Home » Opleidingen » Algemeen » Woningwet: de spelregels op een rij

Woningwet: de spelregels op een rij

Woningwet: de spelregels op een rij

Overzicht in de regelgeving per 2022

In 2015 is de Woningwet ingegaan. Daarmee is de inrichting van het corporatiestelsel behoorlijk gewijzigd. Met de Woningwet zijn de taken en het werkgebied van woningcorporaties afgebakend. Daarnaast is de rol van gemeenten uitgebreid en is het toezicht verstevigd. Met de invoering van deze wet is er veel veranderd. De financiering van de niet-DAEB, de administratieve inrichting en de relatie met de gemeente om maar een paar zaken te noemen.

Met de Woningwet werd het volkshuisvestelijk domein van de corporaties concreet begrensd. Daarmee zijn corporaties zich meer op hun kerntaken gaan richten, terwijl het toezicht, zowel intern als extern, in belangrijke mate is versterkt. Maar hoe zorgt u dat uw corporatie zich in de praktijk houdt aan de spelregels van de Woningwet, maar ook aan uw eigen statuten en reglementen? Doet u wat u hebt beloofd? En waar ligt de focus van de toezichthouders?

Tijdens deze training wordt de Woningwet en de uitwerking ervan in de nadere regelgeving behandeld, en welke gevolgen dit heeft voor het dagelijkse werk en de wereld van corporaties. Ook wordt aandacht besteedt aan hoe het palet van Woningwet spelregels effectief kan werken binnen uw corporatie, en de impact op en borging van de Woningwet in de werkwijze en processen.

Deze training is ook geschikt voor nieuwe medewerkers of nieuwe RvC leden bij corporaties, om snel overzicht te krijgen in de spelregels, de context, ontwikkelingen en achtergronden en de laatste wijzigingen van de Woningwet per 2022.

Praktische informatie


Duur

Maatwerk


PE punten

Deelnemers ontvangen 4 PE studiepunten.


Alleen in company leverbaar
 • Wetgeving
  • Overview Woningwet, BTIV, circulaires etc.
  • Afbakening werkdomein (wat mag wel/niet)
  • Woongerelateerde dienstverlening
  • Woningmarktregio’s en werkgebied corporaties
  • Leefbaarheid
  • Actualiteiten en ontwikkelingen
 • Interne impact
  • Statuten, reglementen en de controlfunctie
  • Het financieel reglement
  • Huurbeleid: huursom, passend toewijzen, inkomensregistratie, toewijzing en dossiers
  • Het interne beoordelingskader
 • DAEB-woningen en niet-DAEB-woningen
  • De administratieve scheiding
  • Financiering niet-DAEB-portefeuille
  • Mutaties tussen DAEB en niet-DAEB
  • Vervallen niet-DEAB procedure
 • Stakeholders
  • Rol gemeente en huurdersorganisaties
  • Totstandkoming van prestatieafspraken
 • Toezicht en het beoordelingskader van de Aw en WSW
  • Focus op financiën, portefeuillestrategie en governance
  • Nieuwe beleidsregels Aw
 • U kent het wettelijk kader van de Woningwet en aanpalende wetgeving en de actualiteiten hieromtrent.
 • U kent de samenhang van de wetgeving vanuit de Woningwet.
 • U bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen en wijzigingen per 2022.
 • U kent de rol en posities van de interne en externe toezichthouders.
 • U weet hoe u de Woningwet regels en procedures effectief kunt inzetten.
 • U bent in staat om een gezonde balans te vinden tussen regels en procedures.

Deze training over de Woningwet biedt snel overzicht in de spelregels, de context, ontwikkelingen en achtergronden van de Woningwet en is geschikt voor nieuwe medewerkers of nieuwe RvC leden bij corporaties, maar kan ook worden gevolgd voor het opfrissen van de kennis rondom de Woningwet en het bijblijven rondom de actuele ontwikkelingen.

 • Victor Burger
  Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Stel direct een vraag over deze opleiding

"*" geeft vereiste velden aan

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...