Home » Opleidingen » Control & Compliance » Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)

Praktisch aan de slag met de IBW

Koninklijke NBA 3 PE uur punten

Corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties maken samen prestatieafspraken over lokaal woonbeleid. Deze afspraken gaan over nieuwbouw, verkopen, woningverbetering, huurverhogingen en andere onderwerpen. Maar welke inspanning de corporaties kunnen leveren voor deze prestatieafspraken, is voor gemeenten en huurdersorganisaties vaak niet duidelijk. Daarom publiceert de Rijksoverheid de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, de IBW. De IBW geeft een eerste indicatie van de beschikbare ruimte en daarmee informatie voor het gesprek tussen corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties.

De IBW is indicatief en gebaseerd op veel gemiddelde kengetallen. Hiermee vertelt de IBW niet uw gehele verhaal. Toch is voor een corporatie de IBW een belangrijk onderdeel bij het gesprek over de financiële positie en financiële (on)mogelijkheden. De IBW-bedragen staan immers niet op uw bankrekening. Dus wat kan de corporatie wel en niet betekenen? Welke keuzes worden gemaakt in de prestatieafspraken en wat doen we dit jaar dus ook niet.

Maar weet u als corporatie ook hoe de IBW tot stand komt? Hoe u cijfers kunt interpreteren en duiden, welke gegevens invloed hebben op de IBW? Hoe de scheiding tussen DAEB en niet-DAEB is bepaald in de bestedingsrichtingen? Hoe landelijke gemiddelden vergelijkbaar zijn met uw situatie?

In deze training doorlopen we de IBW en staat specifiek uw eigen IBW centraal. Zodat u de cijfers goed kunt duiden tijdens de te maken prestatieafspraken?

Praktische informatie

Duur

1 dagdeel

Startdata

 

Alleen in company leverbaar

Programma
 • IBW
 • Totstandkoming IBW en dPi
 • De IBW nader toegelicht
 • Normen en de financiële ratio’s in IBW
 • Uitgangspunten bij nieuwbouw- en verbeteringsinvesteringen
 • Landelijke kengetallen en werken van het gemiddelde
 • Duiding van cijfers
 • Scheiding DEAB en niet-DAEB
 • Maximale investeringsmogelijkheden uit IBW versus uw eigen financiële sturing
 • Van indicatie naar afspraak
 • Van bedrijfswaarde naar beleidswaarde in de IBW
 • Beoordelingskader WSW en AW en de IBW
 • Invloed van wijzigingen in parameters op de uitkomsten van de IBW
 • Casus: bespreken van uw eigen IBW
Leerresultaten
 • U begrijpt hoe de IBW is opgebouwd.
 • U bent op de hoogte van de gehanteerde normen en de financiële ratio’s in IBW.
 • U bent bewust van de rol van IBW in prestatieafspraken.
 • U kunt in het gesprek over prestatieafspraken het IBW op de juiste wijze duiden en inzetten.
 • U bent bekend met de impact van beleidswaarde richting investeringen.
Voor wie

Deze praktische training is bedoeld voor medewerkers die betrokken zijn bij de totstandkoming van de IBW en medewerkers die betrokken zijn bij de prestatieafspraken. Uiteraard is de training ook interessant voor RvC-leden en bestuurders die de IBW goed willen kunnen duiden en in hun eigen context willen kunnen plaatsen.

Uw docent
 • Jaring Hylkema
  drs. Jaring Hylkema Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante artikelen

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Typ hier uw vraag...