Bart de Jonge

mr. Bart de Jonge

Docent, belangenbehartiger en adviseur.

Bart de Jonge is jurist en gespecialiseerd in het huur en bouwrecht. Bart heeft een achtergrond als advocaat en bedrijfsjurist en heeft 20 jaar ervaring in diverse rollen bij woningcorporaties. Sinds 2017 is hij naast zelfstandig docent en adviseur tevens belangenbehartiger juridische zaken bij Aedes, de vereniging van woningcorporaties en houdt zich daar bezig met voor de sector van woningcorporaties belangrijke wetsontwikkelingen. Daarvoor heeft hij onder meer gewerkt bij VBTM Advocaten, stichting Portaal en Advoraad.

Opleidingen gegeven door Bart

Leergang Control en compliance bij corporaties

Door de invoering van de nieuwe Woningwet is het toezicht op woningcorporaties fors toegenomen. Daarbij is het aantal spelregels eerder toegenomen dan afgenomen. Dat vraagt om een professionele [...]

Typ hier uw vraag...