Michiel Majoor

drs. Michiel Majoor

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen

Michiel Majoor begeleidt woningcorporaties bij het verbeteren en verbinden van vastgoedsturing en financiële sturing. Het concreet invulling geven aan begrippen als marktwaarde, beleidswaarde en portefeuille- en asset management, staat hierbij centraal. Daarnaast is Michiel gespecialiseerd in asset management van zorgvastgoed en adviseert hij zowel woningcorporaties als zorginstellingen over optimalisatie van de zorgvastgoedexploitatie. Hij is tevens actief betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van onze FIRE software. Michiel is bedrijfseconoom en specialiseerde zich in finance en real estate finance.

LinkedIn Michiel Majoor

Opleidingen gegeven door Michiel

Platform Zorgvastgoed

Veel corporaties hebben zorgvastgoed in de portefeuille. En dat is toch een vak apart. Deel kennis, ervaringen en spar met vakcollega's in dit netwerk!

Rekenen aan investeringen

Met de grote nieuwbouwopgave, renovaties, herontwikkeling en verduurzaming van het bestaand bezit staan corporaties voor een periode waarin veel kleine en grote investeringen gaan plaatsvinden. [...]

De businesscase van zorgvastgoed

Zorginstellingen zijn voor veel corporaties een samenwerkingspartner en huurder. Maar het zorgstelsel is onderhevig aan verandering, waardoor het risicoprofiel en daarmee de kans op faillissement [...]

Zorgvastgoed in perspectief

Deze vraag wordt steeds meer actueel naarmate de vergrijzing toeneemt. Met de toenemende vergrijzing wordt het risico op vereenzaming groter. Ook raakt de mobiliteit en zelfredzaamheid van [...]

Risicobeoordeling van zorgvastgoed

Goede beoordeling van risico’s van het zorgvastgoed is voor corporaties, met het verslechterde risicoprofiel van zorginstellingen belangrijker dan ooit.

Financiële sturing

Exploitatielasten staan onder druk, verhuurdersheffing snijdt diep en beheerlasten moeten omlaag. Goed onderbouwde financiële criteria en een helder sturingskader zijn noodzakelijk.

Vastgoedrekenen

Het corporatiebezit wordt volgens marktwaarde gewaardeerd. Deze waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing maar vraagt veel inspanning. Gekozen rekenmethodieken en diverse [...]

Asset management

Wat is Asset management eigenlijk? Leer hoe u met Asset management de meest optimale exploitatiestrategie voor uw vastgoed kunt bepalen.

Leergang CorporatieFinanciën

Voor veel niet-financiële managers in de corporatiesector blijft financiën uitdagend. Maar financiën wordt steeds belangrijker. Tijd voor meer kennis van en inzicht in financiën.

Artikelen geschreven door Michiel

Bouw voor ouderen

Alle woningcorporaties zijn ouderenhuisvester. Het al hoge aandeel 65-plussers in het huurdersbestand van woningcorporaties neemt de komende jaren door vergrijzing en langer thuis wonen verder [...]

Zevenpuntenplan Wonen en Zorg

Het thema wonen en zorg is volop in beweging. In de afgelopen jaren is veel gepubliceerd over de impact van vergrijzing en veranderende behoeften van (aankomende) ouderen. Regelmatig worden [...]

Woningcorporaties bewuster van maatschappelijke prestaties door asset management

Het meten en beoordelen van de maatschappelijke prestatie van complexen is sterk in ontwikkeling. Toch is sturing op complexniveau bij een groot deel van de corporaties nog vooral financieel [...]

Portefeuille- en asset management; bent u al geïntegreerd?

Asset management is hot in corporatieland. Begrijpelijk, want scherp sturen op de financiële en maatschappelijke prestatie van complexen is in deze tijd meer dan ooit van belang. Maar met sturen [...]

Investeren in ingrijpende renovatie wordt in 2021 rendabeler

Investeren in ingrijpende renovatie wordt rendabeler. Althans, indien wordt gekeken naar de rekenregels in Waarderingshandboek 2020. Een bekend effect van het gebruik van de marktwaarde en [...]

Scheiden van wonen en zorg heeft impact op zorginstellingen en verhuurders

De zorgsector heeft in de afgelopen jaren ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Zo heeft de introductie van het scheiden van wonen en zorg een flinke impact op de organisatie en de [...]

Typ hier uw vraag...