Home » Opleidingen » ZZ Oude en nog niet gepubliceerde opleidingen » Het financiële speelveld voor intern toezicht

Het financiële speelveld voor intern toezicht

Het financiële speelveld voor intern toezicht

Gedegen inzicht in het financiële speelveld bij corporaties voor RvC leden

Koninklijke NBA 8 PE uur punten

Aan tafel komen regelmatig financiële thema’s voorbij. Voor veel niet-financiële toezichthouders in de corporatiesector blijven deze onderwerpen vaak uitdagend, terwijl het om grote bedragen gaat, met stevige impact. Natuurlijk kunt u vertrouwen op uw collega-toezichthouders maar u wilt zelf ook de samenhang in het financiële speelveld bij de corporatie begrijpen, om de goede vragen te kunnen stellen aan de bestuurstafel.

Dit online leerprogramma voor de intern toezichthouder biedt met 4 modules inzicht in het financiële speelveld . Na het volgen van de modules heeft u een breder inzicht in financiën van uw corporatie, het financiële toezicht en de financiële aandachtpunten bij beleidskeuzes en investeringsbeoordelingen. Dat stelt u in staat een nog betere sparringpartner te zijn voor andere RvC-leden en de bestuurder door de goede vragen te stellen vanuit een gezonde financiële basiskennis.

De 4 online modules worden verzorgt op 4 losse avonden. U volgt het gehele programma met een vaste (kleine) groep deelnemers om de interactie te waarborgen. Er is voldoende ruimte voor actualiteiten en eigen inbreng.

Sessie 1 Jaarrekening en begroting in klare taal

Voor veel (niet-financiële) RvC-leden blijven de corporatie financiën een uitdaging. In de eerste bijeenkomst wordt de financiële basis verstevigd. Vanuit het business model van uw corporatie wordt gekeken naar (de samenhang in) de jaarrekening/begroting, kasstromen, resultaten en waardebegrippen. Meer inzicht in financiën draagt bij aan gerichte vragen en het goede gesprek aan de RvC-tafel.

Sessie 2 Toezicht Aw en WSW en actualiteit vanuit wet- en regelgeving

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) werken samen om het toezicht op de corporatiesector effectiever, efficiënter en consistenter te maken. Hoe ziet het gezamenlijk beoordelingskader er uit en hoe ziet u dat terug in de interne normen of toezichtsbrief van uw corporatie? Wat zijn de aandachtspunten en actualiteiten in wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de rol van de controller, OOB-status en de markttoets niet-DAEB? Hoe verhoudt intern en extern toezicht zich tot elkaar? Welke vragen kan de interne toezichthouder verwachten vanuit het externe toezicht en welke vragen kan de interne toezichthouder stellen aan het bestuur?

Sessie 3 Dilemma maatschappelijke opgaven versus financiële continuïteit

Een belangrijke conclusie uit het project Opgaven en Middelen is dat corporaties een fors deel van de maatschappelijke opgaven niet kunnen realiseren zonder dat de financiële kengetallen in rap tempo verslechteren. Is er nog sprake van een duurzaam bedrijfsmodel? Hoe gaat u het gesprek voeren over de lange termijn keuzes en de financiële risico’s die daarbij spelen. Zoekt u de grenzen op van de ratio’s van de toezichthouder of zijn er alternatieven om invulling te geven aan goed rentmeesterschap? Hoe zorgt u als toezichthouder ervoor dat uw corporatie zorgvuldig, verantwoord maar tegelijk wel optimaal presteert?

Sessie 4 Financiële beoordeling investeringsvoorstellen aan de RvC-tafel

Corporaties staan voor een periode waarin veel kleine en grote investeringen gaan plaatsvinden. Sommige investeringen zijn vanuit het oogpunt van rendement ronduit slecht. Hoe kijkt u aan de RvC-tafel naar het (slechte) financiële rendement van investeringen? Wat zijn de aandachtspunten op projectniveau en hoe toetst u dat de goede dingen op de goede manier worden gedaan? Op welke wijze kunnen ook investeringen met geen of een lager rendement verantwoord plaatsvinden? Wat is de rol van het investeringsstatuut binnen het sturingskader? Hoe komt u samen als bestuur en toezicht tot goede, helder werkbare, maar ook uitdagende interne normen voor de organisatie?

 • U heeft inzicht in de opbouw van en de samenhang tussen balans, verlies- en winstrekening en kasstromen.
 • U kent de verschillende waardebegrippen en de relaties daarvan met bijvoorbeeld huurbeleid en investeringsbeslissingen.
 • U weet hoe financiële kengetallen gebruikt worden om te sturen op continuïteit, de portefeuille en investeringen.
 • U weet hoe investeringsbeslissingen worden doorgerekend en hoe u zorgvuldige afwegingen maakt.
 • U weet hoe uw corporatie kan sturen op een financieel duurzaam verdienmodel met een optimaal maatschappelijk rendement.
 • U bent na deze leergang een nog betere sparringpartner voor uw Manager Financiën in de planning en control cyclus.
 • U begrijpt beter hoe de afdeling Financiën afhankelijk is van andere afdelingen.
 • U kunt beter sturen en beslissen met financiële kengetallen.
 • U kunt de financiële (on)mogelijkheden van uw corporatie beter uitleggen aan huurders en gemeenten.
 • U kunt een impuls geven aan de financiële slagvaardigheid van uw corporatie.

De training “Het financiële speelveld voor intern toezicht” is bedoeld voor intern toezichthouders, RvC / RvT leden bij woningcorporaties, waarvoor meer inzicht in de corporatiefinanciën belangrijk is. De training richt zicht op de niet-financieel onderlegde toezichthouder, om deze aan de RvC tafel in staat te stellen de goede vragen te stellen vanuit de toezichtsrol en geeft de deelnemer meer inzicht in de financiële context bij de woningcorporatie en in de woningcorporatiesector.

 • Victor Burger
  drs. Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • Johan Conijn
  Prof. dr. Johan Conijn Directeur woningcorporaties Meer info
 • Jeroen Dungelmann
  drs. Jeroen Dungelmann Senior adviseur woningcorporaties Meer info
 • drs. Daan Vrijmoet MRE
  drs. Daan Vrijmoet Senior adviseur woningcorporaties Meer info

Praktische informatie


Duur

4 x 1 dagdeel (avond)


Data

Op aanvraag


Uw investering

€ € 795 vrij van btw en inclusief kosten voor verzorging en verblijf. vrij van btw en excl. accommodatiekosten.


PE punten

Deelnemers ontvangen 8 PE studiepunten.

Stel direct een vraag over deze opleiding

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...