Home » Opleidingen » Algemeen » Leergang Integrale Corporatiesturing

Leergang Integrale Corporatiesturing

Leergang Integrale Corporatiesturing

Effectief (be)sturen van de corporatie. De optimale balans voor een maximale maatschappelijke prestatie

Beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en betaalbaarheid. Met het woningtekort en de nieuwbouwopgave zijn dit de vier onderwerpen die momenteel de corporatiesector domineren. Het vinden van goede balans tussen deze onderwerpen is een hele kunst en vraagt veel sturing. Corporaties worden gevraagd om het voortouw te nemen bij het verduurzamen van woningen en wijken. Daarnaast zorgen uitdagingen in het sociale domein (sociale problemen en verslechterende leefomstandigheden in de wijken), dat ook het onderwerp leefbaarheid wederom op uw agenda staat.

De gezamenlijke onderwerpen vragen om veel extra investeringen, wat de continuïteit van de corporatie op de lange termijn onder druk brengt. En juist die continuïteit is randvoorwaardelijk om überhaupt invulling te kunnen geven aan de onderwerpen.

Beheersinstrumenten en grip op soft controls

De combinatie van onderwerpen maakt het besturen van een corporatie extra uitdagend. Want wat kan en doet u wel? En wat doet u dus ook niet? Welke keuzes maakt u en hoe komt u tot duurzame en financieel verantwoorde keuzes en realiseert u uw volkshuisvestelijke doelen?

En dan, als alle KPI’s kloppen, en de sturing is ingericht… hoe krijgt u het dan écht voor elkaar? KPI’s zijn belangrijk, maar de mensen maken het verschil. Welke beheersinstrumenten hebben invloed op de motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers? En hoe krijgt u daar grip op en kunt u ook deze ‘soft controls’ sturen?

Vastgoed en geld

Het vermogen van uw corporatie zit in het vastgoed en de liquide middelen. Bij het sturen van uw corporatie zijn die twee elementen ook dominant. Wat is de onderlinge samenhang tussen vastgoedsturing en financiële sturing? Aan welke knoppen kunt u draaien en hoe komt u tot de optimale balans waarmee u maatschappelijk maximaal presteert? Hoe verhouden beschikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid, betaalbaarheid én continuïteit zich tot elkaar? Waar kunt u wel en waar kunt u niet op sturen?

Concrete handvatten

De leergang Integrale Corporatiesturing geeft u inzicht in de belangrijkste elementen rondom vastgoed- en financiële sturing en de samenhang hiervan binnen de context van de corporatie. Tijdens de leergang is er niet alleen aandacht voor de harde cijfermatige sturing, maar wordt ook continu de relatie naar soft controls gelegd. Want een goede strakke processturing, heldere KPI’s en goede monitoring zijn niet voldoende. Soft controls maken het verschil in de dagelijkse praktijk. Tijdens de leergang gaat u op zoek naar de balans tussen hard en soft controls. Om een motiverende en stimulerende omgeving te creëren, waar organisatiedoelstellingen en de persoonlijke doelstellingen van medewerkers in het verlengde van de elkaar te liggen.

Praktijkopdrachten

In de leergang Integrale Corporatiesturing werkt u aan uw eigen praktijkopdrachten, waarmee u theorie vertaalt naar uw eigen praktijk. Continu en is er ruimte voor constructieve feedback, om elkaar aan te scherpen. Op naar een effectieve (be)sturing!

Praktische informatie


Duur

2 blokken van 2 achtereenvolgende dagen met avondprogramma (10 dagdelen)


Data

 • 7-8 februari, 7-8 maart 2022, omgeving Amersfoort

Uw investering

€ 4.345 vrij van btw en excl. accommodatiekosten.


PE punten

Deelnemers ontvangen 35 PE studiepunten.

