Michiel Majoor

drs. Michiel Majoor

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen

Michiel Majoor begeleidt woningcorporaties bij het verbeteren en verbinden van vastgoedsturing en financiële sturing. Het concreet invulling geven aan begrippen als marktwaarde, beleidswaarde en portefeuille- en asset management, staat hierbij centraal. Daarnaast is Michiel gespecialiseerd in asset management van zorgvastgoed en adviseert hij zowel woningcorporaties als zorginstellingen over optimalisatie van de zorgvastgoedexploitatie. Hij is tevens actief betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van onze FIRE software. Michiel is bedrijfseconoom en specialiseerde zich in finance en real estate finance.

Opleidingen gegeven door Michiel

Vastgoedsturing en investeren voor zorginstellingen

Nederlandse zorginstellingen staan voor grote opgaven in het vastgoed. Hoe gaat u daarmee om? Zowel de instandhouding als de verduurzaming van de portefeuille vragen om forse investeringen. [...]

Wonen en zorg voor gemeenten

Alles wat je als gemeente moet weten over de woonzorgvisie en wat je van woningcorporaties en zorginstellingen mag verwachten. En wat niet…

Platform Zorgvastgoed

Veel corporaties hebben zorgvastgoed in de portefeuille. En dat is toch een vak apart. Deel kennis, ervaringen en spar met vakcollega's in dit netwerk!

Leergang Integrale Corporatiesturing

De leergang CorporatieSturing geeft u het inzicht in de belangrijkste elementen rondom vastgoed- en financiële sturing en de samenhang hiervan binnen de context van de corporatie.

Rekenen aan investeringen

Met de grote nieuwbouwopgave, renovaties, herontwikkeling en verduurzaming van het bestaand bezit staan corporaties voor een periode waarin veel kleine en grote investeringen gaan plaatsvinden. [...]

De businesscase van zorgvastgoed

Zorginstellingen zijn voor veel corporaties een samenwerkingspartner en huurder. Maar het zorgstelsel is onderhevig aan verandering, waardoor het risicoprofiel en daarmee de kans op faillissement [...]

Zorgvastgoed in perspectief

Deze vraag wordt steeds meer actueel naarmate de vergrijzing toeneemt. Met de toenemende vergrijzing wordt het risico op vereenzaming groter. Ook raakt de mobiliteit en zelfredzaamheid van [...]

Risicobeoordeling van zorgvastgoed

Goede beoordeling van risico’s van het zorgvastgoed is voor corporaties, met het verslechterde risicoprofiel van zorginstellingen belangrijker dan ooit.

Financiële sturing

Exploitatielasten staan onder druk, verhuurdersheffing snijdt diep en beheerlasten moeten omlaag. Goed onderbouwde financiële criteria en een helder sturingskader zijn noodzakelijk.

Vastgoedrekenen

Het corporatiebezit wordt volgens marktwaarde gewaardeerd. Deze waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing maar vraagt veel inspanning. Gekozen rekenmethodieken en diverse [...]

Berichten en publicaties van Michiel

Zevenpuntenplan Wonen en Zorg

Het thema wonen en zorg is volop in beweging. In de afgelopen jaren is veel gepubliceerd over de impact van vergrijzing en veranderende behoeften van (aankomende) ouderen. Regelmatig worden [...]

Vier aandachtspunten bij flexibele verhuur aan zorginstellingen en zelfstandige zorgvragers

In de afgelopen jaren hebben verschillende innovatieve vormen van wonen met zorg hun intrede gedaan. In veel gevallen gaat het om zelfstandige wooneenheden die door indeling en de aanwezigheid [...]

Zorggeschikte zelfstandige woningen: hogere waarde door collectief verhuren?

Mede onder invloed van dubbele vergrijzing ontwikkelen corporaties steeds vaker zelfstandige woningen die geschikt zijn om zorg in te verlenen. En dat is goed nieuws, want bouwen voor senioren [...]

Portefeuille- en asset management; bent u al geïntegreerd?

Asset management is hot in corporatieland. Begrijpelijk, want scherp sturen op de financiële en maatschappelijke prestatie van complexen is in deze tijd meer dan ooit van belang. Maar met sturen [...]

Typ hier uw vraag...