Pim Schouten

Pim Schouten QC

Interim controller/manager en trainer

Pim Schouten heeft een financiële achtergrond en is sinds 2000 werkzaam binnen de corporatiesector bij zowel kleine als grotere corporaties. Als (interim) controller en manager heeft hij brede ervaring opgedaan en inzicht gekregen in de ontwikkeling die de financiële functie van woningcorporaties hebben doorgemaakt. Hierdoor is hij in staat om theorie te koppelen aan de dagelijkse werkwijze en zijn kennis over te brengen aan de hand van praktische casussen. Pim verzorgt voor Finance Ideas Academy de trainingen: Opstellen jaarrekening voor corporaties, Basisprincipes BTW voor de administratie en de Basistraining CorporatieFinanciën.

Opleidingen gegeven door Pim

Basistraining CorporatieFinanciën

De basistraining Corporatie Financiën biedt inzicht in de verschillende onderdelen van financiële vraagstukken bij corporaties. Dat maakt u sterker in uw persoonlijk functioneren, in uw [...]

Opstellen jaarrekening voor corporaties

Voor jaarrekeningen van toegelaten instellingen zijn er nieuwe modellen voor de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht opgesteld door de RJ, die tevens de basis vormen voor [...]

Basisprincipes BTW voor de administratie

Woningverhuur is vrijgesteld van BTW. Maar daarmee is BTW op de samenhangende kosten niet terugvorderbaar en verhoogt dat direct de exploitatiekosten. Daarom is het zo belangrijk om BTW op de [...]

Typ hier uw vraag...