Jerôme Mans

Jerôme Mans MSc

Adviseur institutionele beleggers, woningcorporaties en zorginstellingen

Jerôme Mans heeft de master Finance afgerond aan de Universiteit van Amsterdam met een dubbele specialisatie in Real Estate en Asset Management. Voor zijn masterscriptie heeft hij onderzocht wat het effect is van ESG-prestaties op de rendementsspreiding van obligaties van beursgenoteerde vastgoedfondsen. Binnen Finance Ideas is Jerôme inzetbaar op verschillende sectoren waarbij hij ondersteuning biedt aan woningcorporaties, institutionele beleggers en zorginstellingen.

Opleidingen gegeven door Jerôme

Beleidswaarde 2.0: de wijzigingen en effecten

Het waarderingskader voor woningcorporaties is in 2022 geëvalueerd. De voornaamste uitkomst is een aantal verbetervoorstellen voor de beleidswaarde. Op dit moment wordt de beleidswaarde afgeleid [...]

Verdieping Vastgoedrekenen en waarderen

Het corporatiebezit wordt volgens marktwaarde gewaardeerd. Deze waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing maar vraagt veel inspanning. Gekozen rekenmethodieken en diverse [...]

Introductie Vastgoedrekenen en waarderen

Het corporatiebezit wordt volgens marktwaarde gewaardeerd. Deze waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing maar vraagt veel inspanning. Gekozen rekenmethodieken en diverse [...]

Berichten en publicaties van Jerôme

De nieuwe beleidswaarde: belangrijkste veranderingen en effecten

Op 31 januari is de definitieve versie van het Handboek marktwaardering verschenen. In deze versie van het handboek zijn een aantal parameters geactualiseerd. Daarnaast bevat deze versie ook [...]

Rekenvoorbeeld: effect nieuwe parameters leidraad op begroting en jaarrekening

Op 31 juli jl. is de Leidraad economische parameters dPi 2023 gepubliceerd. De richtlijn bevat geactualiseerde verwachtingen voor een aantal parameters die ook direct betrekking hebben op de [...]

Het waarde-effect van renoveren volgens het Handboek Marktwaardering

In hoeverre verdient een renovatie zich terug? Een vraag die in de praktijk vaak lastig te beantwoorden is. In dit artikel zoomen wij in op de effecten van het (moment van) renoveren van een [...]

Typ hier uw vraag...