Home » Opleidingen » Algemeen » Leergang CorporatieFinanciën

Leergang CorporatieFinanciën

Leergang CorporatieFinanciën

Gedegen inzicht in de financiën bij corporaties

Koninklijke NBA 23 PE uur punten

Herkent u dat? Ieder jaar nadat de begroting is besproken, denkt u weer “daar moet ik toch eigenlijk meer vanaf weten?”. Of de verwondering als bij een investeringsbeslissing aan ‘een knop’ wordt gedraaid en de onrendabele top ineens een stuk groter of juist kleiner is geworden. En als een huurder of uw gemeente zegt: “Jullie zijn toch hartstikke rijk?”, komt u dan verder dan “dat zit in de bakstenen”?

Inzicht

Voor veel niet-financiële managers in de corporatiesector blijven de corporatiefinanciën een uitdaging. Financiën wordt steeds belangrijker doordat het financiële toezicht steeds meer aandacht krijgt. En een euro kan maar één keer worden uitgegeven. Daarbij moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen bijvoorbeeld beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Komen al deze aspecten in de besluitvorming voldoende aan de orde? En heeft u voldoende inzicht in de financiële kengetallen en de rendementsberekeningen die daarbij worden gehanteerd?

Sparringpartner

De Leergang CorporatieFinanciën gaat u in staat stellen om een nog betere sparringpartner te zijn voor uw financiële collega’s. U bent bijvoorbeeld in staat om de samenhang tussen thema’s als “waarde”, “resultaat” en “kasstromen” beter te plaatsen. Ook vergroot u uw kennis van en inzicht in financiële kengetallen, investeringsbeslissingen en sturen op financieel en maatschappelijk rendement

Vijf dagdelen leergang CorporatieFinanciën

De Leergang CorporatieFinanciën bestaat uit vijf dagdelen training die om de week op donderdagmiddag plaatsvinden. Daarbij is er een goede balans tussen theorie en praktijk. U duikt bijvoorbeeld in de jaarrekening van uw eigen corporatie en gaat een investeringscase doorrekenen.

Tussen de sessies gaat u aan de slag met praktijkopdrachten (1 a 2 uur), zodat u het geleerde direct gaat toepassen binnen uw eigen corporatie.

Praktische informatie

Duur

5 x 1 dagdeel (middag)

Data

 • 5, 19 september, 3, 10 en 31 oktober 2019 (regio Utrecht)
 • 5, 19 november, 3, 17 december 2019, 7 januari 2020 (regio Utrecht)

Uw investering

€ 1.985 vrij van btw en inclusief kosten voor verzorging en verblijf.

Programma

Module 1: De sector en de balans

 • Financiële actualiteiten
 • De corporatiesector door een financiële bril
 • De balans van een corporatie
 • Wat valt u op aan uw eigen balans?

Module 2: Resultaat, kasstroom en Woningwet

 • Het verdienmodel van een woningcorporatie
 • De zin en onzin van de verlies- en winstrekening
 • Het kasstroomoverzicht en waarom kasstromen belangrijk zijn
 • Woningwet o.a. het financieel reglement

Module 3: Inzicht door kengetallen

 • De kengetallen voor de jaarrekening
 • Van bedrijfswaarde naar marktwaarde
 • Marktwaarde met en zonder beklemming en de beleidswaarde
 • De kengetallen om rendementen in beeld te brengen
 • Relatie rendementen vermogen (passiva) en vastgoed (activa)
 • Inzicht in uw financiële mogelijkheden voor stakeholders.

Module 4: Investeringsbeslissingen

 • Toetsingmethodes en beoordelen van investeringen
 • Samenspel strategisch, financieel, organisatorisch en technisch
 • De invulling van financiële toetsen: via WACC naar rendementseis
 • Hoe rendementseisen te bepalen
 • Het investeringsproces en de rol van het investeringsstatuut
 • Zelf aan de slag met een investeringscasus

Module 5: Samenhang financiële sturing en vastgoedsturing

 • Van portefeuilleplan naar de meerjarenbegroting
 • De financiële beklemming van volkshuisvestelijk beleid
 • Vereist rendement op het eigen vermogen vaststellen
 • Financiële sturing op complexniveau met de hold-sell analyse (introductie asset management principes)
Leerresultaten
 • U heeft inzicht in de opbouw van en de samenhang tussen balans, verlies- en winstrekening en kasstromen.
 • U kent de verschillende waardebegrippen en de relaties daarvan met bijvoorbeeld huurbeleid en investeringsbeslissingen.
 • U weet hoe financiële kengetallen gebruikt worden om te sturen op continuïteit, de portefeuille en investeringen.
 • U weet hoe investeringsbeslissingen worden doorgerekend en hoe u zorgvuldige afwegingen maakt.
 • U weet hoe uw corporatie kan sturen op een financieel duurzaam verdienmodel met een optimaal maatschappelijk rendement.
 • U bent na deze leergang een nog betere sparringpartner voor uw Manager Financiën in de planning en control cyclus.
 • U begrijpt beter hoe de afdeling Financiën afhankelijk is van andere afdelingen.
 • U kunt beter sturen en beslissen met financiële kengetallen.
 • U kunt de financiële (on)mogelijkheden van uw corporatie beter uitleggen aan huurders en gemeenten.
 • U kunt een impuls geven aan de financiële slagvaardigheid van uw corporatie.
Voor wie

De Leergang CorporatieFinanciën is bedoeld voor managers, bestuurssecretarissen en senior medewerkers die werkzaam zijn binnen het vakgebied Wonen, Vastgoed of Beleid en waarvoor meer inzicht in de corporatiefinanciën belangrijk is.

Uw docent
 • Jeroen Dungelmann
  drs. Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Niels Kornegoor MSc RE
  Niels Kornegoor MSc RE Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info
 • Michiel Majoor
  drs. Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info
 • Koen Velner
  drs. Koen Velner Adviseur woningcorporaties Meer info
Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...