Koen Velner

drs. Koen Velner

Adviseur woningcorporaties

Al meer dan 20 jaar houdt Koen zich bezig met woonlasten, betaalbaarheid en inkomenstoetsing. Aanvankelijk gespecialiseerd in het koopsegment en hypotheken (hij was o.a. jarenlang verbonden aan het Kenniscentrum van Vereniging Eigen Huis), heeft hij zijn werkgebied gaandeweg verlegd naar de sociale huursector. Naast consultancy omtrent inkomenstoetsing en passend toewijzen is hij betrokken bij de Starters Renteregeling. Tevens doceert hij aan de FInance Ideas Academy. Als varifocale vijftiger is hij niet alleen scherp op details, maar verliest hij ook de grote lijnen en dwarsverbanden nooit uit het oog.

LinkedIn Koen Velner

Opleidingen gegeven door Koen

Verdieping Inkomensregistratie: staatssteun en passend toewijzen *ONLINE*

Inkomensregistratie is inmiddels één van de belangrijkste stappen binnen het verhuurproces bij corporaties. Maar wat zijn de actuele ontwikkelingen en hoe bepaalt u de inkomens?

Basis Inkomensregistratie: staatssteun en passend toewijzen *ONLINE*

Inkomensregistratie is inmiddels één van de belangrijkste stappen binnen het verhuurproces bij corporaties. Maar wat zijn de actuele ontwikkelingen en hoe bepaalt u de inkomens?

Leergang Control en compliance bij corporaties

Door de invoering van de nieuwe Woningwet is het toezicht op woningcorporaties fors toegenomen. Daarbij is het aantal spelregels eerder toegenomen dan afgenomen. Dat vraagt om een professionele [...]

Praktijktraining inkomensregistratie: Loonstroken en ondernemersinkomen

Bij inkomensregistratie heeft u veel te maken met bijzondere en ingewikkelde inkomenssituaties en grensgevallen. Welk inkomen registreert u en wat adviseert u deze huurders?

Inkomensregistratie: staatssteun en passend toewijzen

Inkomensregistratie is inmiddels één van de belangrijkste stappen binnen het verhuurproces bij corporaties. Maar wat zijn de actuele ontwikkelingen en hoe bepaalt u de inkomens?

Leergang CorporatieFinanciën

Voor veel niet-financiële managers in de corporatiesector blijft financiën uitdagend. Maar financiën wordt steeds belangrijker. Tijd voor meer kennis van en inzicht in financiën.

Artikelen geschreven door Koen

Waarom het nieuwe BTIV niet gaat werken: 3 praktijkcases van ouderen met vermogen

Een klein jaar geleden verscheen de evaluatie van de herziene Woningwet. In het 82 pagina’s tellende verslag stond een lichtpuntje voor ouderen: ouderen met een laag inkomen, maar met vermogen, [...]

Middenhuur en middeninkomen

Door woningmarktbeleid van de afgelopen jaren zijn de middeninkomens in de schaarstegebieden ‘tussen wal en schip’ geraakt. Zo hebben de corporaties met de herziening van de Woningwet in 2015 [...]

Top drie uitglijders bij inkomensregistratie

We zeiden het al vaker: het typische van het proces van inkomensregistratie is dat juist de precieze uitvoering op de werkvloer voor woningcorporaties van vitaal belang is. Er zijn maar weinig [...]

Inkomensregistratie: ondernemer vs werknemer

“Hup daar is Willem met de waterpomptang, de nijptang of de combinatietang”. Ja, het zijn er inmiddels aardig wat: in Nederland hebben we zo’n 1,1 miljoen zzp’ers zoals Willem. Op een totale [...]

Middeninkomens in de MiniMarkt

Wie gaat het probleem van de middeninkomens regelen? Met de herziening van de Woningwet in 2015 hebben de corporaties uitdrukkelijk de opdracht gekregen om zich te focussen op hun ‘primaire’ [...]

Typ hier uw vraag...