Home » Opleidingen » Control & Compliance » Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)

Ontwikkelingen, verschillen en berekeningen

Op 3 oktober 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken voor de vierde keer de jaarlijkse Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) gepubliceerd.

De IBW geeft huurdersorganisaties en gemeenten een indruk van de financiële polsstok van de corporatie. Deze informatie kunnen zij gebruiken bij het maken van prestatieafspraken. De IBW is gebaseerd op cijfers uit de dPi2018 (2019-2023).

Ten opzichte van de IBW 2018 hebben corporaties meer nieuwbouw (€ 3 miljard) en meer verbeteringen (€2 miljard) in de prognose opgenomen waardoor de bestedingsruimte daalt.

Dit effect wordt echter meer dan volledig te niet gedaan door de invoering van de beleidswaarde als waarderingsgrondslag. De beleidswaarde is voor bijna alle corporaties hoger dan de bedrijfswaarde, die tot en met IBW 2018 werd gehanteerd. Bij nieuwbouw van woningen in de DAEB-tak heeft dit een toename van de bestedingsruimte van € 20 miljard tot gevolg. Belangrijke kanttekening hierbij is dat deze toename niet voor alle corporaties en regio’s geldt. Voor twee woningmarktregio’s neemt de IBW per woning juist met circa 10% af.

Voor de DAEB tak bestaat de IBW uit drie bedragen, ruimte voor nieuwbouw, ruimte voor woningverbetering en ruimte voor huurmatiging. Bij de niet-DAEB teak bestaat de IBW uit twee bedragen, ruimte voor nieuwbouw en ruimte voor dividenduitkering aan de DEAB tak.

Het is nu nog onduidelijk of de hogere beleidswaarde ten opzichte van de bedrijfswaarde later dit jaar gevolgd zal worden door een verlaging van de loan-to-value, omdat de huidige norm van 75% is gebaseerd op de bedrijfswaarde. Als dit zou gebeuren, daalt de bestedingsruimte weer.

Om de IBW te duiden, is inzicht in de achtergrond van IBW noodzakelijk. Hoe komt de IBW nu tot stand komt? Hoe kunt u cijfers interpreteren en duiden, welke gegevens hebben invloed op de IBW? Wat zijn de verschillen tussen IBW 2018 en IBW 2019 en hoe zijn deze ontstaan? Welke kanttekeningen kunnen bij de IBW worden geplaatst?

In deze kennissessie met Johan Conijn gaat u in op het nieuwe IBW. Johan is de afgelopen drie jaar bij Ortec Finance verantwoordelijk geweest voor de IBW-publicaties. Hij kan als geen andere de betekenis en de beperkingen van IBW met u delen.

Praktische informatie


Duur

Maatwerk


PE punten

Deelnemers ontvangen 3 PE studiepunten.


Alleen in company leverbaar
 • Achtergrond IBW
 • Totstandkoming IBW en dPi
 • Normen en de financiële ratio’s in IBW
 • Uitkomsten IBW voor DAEB en niet-DAEB; landelijk beeld en regionale verschillen
 • Analyse verschillen IBW 2019 t.o.v. 2018
 • Uitgangspunten bij nieuwbouw- en verbeteringsinvesteringen
 • Betekenis en gebruik bij Prestatie-afspraken
 • Maximale investeringsmogelijkheden uit IBW versus uw eigen financiële sturing
 • Beperkingen van IBW
 • U heeft inzicht in de totstandkoming van de IBW.
 • U bent bekend met de normen en ratio’s welke in de IBW worden gehanteerd.
 • U bent bekend met de verschillen en wijzigingen tussen IBW 2019 en IBW 2018.
 • U kent de uitgangspunten bij nieuwbouw- en verbeteringsinvesteringen in IBW.
 • U weet op welke wijze u betekenis kunt geven aan de IBW bij gebruik tijdens prestatie-afspraken.
 • U bent bewust van de beperkingen van IBW.

Deze kennissessie is geschikt voor ieder die meer inzicht zoekt in de verschillen tussen IBW 2019 en 2018, meer wil weten over de (totstandkoming van de) IBW of bijvoorbeeld betrokken is bij de prestatieafspraken en hiervoor de IBW op correcte wijze wil kunnen duiden.

Uiteraard is de training ook interessant voor RvC-leden en bestuurders die de IBW goed willen kunnen duiden en in hun eigen context willen kunnen plaatsen.

 • Johan Conijn
  Prof. dr. Johan Conijn Directeur woningcorporaties Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...