Home » Opleidingen » Algemeen » Verdieping Inkomensregistratie: staatssteun en passend toewijzen

Verdieping Inkomensregistratie: staatssteun en passend toewijzen

Verdieping Inkomensregistratie: staatssteun en passend toewijzen

Aan de slag met verschillende inkomenssituaties

Aandachtspunten voor dossier staatssteun en dossier passend toewijzen

Inkomensregistratie is inmiddels één van de belangrijkste stappen binnen het verhuurproces bij corporaties. Dat is niet vreemd want de gevolgen van onjuiste of onvolledige registratie kunnen zeer verregaand zijn. Van lichte corrigerende sancties tot onthouding van staatssteun. Het laatste betekent er geen aanspraak gemaakt kan worden op WSW borging voor nieuwe financiering, korting op grondposities door gemeenten en saneringssteun vanuit het WSW.

Rekenen met actueel inkomen: steeds vaker, maar niet makkelijk

Bij het toewijzen van een sociale-huurwoning kijkt een woningcorporatie naar het huishoudinkomen van de hoofd- en eventuele medehuurder. Uitgegaan wordt van het ‘verzamelinkomen’ zoals de Belastingdienst dat hanteert. Meestal kan dat met behulp van de Verklaring Geregistreerd Inkomen, maar steeds vaker moet worden gerekend met actuele inkomensgegevens, zoals loonstroken en uitkeringsspecificaties. En die zijn vaak moeilijk te lezen…

In de training wordt stilgestaan bij de regelgeving en de belangrijke aspecten rondom inkomensregistratie bij passend toewijzen maar ook bij inkomensregistratie vanuit het staatssteundossier. Tevens is er aandacht voor de verschillen hiertussen. Ook gaan we verder in op het rekenen met actueel inkomen en de zelfstandig ondernemer. Tijdens de training wordt flink geoefend met verschillende inkomenssituaties. Basiskennis en enige ervaring omtrent inkomensregistratie en fiscale inkomensbegrippen is essentieel voor deze training. Daarvoor doorlopen deelnemers voorafgaand aan de opleiding de e-Learning module Inkomensregistratie.

In deze training leert u in bijzondere situaties het juiste inkomen te registreren en komt u meer te weten over mogelijke aftrekposten en het juiste gebruik van vrijstellingen. Met deze kennis kunt u uw huurders adviseren en een eventuele afwijzing beter onderbouwen.

Handvatten voor grensgevallen

Tijdens deze cursus krijgt u ook antwoord op vragen als: Hoe om te gaan met grensgevallen? Wat zijn de mogelijkheden voor huishoudens met een inkomen boven de grenzen? Ook krijgt u tijdens deze cursus praktische tips om het inkomensregistratie proces bij uw corporatie eenvoudiger en gemakkelijker in te richten. Daarnaast is het mogelijk om eigen praktijksituaties in te brengen.

e-Learning vooraf

Vooraf volgt u onze (korte) e-Learning module Inkomensregistratie. Hiermee doorloopt u de theorie met heldere, interactieve cases. Toegang tot de e-Learning in in de prijs inbegrepen.

Incompany: klassikaal en online mogelijk

Deze training kan ook incompany worden verzorgd voor uw eigen team en collega’s die in de praktijk met inkomensregistratie te maken hebben. Daarbij is ook ruimte om eigen casus te bespreken rondom (lastige) inkomenssituaties. Incompany kan deze training klassikaal maar ook online live worden verzorgd. Bij de online variant werken we met kleine groepen met een verkort praktijkgericht programma .

Praktische informatie


Duur

13.00 uur tot ca. 16.30 uur


Data

 • 12 juni 2023 (regio Utrecht)
 • 11 september 20923 (regio Utrecht)
 • 13 november 2023 (regio Utrecht)

Uw investering

€ 395 vrij van btw en excl. accommodatiekosten.


PE punten

Deelnemers ontvangen 3 PE studiepunten.

Algemeen

 • Fiscale basisbegrippen en het fiscale systeem (verzamelinkomen, aftrekposten)
 • Actualiteiten toewijzingsregels
 • Loonstroken en overige specificaties ontcijferd
 • Theorie inkomensregistratie
 • Tips om het inkomensregistratieproces gemakkelijker en eenvoudiger in te richten

Staatssteundossier

 • Veranderingen en actualiteiten in de inkomensregistratie regels
 • Aandachtspunten accountantsprotocol
 • Omgaan met grensgevallen
 • Dossieropbouw

Passend toewijzen

 • Regelgeving rond passend toewijzen
 • Aandachtspunten bij passend toewijzen
 • Omgaan met grensgevallen
 • Dossieropbouw

Rekenen met actueel inkomen

 • Lezen van loonstroken en andere specificaties
 • Uitzonderingen
 • Tips & trucs
 • Grensgevallen
 • Gewijzigde inkomenssituaties
 • Complexe uitzonderingssituaties
 • U kent de aandachtspunten van de accountantscontrole.
 • U bent op de hoogte van de laatste actualiteiten rond inkomensregistratie.
 • U bent op de hoogte van regelgeving rondom passend toewijzen.
 • U kunt het juiste inkomen bij uitzonderingssituaties registreren.
 • U kent de mogelijkheden voor huishoudens met een inkomen boven de inkomensgrens.
 • U weet waaruit het verzamelinkomen bestaat.
 • U kunt loonstroken en andere specificaties lezen.
 • U kunt actueel inkomen bepalen op basis van loonstroken en de meest voorkomende andere specificaties.
 • U kunt klanten adviseren bij lastige inkomenssituaties.

De training inkomensregistratie is bedoeld voor helpdeskmedewerkers, verhuurmedewerkers en klantmanagers die in de praktijk te maken hebben met de inkomensregistratie (zowel rond het staatssteundossier als rondom passend toewijzen). Deze training is een verdiepingstraining, waarin ook veel ruimte is voor bespreken van lastige casus rondom inkomenssituaties.

 • Koen Velner
  Koen Velner Adviseur woningcorporaties Meer info
 • David Vos
  David Vos Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...