Daan Vrijmoet

drs. Daan Vrijmoet MRE

Senior adviseur woningcorporaties

Daan werkt al 20 jaar in gereguleerde markten zoals de corporatie-, zorg- en telecomsector. Bedrijven die werkzaam zijn in deze sectoren hebben te maken met specifieke eisen. Door zijn werk bij de Toezichthouder op Woningcorporaties heeft Daan ervaring met vraagstukken ten aanzien van financiële sturing; verbeter- en herstelplannen; regulering en de nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast heeft Daan directiefuncties gehad in het bedrijfsleven. In zijn tijd als strategiedirecteur heeft hij ervaring opgedaan met strategievorming; de (financiële) planningscyclus; het realiseren van operationele verbeteringen en reorganisaties. Kortom, een bedrijfsmatige blik gecombineerd met gedegen kennis van gereguleerde sectoren, dat is wat u kan verwachten. Daan zet zich graag 100% in om samen met u de uitdagingen op te pakken waar u voor staat.

Opleidingen gegeven door Daan

Het financiële speelveld voor intern toezicht

De financiële kolom is zeer belangrijk bij corporaties. Daarom moet de intern toezichthouder het financiële speelveld kunnen duiden en doorgronden. Tijd voor meer kennis van en inzicht in financiën.

Van bedrijfswaarde naar beleidswaarde

Met de beleidswaarde is een nieuwe waarderingsmethode gekomen. Aw en WSW gaan in hun beoordeling uit van de beleidswaarde. Maar hoe bepaalt u de beleidswaarde?

Governancecode Woningcorporaties

Corporaties hebben maatschappelijke doelen en richten hun organisatie efficiënt, sober en kosteneffectief in. Leer vanuit de basis van de Governancecode als rentmeester, als maatschappelijke [...]

Investeringsafweging bij corporaties

Corporaties hebben een grote nieuwbouwopgave, investeringen in renovatie, herontwikkeling en verduurzaming van bestaand bezit. Dat vraagt een gecontroleerd en verantwoord kader.

Berichten en publicaties van Daan

Onduidelijkheid over onderhoud in meerjarenbegroting en beleidswaarde

Er is onduidelijkheid in de sector ontstaan over de ‘toelichting onderhoud in de meerjarenbegroting en beleidswaarde’, zoals gepubliceerd op 22 juli jl. door het Aw en WSW. Hierbij een korte [...]

De begroting: hoe maak je effecten van beleid inzichtelijk voor collega’s?

Het begrotingsproces komt bij veel corporaties op stoom. In lijn met onze discussiepaper over investeringsafwegingen, zien wij corporaties nadenken over een budget voor onrendabele toppen en de [...]

ILT-Aw omarmt ORT budget

Recentelijk heeft ILT-Aw twee interessante sectorrapporten gepubliceerd. De staat van de corporatiesector 2020 en het rapport realisatiekracht nieuwbouw woningcorporaties. Voor dit korte artikel [...]

Typ hier uw vraag...