Home » Opleidingen » Netwerken » Platform Control & Compliance

Platform Control & Compliance

Platform Control & Compliance

Koninklijke NBA PE uur punten

De invoering van de nieuwe Woningwet heeft een grote impact gehad op het functioneren van de controller binnen een corporatie. In de wetgeving is opgenomen dat u als onafhankelijk controller betrokken bent bij besluiten met verstrekkende financiële gevolgen en dat u ook iets mag vinden van de interne bedrijfsvoering, waaronder de effectiviteit en de efficiency van de organisatie. Deze wettelijke formulering geeft u als controller in de praktijk veel ruimte. De keerzijde van deze ruime definitie is echter dat het onduidelijk is welke werkzaamheden nu wel en niet tot uw takenpakket behoren.

Wat kunt u verwachten van de bijeenkomsten?

Hoe geeft u invulling aan uw rol als onafhankelijk controller? En wat is uw rol in het verbeteren van de interne beheersing, zodat uw organisatie in control is en handelt conform de wetgeving? Kennis delen met vakgenoten en leren van elkaars ervaringen is dan leerzaam! Om controllers, bestuurssecretarissen en compliance officers te ondersteunen in hun functie organiseert Finance Ideas Academy het Platform Control en Compliance.

In het platform bepaalt de groep zelf de thema’s van de bijeenkomsten. Ze kiezen externe sprekers voor een inleiding, workshop of discussie over actuele trends en ontwikkelingen in het vakgebied. De deelnemers selecteren en presenteren casuïstiek uit de eigen praktijk en geven elkaar daarop advies en feedback. Sparren, ervaringen delen, nieuwe inspiratie opdoen en kwalitatief bijgepraat worden over de nieuwe ontwikkelingen, dat is de kern van het platform. Het platform Control & Compliance komt 2 x per jaar bijeen.

Praktische informatie

Duur

2 x 1 dag per jaar

Data

 • 8 oktober 2020

Uw investering

Jaarbijdrage : € 695 vrij van btw

PE punten

Voor deelname aan de platforms zijn PE studiepunten mogelijk.

Programma

Voorbeelden van actuele onderwerpen:

 • Risicomanagement
 • De toekomst van de financiële functie
 • De rol van de controller
 • Informatie management
 • Data op orde
 • Continue verbeteren en monitoren
 • Compliant met wet- en regelgeving
 • Efficiënt gebruik van ERP systeem en gebruik van expert systemen
 • Het borgen van compliance door in te zetten op soft controls
 • De positie binnen de corporatie, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
 • Verbetermogelijkheden van de interne beheersing
 • Hoe voer je een interne controle uit?
 • Optimaliseren en verbeteren van tools en processen voor een grotere effectiviteit
 • Interne en externe partners en het vergroten van de eigen impact in de samenwerking
Aansluiten bij dit netwerk?

Wilt u ook meedoen aan dit netwerk?

Via het contactformulier kunt u zich aanmelden. Heeft u een vraag over de bijeenkomsten of over de voorwaarden van het lidmaatschap? Ook die kunt u hier stellen.

Netwerkbegeleider
 • Jaring Hylkema
  drs. Jaring Hylkema Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...