Leo Hellemons

Leo Hellemons

Controller

Leo Hellemons is sinds 1995 werkzaam bij een woningcorporatie in Almere. In 1988 maakte hij via de Nationale Woningraad voor het eerst kennis met de volkshuisvesting. Als administratief dienstverlener leerde hij het vak destijds bij de NWR. Al vele jaren verzorgt Leo ook financiële bedrijfstrainingen voor corporatiemedewerkers bij o.m. Kjenning en Finance Ideas Academy. Daarmee heeft hij z'n onderwijsbevoegdheid dienstbaar kunnen maken voor de sector. Door de combinatie van theorie met zijn dagelijkse praktijk als controller, kan Leo enthousiast en praktisch kennis overbrengen, met levendige praktijkvoorbeelden.

Opleidingen gegeven door Leo

Basistraining CorporatieFinanciën

De basistraining Corporatie Financiën biedt inzicht in de verschillende onderdelen van financiële vraagstukken bij corporaties. Dat maakt u sterker in uw persoonlijk functioneren, in uw [...]

Opstellen jaarrekening voor corporaties

Voor jaarrekeningen van toegelaten instellingen zijn er nieuwe modellen voor de balans, winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht opgesteld door de RJ, die tevens de basis vormen voor [...]

Afrekening Servicekosten

Minstens één keer per jaar staat u voor de klus om de servicekosten af te rekenen. Maar weet u nog precies hoe dat moet? Wat mag u doorberekenen bij de servicekosten? En wat niet?

Basisprincipes BTW voor de administratie

Woningverhuur is vrijgesteld van BTW. Maar daarmee is BTW op de samenhangende kosten niet terugvorderbaar en verhoogt dat direct de exploitatiekosten. Daarom is het zo belangrijk om BTW op de [...]

Berichten en publicaties van Leo

Typ hier uw vraag...