Michiel Majoor

drs. Michiel Majoor

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen

Michiel Majoor begeleidt woningcorporaties bij het verbeteren en verbinden van vastgoedsturing en financiële sturing. Het concreet invulling geven aan begrippen als marktwaarde, beleidswaarde en portefeuille- en asset management, staat hierbij centraal. Daarnaast is Michiel gespecialiseerd in asset management van zorgvastgoed en adviseert hij zowel woningcorporaties als zorginstellingen over optimalisatie van de zorgvastgoedexploitatie. Hij is tevens actief betrokken bij de inhoudelijke ontwikkeling van onze FIRE software. Michiel is bedrijfseconoom en specialiseerde zich in finance en real estate finance.

Opleidingen gegeven door Michiel

Verdieping Vastgoedrekenen en waarderen

Het corporatiebezit wordt volgens marktwaarde gewaardeerd. Deze waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing maar vraagt veel inspanning. Gekozen rekenmethodieken en diverse [...]

Introductie Vastgoedrekenen en waarderen

Het corporatiebezit wordt volgens marktwaarde gewaardeerd. Deze waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing maar vraagt veel inspanning. Gekozen rekenmethodieken en diverse [...]

Vastgoedsturing en investeren voor zorginstellingen

Nederlandse zorginstellingen staan voor grote opgaven in het vastgoed. Hoe gaat u daarmee om? Zowel de instandhouding als de verduurzaming van de portefeuille vragen om forse investeringen. [...]

Wonen en zorg voor gemeenten

Alles wat je als gemeente moet weten over de woonzorgvisie en wat je van woningcorporaties en zorginstellingen mag verwachten. En wat niet…

Platform Zorgvastgoed

Veel corporaties hebben zorgvastgoed in de portefeuille. En dat is toch een vak apart. Deel kennis, ervaringen en spar met vakcollega's in dit netwerk!

Leergang Integrale Corporatiesturing

De leergang CorporatieSturing geeft u het inzicht in de belangrijkste elementen rondom vastgoed- en financiële sturing en de samenhang hiervan binnen de context van de corporatie.

Rekenen aan investeringen

Met de grote nieuwbouwopgave, renovaties, herontwikkeling en verduurzaming van het bestaand bezit staan corporaties voor een periode waarin veel kleine en grote investeringen gaan plaatsvinden. [...]

De businesscase van zorgvastgoed

Zorginstellingen zijn voor veel corporaties een samenwerkingspartner en huurder. Maar het zorgstelsel is onderhevig aan verandering, waardoor het risicoprofiel en daarmee de kans op faillissement [...]

Wonen en zorg in strategisch perspectief

Deze vraag wordt steeds meer actueel naarmate de vergrijzing toeneemt. Met de toenemende vergrijzing wordt het risico op vereenzaming groter. Ook raakt de mobiliteit en zelfredzaamheid van [...]

Leergang Control en compliance bij corporaties

Door de invoering van de nieuwe Woningwet is het toezicht op woningcorporaties fors toegenomen. Daarbij is het aantal spelregels eerder toegenomen dan afgenomen. Dat vraagt om een professionele [...]

Berichten en publicaties van Michiel

Subsidieregeling geclusterde zorgwoningen: extramuraal verpleeghuis of inclusief complex?

Je kunt er niet omheen, er komen steeds meer ouderen bij. Al meerdere decennia verhuist een deel van deze ouderen naar een verpleeghuis als het thuis niet meer gaat door bijvoorbeeld dementie of [...]

Huurverhoging zorgvastgoed 1 juli 2023: CPI met opslag voor dalende energiekosten?

De hoge inflatie in 2022 stelde woningcorporaties voor een geheel nieuw vraagstuk ten aanzien van zorgvastgoed. Want als je volgens de huurovereenkomst de huur met 9,7% (per 1 juli 2022) of zelfs [...]

Portefeuillestrategie: Wonen en zorg onderdeel van afdwingbare prestatieafspraken

2023 is net begonnen, maar toch is het een goed idee om nu al vooruit te blikken op 2024. Het maken van prestatieafspraken met gemeenten gaat er in 2024 namelijk anders uitzien dan voorgaande [...]

Talis over Moderne Devotie en maatschappelijke veerkracht in wonen en zorg

Als ambassadeur van de Taskforce Wonen en Zorg heeft Ronald Leushuis – bestuurder bij Talis – een duidelijke boodschap: “we moeten ons bewust zijn van de toename van ouderen en mensen met [...]

Kantelpunt bereikt bij geclusterde zorgwoningen; kantelen we ook weer terug…?

‘Je moet het langzamerhand wel heel graag willen…’, zou je als corporatie zomaar kunnen zeggen. Want hoewel geclusterde zorgwoningen een belangrijk deel vormen van de opgave in de woningmarkt, is [...]

Typ hier uw vraag...