Home » Opleidingen » Algemeen » Basisprincipes BTW voor de administratie

Basisprincipes BTW voor de administratie

Basisprincipes BTW voor de administratie

Crediteuren debiteuren

De hoofdprestatie van een woningcorporatie, het verhuren van woningen, is vrijgesteld van de heffing van BTW. Daarmee is ook de BTW op de samenhangende kosten van deze verhuur niet terugvorderbaar en verhoogt rechtstreeks de exploitatiekosten.

Naast deze BTW-onbelaste verhuur van woningen, verrichten woningcorporaties ook belaste (neven-)activiteiten, zoals bijvoorbeeld het verhuren van commercieel vastgoed. De daaruit voortvloeiende opbrengsten zijn wél belast met BTW. Door een zo zuivere mogelijke kostentoerekening kan optimaal gebruik gemaakt worden van de aftrekbaarheid van de BTW op de kosten.

De corporatie is bovendien als verlengstuk van de Belastingdienst verantwoordelijk gesteld voor de afdracht van de BTW op de nota’s van o.a. de aannemers door de verleggingsregeling.

Het is daarom belangrijk om de BTW op de betaalde facturen zo juist mogelijk te verantwoorden in de crediteurenadministratie, waarbij tevens voldaan moet worden aan een aantal door de Belastingdienst gestelde eisen.

In deze praktische cursus basis BTW worden de meest elementaire zaken betreffende de BTW behandeld en wordt specifiek ingegaan op de situatie bij woningcorporaties. Door aan de basis de facturenstroom direct juist en tijdig te verwerken wordt kostbare tijd bespaard op het proces van dagelijkse verwerking en voorkomt u veel onnodige kosten.

Praktische informatie


Duur

13.00 uur tot ca. 16.30 uur


Data

 • 25 oktober 2023 (regio Utrecht)

Uw investering

€ 395 vrij van btw en excl. accommodatiekosten.


PE punten

Deelnemers ontvangen 4 PE studiepunten.

 • Het principe van de BTW-heffing
 • BTW-tarieven
 • Vereisten waaraan de factuur moet voldoen
 • Inkoopfacturen
 • Verkoopfacturen
 • Creditnota’s
 • BTW-aangifte
 • Boekhoudkundige verwerking
 • Belaste/onbelaste prestaties volkshuisvesting
 • BTW op (planmatig) onderhoud
 • Verleggingsregeling
 • G-rekening (WKA)
 • Pro rata regeling
 • Herzieningstermijn op belaste verhuur
 • U kent de werking van btw in zijn algemeenheid
 • U kent de eisen vanuit de Belastingdienst rondom btw
 • U kent de verschillende btw situaties die u in uw werk kunt tegenkomen
 • U weet hoe u binnenkomende facturen kunt beoordelen op correctheid met betrekking tot btw
 • U weet hoe u facturen correct kunt verwerken met betrekking tot btw

Medewerkers crediteurenadministratie en debiteurenadministratie

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...