Home » Opleidingen » Control & Compliance » Leergang Control en compliance bij corporaties

Leergang Control en compliance bij corporaties

Leergang Control en compliance bij corporaties

Control in de eigen corporatiepraktijk

Met de invoering van de Woningwet is het toezicht op woningcorporaties fors toegenomen. De toezichthouders Autoriteit woningcorporaties en het WSW stellen sindsdien hogere eisen aan de kwaliteit van de verantwoording van corporaties. Daarbij is het aantal spelregels eerder toegenomen dan afgenomen. Zo zijn kwaliteitseisen ten aanzien van de portefeuillestrategie en de onderbouwing van de fiscale positie aanzienlijk toegenomen.

Maar ook op andere terreinen is wetgeving aan verandering onderhevig. Denk hierbij aan de invoering van de privacywetgeving en de mogelijke fiscale beperking van renteaftrek. En waar moet u rekening mee houden als corporaties, zoals de Europese Commissie betoogt, Europees aanbestedingsplichtig worden?

De toenemende en steeds veranderende regelgeving vraagt om een professionele aanpak en invulling van control en compliance. Hoe zorgt u dat uw organisatie in control is en handelt conform de wetgeving?

Leergang Control en compliance bij corporaties

Deze leergang Control en compliance bij corporaties geeft u inzicht in een breed palet aan relevante wet- en regelgeving (woningwet, het beoordelingskader, bouwrecht en fiscaliteiten) en geeft antwoord op de vraag hoe u deze spelregels effectief kunt borgen binnen uw organisatie. Er is daarbij aandacht voor de impact op en borging van control en compliance in de werkwijze en processen. Zodat control en compliance onderdeel is van het beleid, leeft binnen de organisatie en effectief toegepast kan worden.

Praktijkopdracht

In leergang Control en compliance bij corporaties wordt door middel van een praktijkopdracht de theorie gelijk omgezet in de praktijk. Deelnemers werken tijdens de leergang aan een eigen praktijkopdracht waarin bijvoorbeeld een risicoplan of controleplan gericht op de eigen organisatie wordt uitgewerkt. In de laatste dag van de leergang presenteren de deelnemers hun plan aan de andere deelnemers. Zodoende kan ook van elkaars kennis en ervaringen gebruik worden gemaakt. De leergang Control en compliance bij corporaties wordt afgesloten met soft controls praktijkcase.

Praktische informatie


Duur

5 losse dagen


Data

 • 4, 18 september, 2, 16 oktober, 6 november (regio Utrecht)

Uw investering

Investering€ 3445
Accommodatiekosten € 470
Totaal (vrij van btw)€ 3.915

PE punten

Deelnemers ontvangen 35 PE studiepunten.

Dag 1: Masterclass Woningwet compliance en externe beoordeling

 • De Woningwet
  • Hoofdlijnen van de Woningwet en samenhang tussen Woningwet, BTIV en RTIV en governancecode
  • Compliance rondom toewijzing, verkoop en nieuwbouw van corporatiebezit
  • Eisen aan statuten en reglementen
  • Zienswijzen en goedkeuringen
 • Introductie beoordelingskader Aw en WSW
  • Methodiek van beoordelen
  • Beoordeling financiële continuïteit
  • Focus op portefeuillestrategie
  • Governance, sturing en beheersing

Dag 2: Masterclass aanbestedingsrecht en verantwoord investeren

 • Bouwrecht voor de controller
  • Het wettelijk kader bij de bouw
  • Algemene beginselen van aanbestedingsrecht en actualiteiten rondom Europees aanbesteden
  • Samenwerkingsvormen bij bouwcontracten
  • Risicomanagement, aandachtspunten voor control
 • Borging verantwoord investeren
  • Impact beleidswaarde op investeren
  • Proces, verantwoordelijkheden en kaders
  • Componenten van een investeringsstatuut
  • Rol van de controller (praktijkcase)

Dag 3: Masterclass Fiscaliteiten en databeheer

 • Overzicht belastingen voor corporaties
  • Vennootschapsbelasting en gevolgen ATAD
  • BTW, overdrachtsbelasting en Wet ketenaansprakelijkheid
  • Verhuurderheffing en afdrachtverminderingen
  • Tax planning en control
 • Datakwaliteit en digitalisering
  • Kwaliteitseisen bij data (jaarrekening, SBR, marktwaarde taxaties e.d.)
  • Borging kwaliteit primaire data
  • Digitalisering en big data
  • Digitaliseren van processen en data (praktijkcase)

Dag 4: Masterclass risicomanagement en borging control en compliance

 • Risicomanagement
  • Risicomanagement bij corporaties
  • Praktische handvatten voor risicomanagement
  • Monitoring en rapportage
  • Definiëren toprisico’s (praktijkcase)
 • Inrichting control / compliance functie
  • Three lines of defence principe
  • Inrichting financiële functie
  • Borging compliance
  • Inventarisatie compliance risico’s (praktijkcase)

Dag 5: Presentatie en reviews op praktijkopdracht en inzet soft controls

 • Presentatie en praktijkopdracht
  • Presenteren en bespreken eindopdracht
  • Feedbackronde: tips, tops en trucs en aanscherpen van elkaar
  • Uitwisselen kennis en ervaringen
 • Soft controls
  • Invloed van gedrag en cultuur op beheersing risico’s
  • Inzet van soft controls
 • U bent op de hoogte van de belangrijkste wet- en regelgeving voor corporaties en de actualiteit hieromtrent.
 • U kent de compliance eisen rondom de woningwet, beoordelingskader, bouwrecht en fiscaliteiten.
 • U bent op de hoogte van de impact van de scheiding DAEB en niet-DAEB op uw administratieve processen en hoe u kunt omgaan met sfeerovergangen binnen DAEB en niet-DAEB.
 • U weet welke vragen u kunt stellen en kunt verwachten rondom risicomanagement.
 • U kent de rol en werkwijze van de externe toezichthouders.
 • U bent op de hoogte van de uitdagingen en noodzaak voor het verbeteren van de datakwaliteit.
 • U weet uit welke onderdelen een verantwoord investeringskader bestaat.
 • U bent in staat om een effectief toepasbaar toetsingskader voor het bestuur en de RvC op te stellen.
 • U bent in staat om een gezonde balans te vinden tussen regels en procedures en praktische uitvoerbaarheid.
 • U bent in staat een (werkbaar) control framework op te stellen.

Tijdens de leergang Control en compliance bij corporaties vertaald u met verschillende praktijkcasus de theorie direct naar uw eigen praktijk. Deelnemers werken tijdens de leergang aan een eigen praktijkopdracht waarin bijvoorbeeld een risicoplan of controleplan gericht op de eigen organisatie wordt uitgewerkt.

Op de laatste dag van de leergang Control en compliance bij corporaties presenteren de deelnemers hun plan aan de andere deelnemers. Met de feedback van uw vakcollega’s kunt u uw plan aanscherpen en kan ook van elkaars kennis en ervaringen gebruik worden gemaakt. De leergang wordt afgesloten met een soft controls game.

De Leergang control en compliance is bedoeld voor controllers, risk managers, compliance officers, bestuurssecretarissen, financieel medewerkers, financieel managers, directeur-bestuurders en toezichthouders.

 • Bart de Jonge
  Bart de Jonge Docent, belangenbehartiger en adviseur. Meer info
 • Michiel Majoor
  Michiel Majoor Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen Meer info
 • Arjan Nieborg
  Arjan Nieborg Tax Director Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...