Asset management

Asset management

Sturen op rendement

Koninklijke NBA 7 PE uur punten

De investeringscapaciteit daalt. Financiële middelen voor nieuwbouw, renovatie of herontwikkeling zijn schaars. Tegelijkertijd blijft de maatschappelijke ambitie intact. Dit betekent dat de beperkte middelen optimaal ingezet moeten worden en de maatschappelijke inzet van vermogen transparant dient te zijn.

Maatschappelijke bijdrage

Er is dan ook een grote behoefte aan het inzicht in de maatschappelijke bijdrage. En sturing en beoordeling op basis van rendementen. Deze waarde- en vastgoedsturing op complexniveau wordt asset management genoemd.

Asset management

Maar wat is asset management nu eigenlijk? Wat is de positie van asset management in de organisatie? Hoe kan een portefeuille strategie worden vertaald naar het beheer? En hoe kan asset management bijdragen aan de maatschappelijke prestatie? Tijdens deze training Asset management leert u hoe u asset management in kunt zetten om de meest optimale exploitatiestrategie voor uw vastgoed te bepalen. Ook wordt aandacht besteed aan rendementsbepaling op complexniveau en hoe u een gedegen vastgoedexploitatiemodel opzet.

Vindt u deze cursus interessant?
Dan is de cursus Marktwaarde wellicht ook interessant voor u.

Praktische informatie

Duur

1 dag (09.30 – 17.00 uur)

Startdata

 • 26 maart 2019
 • 20 juni 2019
 • 19 september 2019
 • 14 november 2019

Uw investering

€ 785 vrij van btw en exclusief de kosten voor verzorging en verblijf

Programma
 • Asset management; het begripskader
 • Strategische afwegingen over het portefeuillebeleid en aansluiting op doelgroep en markt
 • Toepassing asset management bij vastgoed
 • Denken vanuit rendementen in plaats van onrendabele top
 • Sturen op rendementen op complexniveau
 • Waarderingsmethoden: bedrijfswaarde, marktwaarde in verhuurde staat, leegwaarde
 • Financieel strategisch exploitatiemodel
 • Relatie financiën en volkshuisvestelijke / strategische impact
 • Investeringen en invloeden op asset management
 • Criteria bij investeringen (objectieve beoordelingscriteria, proces en risicomanagement)
Leerresultaten
 • U kent het begrip asset management en de relevatie voor corporaties
 • U kent het vastgoedexploitatiemodel en haar strategische toepassing
 • U leert concreet te sturen op de (financiële) prestatie van complexen
 • U kunt deze financiële prestatie relateren aan de volkshuisvestelijke / strategische impact
 • U heeft inzicht in de inkomstenpotentie van vastgoed
 • U heeft inzicht in exploitatiekosten van vastgoed
Praktijk cases
 • Rendementsbepaling complexen
 • Sturen op rendementen
 • Vastgoedexploitatiemodel
 • Waardering en rendementsberekening: de samenhang tussen waarde en rendement
 • Haalbaarheidsanalyse van investeringsprojecten vanuit corporatie- en financieringsperspectief
Uw docent
 • Joost Huijbregts MRE
  ir. Joost Huijbregts MRE Adviseur woningcorporaties Meer info
Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...