Koen Velner

drs. Koen Velner

Senior adviseur woningcorporaties

Al meer dan 20 jaar houdt Koen Velner zich bezig met woonlasten, betaalbaarheid en inkomenstoetsing. Aanvankelijk gespecialiseerd in het koopsegment en hypotheken (hij was o.a. jarenlang verbonden aan het Kenniscentrum van Vereniging Eigen Huis), heeft hij zijn werkgebied gaandeweg verlegd naar de sociale huursector en is hij bij Finance Ideas de specialist inkomenstoetsing en huurbeleid. Naast consultancy omtrent inkomenstoetsing en passend toewijzen is hij betrokken bij de Starters Renteregeling. Tevens doceert hij aan de FInance Ideas Academy. Als varifocale vijftiger is hij niet alleen scherp op details, maar verliest hij ook de grote lijnen en dwarsverbanden nooit uit het oog.

Opleidingen gegeven door Koen

Basis Inkomensregistratie: staatssteun en passend toewijzen *ONLINE*

Inkomensregistratie is inmiddels één van de belangrijkste stappen binnen het verhuurproces bij corporaties. Maar wat zijn de actuele ontwikkelingen en hoe bepaalt u de inkomens?

Verdieping Inkomensregistratie: staatssteun en passend toewijzen

Inkomensregistratie is inmiddels één van de belangrijkste stappen binnen het verhuurproces bij corporaties. Maar wat zijn de actuele ontwikkelingen en hoe bepaalt u de inkomens?

Berichten en publicaties van Koen

Inkomensregistratie over VT, EJU en IKB: Lastige extraatjes die een groot verschil kunnen maken

Van de 100 inkomenstoetsingen moet er bij ongeveer 7 een actuele inkomensberekening worden gemaakt. Bijvoorbeeld omdat de klant nog geen aangifte heeft gedaan of door een veranderde situatie. [...]

Ondernemersinkomen in de inkomensregistratie

Het is net of je ze steeds vaker tegenkomt bij de inkomenstoetsing: ondernemers. In ieder geval vormen ze een groep waar we zeker niet omheen kunnen. Ruim 15% van alle werkenden in Nederland, [...]

Inkomensregistratie: over loonstroken en afko’s

Deze keer pak ik de wondere wereld van de afkortingen op de loonstrook op. Bij dit alles moeten we ons trouwens ook nog iets anders realiseren: bij de inkomensregistratie hebben we ons te houden [...]

Huur en inkomen: lastig, lastig…?

Afgelopen week heeft schrijver dezes weer eens zijn periodieke PE-examen afgelegd. Permanente Educatie: de Wet op het financieel toezicht (Wft) bepaalt dat ik dat elke drie jaar moet doen om mijn [...]

Inkomensregistratie? Hey collega! De IRF-kwis!

Alweer een jaar thuis aan het werk: Een jaar op eigen koffie, wifi en wc-papier. Een jaar ook zonder gesprekken bij de koffieautomaat, zonder langslopende collega's. Even iets vragen. Effe een [...]

Typ hier uw vraag...