Niels Kornegoor MSc RE

Niels Kornegoor MSc RE

Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers

Niels Kornegoor is actief bij het adviseren van woningcorporaties en institutionele vastgoedbeleggers. Hij ondersteunt bij de advisering en begeleiding van aan- en verkoopprocessen van woningcomplexen. Niels is vastgoedkundige en heeft zich gespecialiseerd in (volks)huisvestingsvraagstukken en vastgoedmanagement. Zijn afstudeeronderzoek richtte zich op de beleggingsmogelijkheden in maatschappelijk vastgoed.

LinkedIn Niels Kornegoor MSc RE

Opleidingen gegeven door Niels

Introductie Soft Controls

Met de grote nieuwbouwopgave, renovaties, herontwikkeling en verduurzaming van het bestaand bezit staan corporaties voor een periode waarin veel kleine en grote investeringen gaan plaatsvinden. [...]

Inzicht in de meerjarenbegroting met business intelligence

Aanpakken van duurzaamheid en leefbaarheid, betaalbaar houden van huren, op peil houden van kwaliteit en werken aan beschikbaarheid. De uitdagingen voor woningcorporaties zijn groot. Al deze [...]

Rekenen aan investeringen

Met de grote nieuwbouwopgave, renovaties, herontwikkeling en verduurzaming van het bestaand bezit staan corporaties voor een periode waarin veel kleine en grote investeringen gaan plaatsvinden. [...]

De businesscase van zorgvastgoed

Zorginstellingen zijn voor veel corporaties een samenwerkingspartner en huurder. Maar het zorgstelsel is onderhevig aan verandering, waardoor het risicoprofiel en daarmee de kans op faillissement [...]

Zorgvastgoed in perspectief

Deze vraag wordt steeds meer actueel naarmate de vergrijzing toeneemt. Met de toenemende vergrijzing wordt het risico op vereenzaming groter. Ook raakt de mobiliteit en zelfredzaamheid van [...]

Investeringsafweging bij corporaties

Corporaties hebben een grote nieuwbouwopgave, investeringen in renovatie, herontwikkeling en verduurzaming van bestaand bezit. Dat vraagt een gecontroleerd en verantwoord kader.

Vastgoedrekenen

Het corporatiebezit wordt volgens marktwaarde gewaardeerd. Deze waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing maar vraagt veel inspanning. Gekozen rekenmethodieken en diverse [...]

Asset management

Wat is Asset management eigenlijk? Leer hoe u met Asset management de meest optimale exploitatiestrategie voor uw vastgoed kunt bepalen.

Leergang CorporatieFinanciën

Voor veel niet-financiële managers in de corporatiesector blijft financiën uitdagend. Maar financiën wordt steeds belangrijker. Tijd voor meer kennis van en inzicht in financiën.

Artikelen geschreven door Niels

Knelpunten asset management: In gesprek met Elkien en HEEMwonen

Wat zijn de belangrijkste knelpunten rondom asset management bij woningcorporaties? Tijdens ons webinar van 12 februari jl. waarbij ruim 90 deelnemers aanwezig waren, lichtte Niels Kornegoor de [...]

Rendement van woningcorporaties door de beleidswaardebril

Afgelopen maand lieten wij zien dat het gemiddelde directe rendement van woningcorporaties de afgelopen jaren is afgenomen en in 2019 2,4 procent bedroeg (zie resultaten in dit artikel). [...]

Rendement woningcorporaties op hoogte én dieptepunt

Hoewel het realiseren van rendement niet centraal staat in de doelstellingen van een woningcorporatie is het behalen hiervan wel belangrijk voor het realiseren van haar maatschappelijke opgave. [...]

Vijf praktische tips voor het actualiseren van uw portefeuillestrategie

Een actuele portefeuillestrategie is randvoorwaardelijk om waardesturing succesvol uit te kunnen voeren. Zonder een concrete vertaling van strategische doelstellingen ontbreekt het een asset [...]

Typ hier uw vraag...