Home » Opleidingen » Sturing op vastgoed & financiën » Verdieping Vastgoedrekenen en waarderen

Verdieping Vastgoedrekenen en waarderen

Verdieping Vastgoedrekenen en waarderen

Vastgoedrekenen van theorie naar praktijk

Ieder jaar dient u ten behoeve van de jaarrekening en de begroting de marktwaarde en beleidswaarde van uw vastgoed vast te stellen. Het handboek modelmatig waarderen marktwaarde en beleidswaarde biedt richtlijnen voor het uitvoeren van deze waardering. Toch blijken veel zaken rondom de waardering in de praktijk lastig. Hoe richten we het proces rondom de full waarderingen in? Hoe gaan we om met de waardering van bijzonder vastgoed zoals zorgwoningen, BOG/MOG of flexwoningen? Wat is de best practice voor de conceptwaardering ten behoeve van de meerjarenbegroting?

In deze verdiepingstraining Vastgoedrekenen en Waarderen gaan we dieper in op deze aspecten van het waarderingsproces en krijgt u handvatten om met deze uitdagingen om te gaan. Om deze training te kunnen volgen is het van belang dat u bekend bent met de basisprincipes van het rekenen aan vastgoed, waaronder de tijdswaarde van geld, exploitatiekasstromen en de disconteringsvoet.

Proces voor waardering jaarrekening en begroting

Bij het bepalen van de marktwaarde en beleidswaarde van uw vastgoed komt meer kijken dan het invoeren van complexgegevens en het optellen van de uitkomsten. Hoewel er genoeg richtlijnen zijn voor de berekening van de waardering, blijft het proces rondom de waardering veelal onderbelicht. Tijdens deze training bespreken we het taxatieproces en de verschillen tussen de waarderingen voor de jaarrekeningen ten opzichte van de waardering voor de begroting.

Vrijheidsgraden full waardering

In het handboek ‘modelmatig waarderen marktwaarde’ dat door het Ministerie van BZK is uitgegeven, wordt corporaties de keuze geboden tussen het waarderen door middel van een ‘basis’ en een ‘full’ variant. Met de keuze voor de ‘full’ variant bestaat de mogelijkheid meer detailniveau aan te brengen op de waardering. Veel corporaties maken gebruik van een full waardering. Tijdens de training zoomen we dieper in op de mogelijke redenen voor full. Ook de aandachtspunten voor het gebruik van de verschillende vrijheidsgraden, en de effecten op de waardering komen aan de orde.

Waardering van niet-woningen

Hoewel de reikwijdte van het handboek ook niet-reguliere woonvormen (zoals flexwoningen en extramurale zorgwoningen) en niet-woningen (BOG/MOG/ZOG) omvat, is de uitwerking voor deze typen vastgoed veelal ontoereikend. Vanwege deze tekortkoming bestaat dan ook een verplichting voor het ‘full’ waarderen van deze complexen als ze gezamenlijk een significant deel van de totale huursom binnenhalen. Het (full) waarderen van deze woningen is echter niet eenvoudig en vereist specifieke kennis. Tijdens deze training gaan we in op de aandachtspunten van het waarderen van niet-woningen en u krijgt praktische tips mee om te komen tot goede benadering van de marktwaarde voor complexen.

Vindt u deze cursus interessant?

Dan is de cursus Asset Management wellicht ook interessant voor u.

Praktische informatie


Duur

1 dag


Data

 • 12 juni 2024, regio Nieuwegein
 • 15 oktober 2024, regio Nieuwegein
 • 25 november 2024, regio Nieuwegein

Uw investering

Investering€ 695
Accommodatiekosten € 95
Totaal (vrij van btw)€ 790

PE punten

Deelnemers ontvangen 5 PE studiepunten.

 • Opfrissen kennis Vastgoedrekenen en waarderen
 • Waarderingsproces voor de jaarrekening en de begroting
 • Keuzemogelijkheden en vrijheidsgraden binnen full waarderingen
 • Waarderen van bijzondere typen vastgoed zoals flexwoningen, zorgwoningen en BOG/MOG/ZOG
 • Casus: Discussie en delen praktijkervaringen
 • U begrijpt wat de verschillen zijn tussen de ‘basis’ variant en de ‘full’ variant van het handboek.
 • U weet welke verschillende factoren de marktwaarde beïnvloeden.
 • U kunt de marktwaarde en beleidswaarde van een complex berekenen op basis van de ‘full’ variant.
 • U kent taxatieprocessen en kunt de taxatiewaarden beoordelen.
 • U kent de aandachtspunten ten aanzien van het waarderen van bijzondere typen vastgoed.
 • U begrijpt hoe u marktwaarde en beleidswaarde kunt inzetten bij uw financiële sturing.

De training Verdieping Vastgoedrekenen en waarderen is bedoeld voor corporatiemedewerkers die zich bezighouden met de waardering van het vastgoed en wensen verdiepende kennis op te doen over de aandachtspunten binnen het waarderingsproces om zo hun werkzaamheden beter uit te kunnen voeren.

 • Berekening marktwaarde en beleidswaarde voor een voorbeeldcomplex
 • Niels Kornegoor
  Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info
 • Michiel Majoor
  Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info
 • Jerôme Mans
  Jerôme Mans Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen Meer info
 • Corstiaan Verweij
  Corstiaan Verweij Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...