Home » Opleidingen » Netwerken » Treasurynetwerk langdurige zorg en GGZ

Treasurynetwerk langdurige zorg en GGZ

Treasurynetwerk langdurige zorg en GGZ

Koninklijke NBA 5 PE uur punten

Het Treasurynetwerk langdurige zorg en GGZ is een netwerk van financiële professionals die zich bezig houden met treasury of treasury gerelateerde vraagstukken binnen de langdurige zorg en GGZ. Het doel van het netwerk is het delen van kennis en ervaringen. In het netwerk houden we elkaar op de hoogte van de relevante ontwikkelingen.

De leden van het netwerk ontmoeten elkaar in vier kwartaalbijeenkomsten, waar naast het delen van ervaringen ook kennis en inhoud wordt gedeeld. De inhoud van deze bijeenkomsten wordt door het netwerk zelf bepaald. Ook kunnen leden via de groepsapp tussen de bijeenkomsten door informatie uitwisselen.

Wat kunt u verwachten van de bijeenkomsten?

We praten elkaar bij over wat er speelt binnen onze sector. Wat zijn de ontwikkelingen bij leden? Wat zijn de algemene ontwikkelingen in de sector en op de geld- en kapitaalmarkt? Wat staat ons te wachten? Waar lopen we tegenaan? Wat kunnen we van elkaar leren? Deze elementen zijn standaard onderdeel van het programma. Daarnaast komen per bijeenkomst specifieke inhoudelijke onderwerpen aan de orde. Afhankelijk van het onderwerp worden hiervoor ook externe sprekers uitgenodigd.

Door wie wordt het georganiseerd?

Het programma wordt bepaald op basis van de wensen van de deelnemers. Een netwerkdag wordt voorbereid samen met een vertegenwoordiging van de deelnemers.

Frans Stark leidt het programma, de uitwisseling tussen de deelnemers en de actualiteiten in de sector. Frans heeft ruime ervaring als accountant in de zorg en is momenteel actief als docent, adviseur en toezichthouder in de zorg.

Pim Diepstraten, Directeur zorg en partner bij Finance Ideas, bespreekt met het netwerk de ontwikkelingen in de geld- en kapitaalmarkt en gaat in op praktische vragen van de deelnemers. Het delen van kennis en ervaringen staat op de netwerkdagen centraal.

Praktische informatie

Duur

4 x 1 dag per jaar

Data

 • 19 juni 2020 (5 PE)
 • 18 september 2020 (5 PE)
 • 20 november 2020 (5 PE)
 • 12 maart 2021 (5 PE)

Uw investering

Jaarbijdrage : € 1495 vrij van btw

PE punten

Voor deelname aan dit netwerk zijn PE studiepunten mogelijk.

Programma

Voorbeeld programma van een kwartaalbijeenkomst

 • 09.45: Inloop en ontvangst
 • 10.00: Opening en introductie – Frans Stark
 • 10.10: Rondje langs de velden en actualiteiten – Frans Stark
 • 11.00: Pauze
 • 11.15: Ontwikkelingen geld- en kapitaalmarkt – Pim Diepstraten
 • 12.00: Lunchpauze
 • 12.45: Specifiek onderwerp zoals bijvoorbeeld benchmark, alternatieve financieringsbronnen, proces financiering, treasurystatuut en jaarplannen etc.
 • 14.30: Samenvatting, afronding en suggesties/afspraken voor volgende bijeenkomsten
 • 14.45: Afsluiting met een drankje
Aansluiten bij dit netwerk?

Wilt u ook meedoen aan dit netwerk?

Via het contactformulier kunt u zich aanmelden. Heeft u een vraag over de bijeenkomsten of over de voorwaarden van het lidmaatschap? Ook die kunt u hier stellen.

Netwerkbegeleider
 • Pim Diepstraten
  drs. Pim Diepstraten Partner, sectormanager zorg, senior adviseur zorginstellingen Meer info

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...