Niels Kornegoor MSc RE

Niels Kornegoor MSc RE

Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers

Niels Kornegoor is actief bij het adviseren van woningcorporaties en institutionele vastgoedbeleggers. Hij ondersteunt bij de advisering en begeleiding van aan- en verkoopprocessen van woningcomplexen. Niels is vastgoedkundige en heeft zich gespecialiseerd in (volks)huisvestingsvraagstukken en vastgoedmanagement. Zijn afstudeeronderzoek richtte zich op de beleggingsmogelijkheden in maatschappelijk vastgoed.

LinkedIn Niels Kornegoor MSc RE

Opleidingen gegeven door Niels

Rekenen aan investeringen

Met de grote nieuwbouwopgave, renovaties, herontwikkeling en verduurzaming van het bestaand bezit staan corporaties voor een periode waarin veel kleine en grote investeringen gaan plaatsvinden. [...]

De businesscase van zorgvastgoed

Zorginstellingen zijn voor veel corporaties een samenwerkingspartner en huurder. Maar het zorgstelsel is onderhevig aan verandering, waardoor het risicoprofiel en daarmee de kans op faillissement [...]

Zorgvastgoed in perspectief

Deze vraag wordt steeds meer actueel naarmate de vergrijzing toeneemt. Met de toenemende vergrijzing wordt het risico op vereenzaming groter. Ook raakt de mobiliteit en zelfredzaamheid van [...]

Masterclass Woningwet compliance

Er is veel werk verzet rondom de Woningwet. Maar hoe zorgt u dat u de spelregels, uw vernieuwde statuten en reglementen ook in de praktijk toepast? Doet u wat u hebt beloofd te doen?

Investeringsafweging bij corporaties

Corporaties hebben een grote nieuwbouwopgave, investeringen in renovatie, herontwikkeling en verduurzaming van bestaand bezit. Dat vraagt een gecontroleerd en verantwoord kader.

Vastgoedrekenen

Het corporatiebezit wordt volgens marktwaarde gewaardeerd. Deze waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing maar vraagt veel inspanning. Gekozen rekenmethodieken en diverse [...]

Asset management

Wat is Asset management eigenlijk? Leer hoe u met Asset management de meest optimale exploitatiestrategie voor uw vastgoed kunt bepalen.

Leergang CorporatieFinanciën

Voor veel niet-financiële managers in de corporatiesector blijft financiën uitdagend. Maar financiën wordt steeds belangrijker. Tijd voor meer kennis van en inzicht in financiën.

Artikelen geschreven door Niels

Belangrijkste aandachtspunten bij het rekenen met de beleidswaarde kasstroom

Het is inmiddels ruim een jaar geleden dat WSW en ILT-Aw de beleidswaarde introduceerden in hun gezamenlijke beoordelingskader. Een jaar verder heeft de beleidswaarde een vaste plek gekregen en [...]

Het thema van 2019: Investeren in betaalbaarheid en duurzaamheid

Betaalbaarheid en duurzaamheid gaan veel besproken thema’s worden in 2019. Dit jaar moet er een definitief klimaatakkoord komen. Er is goede hoop dat er voldoende maatregelen zijn voorgesteld om [...]

De resultaten van de kennisquiz Aw/WSW beleidswaarde

Afgelopen maand heeft u uw kennis op het gebied van Aw/WSW beleidswaarde kunnen testen met onze quiz. Wat waren de resultaten? Hoeveel van u zijn klaar voor de deadline van 1 oktober 2018 en wat [...]

Typ hier uw vraag...