Arjan Nieborg

drs. Arjan Nieborg MRE

Tax Director

Arjan Nieborg heeft Fiscale Economie gestudeerd in Maastricht. Sinds 2005 heeft hij zich toegelegd op de fiscale advisering in de corporatiesector, en dan vooral de vennootschapsbelasting. Daarnaast heeft hij gepubliceerd over de fiscale stimulering van achterstandswijken. Arjan is binnen Meijburg sectorleider Woningcorporaties en lid van het Kernteam woningcorporaties van KPMG. Arjan heeft in de loop der jaren een mooie cliëntenportefeuille in de corporatiesector opgebouwd. De laatste tijd richt hij zich vooral op de meer strategische fiscale thema’s binnen de corporaties.

Opleidingen gegeven door Arjan

Fiscaliteiten voor RvC leden bij corporaties

In de cursus Fiscaliteiten voor RvC wordt u meegenomen in de belangrijkste actuele fiscale thema's voor corporaties, toegespitst op uw rol als toezichthouder, en welke vragen u kunt stellen [...]

Leergang Integrale Corporatiesturing

De leergang CorporatieSturing geeft u het inzicht in de belangrijkste elementen rondom vastgoed- en financiële sturing en de samenhang hiervan binnen de context van de corporatie.

Leergang Control en compliance bij corporaties

Door de invoering van de nieuwe Woningwet is het toezicht op woningcorporaties fors toegenomen. Daarbij is het aantal spelregels eerder toegenomen dan afgenomen. Dat vraagt om een professionele [...]

Berichten en publicaties van Arjan

Typ hier uw vraag...