Home » Opleidingen » Sturing op vastgoed & financiën » Investeringsafweging bij corporaties

Investeringsafweging bij corporaties

Investeringsafweging bij corporaties

Naar verantwoorde keuzes in uw investeringsprogramma

Koninklijke NBA 7 PE uur punten

Met de grote nieuwbouwopgave, noodzakelijke investeringen in renovatie, herontwikkeling en verduurzaming van het bestaand bezit staan corporaties voor een periode waarin veel kleine en grote investeringen gaan plaatsvinden. Natuurlijk is niet iedere investering financieel even rendabel. Sommige investeringen zijn vanuit het oogpunt van rendement zelfs ronduit slecht. Toch doen corporaties ook deze investeringen. Daarbij is het wel noodzakelijk met een verantwoord kader te werken.

Kritische werkkaders bij financiële investeringen

Een reguliere projectbeoordeling schiet te kort voor woningcorporaties. Financiële kengetallen van individuele projecten zijn veelal zodanig dat commerciële partijen hier nooit toe over zouden gaan. Daarom staat bij corporaties het investeringskader op portefeuilleniveau centraal. Hier worden de randvoorwaarden voor investeringen bepaald, door volkshuisvestelijke wensen en financiële inzet op elkaar af te stemmen. Toetsing op projectniveau is toetsing op de uitvoering van deze strategische keuzes. Doen we de juiste dingen en doen we dat doelmatig? Vermogen en financiële middelen zijn maar eenmaal in te zetten. Dus in een periode met veel opgaves, moet ieder investeringsbesluit raak zijn.

Investeringen moeten vanuit verschillende invalshoeken kritisch worden getoetst. En tegelijk wilt u een gezond en werkbaar kader voor de projectorganisatie, zodat er voldoende tempo in de besluitvorming blijft. Deze training plaatst investeringen in het bredere perspectief en u leert hoe u kunt komen tot verantwoorde investeringskaders met een gezonde ruimte voor innovatie en vernieuwing.

Praktische informatie

Duur

 • Online variant: 2 online live sessies van 3,5 uur
 • Klassikale variant: 1 dag (09.30 – 17.00 uur)

Startdata

 • 26 mei en 15 juni 2020 (2x online sessie) (VOL)
 • 6 oktober 2020 (klassikaal)

Uw investering

Voor beide varianten is uw investering € 785 vrij van btw. Bij de klassikale variant is dit exclusief kosten voor verzorging en verblijf.

PE punten

Voor deelname aan deze opleiding ontvangen directeur-bestuurders en/of RvC leden 7 PE studiepunten.

Programma
 • Transformatieprogramma
 • Onrendabel en rendabel investeren
 • Investeringsruimte bepalen
 • Van plan naar investeringsprogramma
 • Toetsen op projectniveau
 • Normering en kaders
 • De Pitch
Leerresultaten
 • U weet hoe u een transformatieprogramma kunt bepalen.
 • U weet wat onrendabel investeren is.
 • U begrijpt hoe u op verantwoorde wijze toch onrendabel kunt investeren.
 • Hoe bepaal ik een onrendabel investeringsbudget en waar is dit van afhankelijk?
 • Hoe eten (norm)investeringen het onrendabele budget op?
 • Hoe toets ik een project? Wat wil ik met deze toetsing bereiken?
 • Hoe normeer ik deze toetsen?
 • Hoe pas ik deze kennis toe in mijn eigen organisatie?
Praktijk cases
 • Waardering en rendementsberekeningen: De samenhang tussen waarde, rendement en risico
 • Haalbaarheidsanalyse van investeringsprojecten vanuit corporatie- en financieringsperspectief
Voor wie

Directeur-bestuurders, Financiële en economische managers en medewerkers die meer inzicht willen krijgen in de strategische en financiële afwegingskaders voor investeringsbeslissingen.

Uw docent
 • Niels Kornegoor MSc RE
  Niels Kornegoor MSc RE Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info
 • drs. Daan Vrijmoet MRE
  drs. Daan Vrijmoet Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...