Dag 1: Sturen op een duurzaam bedrijfsmodel

Ochtend
 • Introductie leergang
 • Opzet, leerdoelen, huiswerk
 • Datakwaliteit, risicobeheersing en governance
Middag
 • Maatschappelijke sturing
 • Maatschappelijke inzet en bestemming
 • Prioriteren opgaven
 • Portefeuillestrategie
 • Data en governance
Avond
 • Introductie Soft controls als beheersinstrument
 • Soft controls rondom de thema’s van dag 1
 • Aan de slag

Dag 2: Financiële sturing

Ochtend
 • Financiële sturing
 • Duurzaam bedrijfsmodel
 • Sturing met eigen kaders en normen
 • Scenarioanalyse en bepalen risicobuffers
 • Data en governance
Middag
 • Fiscale sturing op hoofdlijnen
 • Belangrijkste onderwerpen in de vennootschapsbelasting
 • Relatie fiscaliteit tot bedrijfsvoering
 • Fiscale planning, beheersing en control
 • Belang van scenarioanalyses
 • Doorontwikkeling fiscale functie en model groei in fiscale volwassenheid

Dag 3: Vastgoedsturing en investeringsafweging

Ochtend
 • Vastgoedsturing
 • De beleidsachtbaan
 • Asset management
 • Sturen op rendementen
 • Data en governance
Middag
 • Investeringsafwegingen
 • (On)rendabel investeren
 • Bepalen investeringsruimte
 • Sturen op ORT-budget
 • Data en governance
Avond
 • Vervolg Soft controls
 • Het meetbaar maken van organisatiecultuur
 • Sturen op houding en gedrag en organisatiecultuur

Dag 4: Risicomanagement, dilemma’s en afronding leergang

Ochtend
 • Ontwikkelingen in risicomanagement
 • Risicomanagement bij corporaties
 • Sturen op (gedrags-) risico’s
 • Rol hygiëne
 • Borgen compliance
Middag
 • Dilemma workshop/intervisie
 • Presentatie van de eigen opdrachten
 • Feedback en intervisie op opdrachten
 • Gastspreker
 • Afronding van de leergang
 • U bent bekend met financiële en vastgoedsturing in maatschappelijke context en volkshuisvestelijke opgave van de corporatie.
 • U heeft inzicht in het bedrijfsmodel van de corporaties en de hierbij horende harde en zachte sturingsaspecten.
 • U kent de relatie tussen financieel rendement en maatschappelijke inzet.
 • U heeft zicht op welke wijze u binnen de eigen financiële grenswaarden en kaders een optimale beleidsmix kunt bepalen.
 • U kent samenhang tussen de verschillende financierings-, performance- en risicoratio’s.
 • U bent bekend met fiscale planning, control en fiscale scenarioanalyse.
 • U kent het Vpb systeem, de belangrijkste thematiek waaronder ATAD en hebt inzicht in fiscale risico’s.
 • U kent de rollen binnen vastgoedsturing en Assetmanagement, de beleidsachtbaan, de portefeuillestrategie, het – plan en het proces.
 • U begrijpt hoe u op verantwoorde wijze toch onrendabel kunt investeren.
 • U kent het begrip risicobereidheid en de relevantie binnen de context van een corporatie.
 • U kunt middels risicoanalyse de risico’s met de organisatiedoelstellingen matchen en prioriteren.
 • U bent bewust van het belang om het begrip risicobereidheid expliciet te duiden binnen en buiten uw organisatie.

Bij alle thema’s in het programma heeft u ook inzicht ontwikkeld in de relevante beheersaspecten rondom datakwaliteit, risicobeheersing en Governance.

De leergang Corporatiesturing is zeer geschikt voor managers, MT-leden, (aankomend) directeur-bestuurders en concerncontrollers die vanuit een breed perspectief van vastgoed, financiën en soft controls, inzicht willen in de relevante thema’s rondom effectieve sturing op zowel maatschappelijk, financieel als fiscaal vlak bij woningcorporaties.

 • Marc Eggermont
  Marc Eggermont Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Jaring Hylkema
  Jaring Hylkema Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Michiel Majoor
  Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info
 • Arjan Nieborg
  Arjan Nieborg Senior Tax Manager Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...