Verantwoordelijk voor de inhoud:

Logo Finance Ideas Academy

Finance Ideas Academy
Pascallaan 68F
8218 NJ Lelystad
Tel.: 0320 – 23 74 85
E-mail: info@fi-academy.nl

Strategie, concept, ontwerp & techniek:

Marketing by Nomads

Marketing by Nomads
Tel.: 030-3200877
E-mail: info@marketingbynomads.com
Site: www.marketingbynomads.com

Disclaimer

Hoewel de informatie die wordt aangeboden op de site van Finance Ideas Academy met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden kan Finance Ideas Academy bv geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. Finance Ideas Academy aanvaart dan ook geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van Finance Ideas Academy. Natuurlijk is het ons streven om onze site permanent beschikbaar te hebben, toch kan Finance Ideas Academy geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen als gevolg van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de site van Finance Ideas Academy.

Typ hier uw vraag...