Michiel Majoor

drs. Michiel Majoor

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen

Michiel Majoor begeleidt woningcorporaties bij het verbeteren en verbinden van vastgoedsturing (portefeuillemanagement, assetmanagement) en financiële sturing. Daarnaast is Michiel gespecialiseerd in het thema wonen met zorg. Hij adviseert zowel woningcorporaties als zorginstellingen op strategisch en tactisch niveau over hoe om te gaan met wonen voor mensen met een zorgvraag. Dat doet hij bijvoorbeeld door het helpen ontwikkelen van een portefeuillestrategie of huisvestingsplan en het begeleiden bij businesscases en onderhandelingen inzake huurovereenkomsten. Ook helpt hij organisaties om te gaan met de dynamiek tussen corporaties, zorginstellingen en gemeenten. Michiel is bedrijfseconoom en specialiseerde zich in finance en real estate finance.

Opleidingen gegeven door Michiel

Verdieping Vastgoedrekenen en waarderen

Het corporatiebezit wordt volgens marktwaarde gewaardeerd. Deze waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing maar vraagt veel inspanning. Gekozen rekenmethodieken en diverse [...]

Introductie Vastgoedrekenen en waarderen

Het corporatiebezit wordt volgens marktwaarde gewaardeerd. Deze waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing maar vraagt veel inspanning. Gekozen rekenmethodieken en diverse [...]

Vastgoedsturing en investeren voor zorginstellingen

Nederlandse zorginstellingen staan voor grote opgaven in het vastgoed. Hoe gaat u daarmee om? Zowel de instandhouding als de verduurzaming van de portefeuille vragen om forse investeringen. [...]

Wonen en zorg voor gemeenten

Alles wat je als gemeente moet weten over de woonzorgvisie en wat je van woningcorporaties en zorginstellingen mag verwachten. En wat niet…

Platform Zorgvastgoed

Veel corporaties hebben zorgvastgoed in de portefeuille. En dat is toch een vak apart. Deel kennis, ervaringen en spar met vakcollega's in dit netwerk!

Leergang Integrale Corporatiesturing

De leergang CorporatieSturing geeft u het inzicht in de belangrijkste elementen rondom vastgoed- en financiële sturing en de samenhang hiervan binnen de context van de corporatie.

Rekenen aan investeringen

Met de grote nieuwbouwopgave, renovaties, herontwikkeling en verduurzaming van het bestaand bezit staan corporaties voor een periode waarin veel kleine en grote investeringen gaan plaatsvinden. [...]

De businesscase van zorgvastgoed

Zorginstellingen zijn voor veel corporaties een samenwerkingspartner en huurder. Maar het zorgstelsel is onderhevig aan verandering, waardoor het risicoprofiel en daarmee de kans op faillissement [...]

Wonen en zorg in strategisch perspectief

Deze vraag wordt steeds meer actueel naarmate de vergrijzing toeneemt. Met de toenemende vergrijzing wordt het risico op vereenzaming groter. Ook raakt de mobiliteit en zelfredzaamheid van [...]

Leergang Control en compliance bij corporaties

Door de invoering van de nieuwe Woningwet is het toezicht op woningcorporaties fors toegenomen. Daarbij is het aantal spelregels eerder toegenomen dan afgenomen. Dat vraagt om een professionele [...]

Berichten en publicaties van Michiel

Bezuinigingen op de NHC, of toch niet?

Met ingang van 2024 is een korting op het NHC-tarief doorgevoerd van 4,2% als gevolg van de ‘herijking’ van dit tarief. Daarnaast is door diverse (zorg)organisaties stevige kritiek geuit op het [...]

Concretisering plannen wonen en zorg bij gemeenten en corporaties blijft zorgenkind

Uit onderzoek blijkt dat slechts 1 op de 5 corporaties beschikt over een uitgewerkte visie op wonen met zorg en bijbehorend beleid. Ook bij gemeenten is het thema wonen met zorg nog altijd een [...]

Subsidieregeling geclusterde zorgwoningen: extramuraal verpleeghuis of inclusief complex?

Je kunt er niet omheen, er komen steeds meer ouderen bij. Al meerdere decennia verhuist een deel van deze ouderen naar een verpleeghuis als het thuis niet meer gaat door bijvoorbeeld dementie of [...]

Huurverhoging zorgvastgoed 1 juli 2023: CPI met opslag voor dalende energiekosten?

De hoge inflatie in 2022 stelde woningcorporaties voor een geheel nieuw vraagstuk ten aanzien van zorgvastgoed. Want als je volgens de huurovereenkomst de huur met 9,7% (per 1 juli 2022) of zelfs [...]

Portefeuillestrategie: Wonen en zorg onderdeel van afdwingbare prestatieafspraken

2023 is net begonnen, maar toch is het een goed idee om nu al vooruit te blikken op 2024. Het maken van prestatieafspraken met gemeenten gaat er in 2024 namelijk anders uitzien dan voorgaande [...]

Typ hier uw vraag...