drs. Daan Vrijmoet MRE

drs. Daan Vrijmoet

Senior adviseur woningcorporaties

Daan werkt al 20 jaar in gereguleerde markten zoals de corporatie-, zorg- en telecomsector. Bedrijven die werkzaam zijn in deze sectoren hebben te maken met specifieke eisen. Door zijn werk bij de Toezichthouder op Woningcorporaties heeft Daan ervaring met vraagstukken ten aanzien van financiële sturing; verbeter- en herstelplannen; regulering en de nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast heeft Daan directiefuncties gehad in het bedrijfsleven. In zijn tijd als strategiedirecteur heeft hij ervaring opgedaan met strategievorming; de (financiële) planningscyclus; het realiseren van operationele verbeteringen en reorganisaties. Kortom, een bedrijfsmatige blik gecombineerd met gedegen kennis van gereguleerde sectoren, dat is wat u kan verwachten. Daan zet zich graag 100% in om samen met u de uitdagingen op te pakken waar u voor staat.

LinkedIn Daan Vrijmoet

Opleidingen gegeven door Daan

Het financiële speelveld voor intern toezicht

De financiële kolom is zeer belangrijk bij corporaties. Daarom moet de intern toezichthouder het financiële speelveld kunnen duiden en doorgronden. Tijd voor meer kennis van en inzicht in financiën.

Van bedrijfswaarde naar beleidswaarde

Met de beleidswaarde is een nieuwe waarderingsmethode gekomen. Aw en WSW gaan in hun beoordeling uit van de beleidswaarde. Maar hoe bepaalt u de beleidswaarde?

Governancecode Woningcorporaties

Corporaties hebben maatschappelijke doelen en richten hun organisatie efficiënt, sober en kosteneffectief in. Leer vanuit de basis van de Governancecode als rentmeester, als maatschappelijke [...]

Investeringsafweging bij corporaties

Corporaties hebben een grote nieuwbouwopgave, investeringen in renovatie, herontwikkeling en verduurzaming van bestaand bezit. Dat vraagt een gecontroleerd en verantwoord kader.

Artikelen geschreven door Daan

Pappen en nathouden: onderhoudsnorm en de beleidswaarde

Op 3 juli 2019 hebben BZK, Aw en WSW de definities voor onderhoud, verbeteringen en beheer gepubliceerd. Nu, bijna twee jaar verder, zien we dat de intentie van de onderhoudsdefinitie in de [...]

Bepalen van het ORT-budget: wat is het grote voordeel?

Een groot deel van de investeringen van woningcorporaties creëert geen waarde. Dit deel van de investeringen is onrendabel. In het Discussiepaper Investeringsbeoordeling wordt het budget voor [...]

Kun je een benchmarking inzetten bij investeringen?

In het discussiepaper over investeringsbeoordeling heeft Finance Ideas een afwegingskader voor woningbouwcorporaties voorgesteld. Twee webinars, met in totaal 170 deelnemers, laten zien dat dit [...]

Typ hier uw vraag...