Daan Vrijmoet

drs. Daan Vrijmoet MRE

Directeur woningcorporaties

Daan werkt al 20 jaar in gereguleerde markten zoals de corporatie-, zorg- en telecomsector. Bedrijven die werkzaam zijn in deze sectoren hebben te maken met specifieke eisen. Door zijn werk bij de Toezichthouder op Woningcorporaties heeft Daan ervaring met vraagstukken ten aanzien van financiële sturing; verbeter- en herstelplannen; regulering en de nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast heeft Daan directiefuncties gehad in het bedrijfsleven. In zijn tijd als strategiedirecteur heeft hij ervaring opgedaan met strategievorming; de (financiële) planningscyclus; het realiseren van operationele verbeteringen en reorganisaties. Kortom, een bedrijfsmatige blik gecombineerd met gedegen kennis van gereguleerde sectoren, dat is wat u kan verwachten. Daan zet zich graag 100% in om samen met u de uitdagingen op te pakken waar u voor staat.

Opleidingen gegeven door Daan

Leergang Integrale Corporatiesturing

De leergang CorporatieSturing geeft u het inzicht in de belangrijkste elementen rondom vastgoed- en financiële sturing en de samenhang hiervan binnen de context van de corporatie.

Investeringsafweging bij corporaties

Corporaties hebben een grote nieuwbouwopgave, investeringen in renovatie, herontwikkeling en verduurzaming van bestaand bezit. Dat vraagt een gecontroleerd en verantwoord kader.

Berichten en publicaties van Daan

ORT-monitor geeft inzicht in verschillende keuzes bijsturing

Samen met een klant hebben wij recentelijk een ORT-monitor ontwikkeld. Deze monitor heeft als doel inzicht te geven in de uitputting van het onrendabele budget gedurende het jaar. Het resultaat [...]

Wat zijn belangrijke thema’s in 2023?

Het is een uitdagende en complexe tijd voor woningcorporaties. Corporaties hebben een centrale rol in het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen rond wonen en verduurzaming. De [...]

Aandachtspunten Aw & WSW voor uw meerjarenbegroting

Het zijn drukke tijden voor de corporatiemedewerkers die zich bezig houden met de begroting. En dan hebben we het niet alleen over de financiële medewerkers, maar ook over de collega’s die input [...]

Realistisch begroten door onrealistisch veel te ontwikkelen?

In de Staat van de Corporatiesector 2021 geeft ILT-Aw een duidelijk signaal: “De gezamenlijke meerjarenbegroting toont vooral ambities in plaats van prestaties die redelijkerwijs haalbaar zijn [...]

Typ hier uw vraag...