving Nieuwegein

Uw investering

Investering€ 1985
Accommodatiekosten € 280
Totaal (vrij van btw)€ 2.265

PE punten

Deelnemers ontvangen 16 PE studiepunten.

De leergang bestaat uit totaal 2,5 dag.

Dag 1

ochtend:

 • Introductie portefeuillemanagement en assetmanagement
 • Evaluatie van portefeuillebeleid
 • Omgevings- en beleidsanalyse
 • Portefeuilleanalyse

middag:

 • Vertaling opgave naar strategische keuzes
 • Presentaties startopdracht
 • Strategie-ontwikkeling in relatie tot landelijke, regionale en lokale sturing
 • Vertaling ondernemingsplan naar wensportefeuille en portefeuillestrategie
 • Bepaling relevante scenario’s en wensportefeuille

Dag 2

ochtend:

 • Ontwikkeling strategievarianten
 • Financiële doorrekeningen
 • Ontwikkeling voorkeurstrategie
 • Ontwikkeling haalbare portefeuillestrategie

middag:

 • Organisatorische inbedding
 • Randvoorwaarden en succesfactoren
 • Monitoring en bijsturing

Dag 3:

ochtend

 • Presenteren en bespreken eindopdracht
 • Feedbackronde: tips, tops en trucs en aanscherpen van elkaar
 • Uitwisselen kennis en ervaringen
 • U doorziet de essentie en samenhang van portefeuillemanagement
 • U kunt met de beleidsachtbaan de diverse relevante stappen uit de strategische cyclus onderscheiden
 • U weet de belangrijkste maatschappelijke opgaven te vertalen naar strategische sturing voor uw corporatie
 • U kunt middels diverse methoden en technieken een portefeuilleplan inhoudelijk beoordelen of deze in basis zelf opstellen
 • U kunt een afwegingskader creëren voor de wensportefeuille en portefeuillestrategie
 • U kunt een concreet transformatieprogramma formuleren voor het assetmanagement
 • U weet de vertaling te maken van een wensportefeuille naar een haalbare/betaalbare portefeuillestrategie
 • U kunt ontwikkel- en verbetermogelijkheden benoemen binnen de vastgoedsturing voor uw corporatie

Beleidsadviseurs, managers en bestuurders.

 • Pieter Thoben
  Pieter Thoben Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...