drs. Daan Vrijmoet MRE

drs. Daan Vrijmoet

Senior adviseur woningcorporaties

Daan werkt al 20 jaar in gereguleerde markten zoals de corporatie-, zorg- en telecomsector. Bedrijven die werkzaam zijn in deze sectoren hebben te maken met specifieke eisen. Door zijn werk bij de Toezichthouder op Woningcorporaties heeft Daan ervaring met vraagstukken ten aanzien van financiële sturing; verbeter- en herstelplannen; regulering en de nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast heeft Daan directiefuncties gehad in het bedrijfsleven. In zijn tijd als strategiedirecteur heeft hij ervaring opgedaan met strategievorming; de (financiële) planningscyclus; het realiseren van operationele verbeteringen en reorganisaties. Kortom, een bedrijfsmatige blik gecombineerd met gedegen kennis van gereguleerde sectoren, dat is wat u kan verwachten. Daan zet zich graag 100% in om samen met u de uitdagingen op te pakken waar u voor staat.

LinkedIn Daan Vrijmoet

Opleidingen gegeven door Daan

Gezamenlijk beoordelingskader Aw en WSW

De afgelopen jaren hebben de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) de samenwerking geïntensiveerd om het toezicht op de corporatiesector effectiever, [...]

Van bedrijfswaarde naar beleidswaarde

Met de beleidswaarde is een nieuwe waarderingsmethode gekomen. Aw en WSW gaan in hun beoordeling uit van de beleidswaarde. Maar hoe bepaalt u de beleidswaarde?

Governancecode Woningcorporaties

Corporaties hebben maatschappelijke doelen en richten hun organisatie efficiënt, sober en kosteneffectief in. Leer vanuit de basis van de Governancecode als rentmeester, als maatschappelijke [...]

Investeringsafweging bij corporaties

Corporaties hebben een grote nieuwbouwopgave, investeringen in renovatie, herontwikkeling en verduurzaming van bestaand bezit. Dat vraagt een gecontroleerd en verantwoord kader.

Artikelen geschreven door Daan

Kun je een benchmarking inzetten bij investeringen?

In het discussiepaper over investeringsbeoordeling heeft Finance Ideas een afwegingskader voor woningbouwcorporaties voorgesteld. Twee webinars, met in totaal 170 deelnemers, laten zien dat dit [...]

In vogelvlucht: Wat gaat 2020 betekenen voor de corporaties?

Wat gaat 2020 betekenen voor de corporaties? Hierbij een aantal onderwerpen dat centraal staat in 2020. Geen uitputtende lijst, maar een voorschot op dit nieuwe jaar. Ook het afgelopen jaar is [...]

Typ hier uw vraag...