Victor Burger

drs. Victor Burger

Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties

Victor Burger spreekt verschillende talen. Geen Duits, Russisch of Arabisch maar wel de taal van de financiële wereld en corporatieland. De afgelopen jaren heeft hij een grote expertise opgebouwd van de financieel strategische zijde van corporaties door ze te adviseren bij de inrichting van financiële sturing, fusies, aankoop van vastgoed, duurzaamheidsbeleid en het implementeren van de Woningwet. Hiervoor heeft hij bij Omnia Wonen zijn kennis verbreed door als manager Bedrijfsvoering en Strategie de taal van binnenuit nog beter te leren spreken. Zijn meertaligheid maakt hem tot een adviseur die door verbinding meerwaarde voor de klant realiseert.

Opleidingen gegeven door Victor

Leergang Integrale Corporatiesturing

De leergang CorporatieSturing geeft u het inzicht in de belangrijkste elementen rondom vastgoed- en financiële sturing en de samenhang hiervan binnen de context van de corporatie.

Platform Control & Compliance

In de wetgeving is opgenomen dat u als onafhankelijk controller betrokken bent bij besluiten met verstrekkende financiële gevolgen en dat u ook iets mag vinden van de interne bedrijfsvoering, [...]

Plan van aanpak actualiseren portefeuilleplan

Wie dacht dat de corporatiesector na de invoering van de Woningwet in rustig vaarwater terecht is gekomen heeft het mis. De inkt van de Woningwet is nog maar nauwelijks droog of we zien de druk [...]

Woningwet: de spelregels op een rij

Met de Woningwet 2015 is de inrichting van het corporatiestelsel behoorlijk gewijzigd en zijn de taken en het werkgebied van woningcorporaties afgebakend. Ook is de rol van gemeenten uitgebreid [...]

Financiële sturing

Exploitatielasten staan onder druk, verhuurdersheffing snijdt diep en beheerlasten moeten omlaag. Goed onderbouwde financiële criteria en een helder sturingskader zijn noodzakelijk.

Berichten en publicaties van Victor

Zes tips voor het omgaan met renteverwachtingen in de begroting

De afgelopen jaren namen de meeste corporaties alle macro-economische parameters rechtstreeks over van de voorschriften van Aw en WSW; de Leidraad was daarmee heilig. Dit jaar lijkt alles anders. [...]

Begroting opstellen in hoogst onzekere tijden: vier uitdagingen en tips

Wie mij vorig jaar had verteld dat de inflatie zeven procent zou zijn, de gasprijzen verdrievoudigd en op minder dan tweeduizend kilometer een oorlog, had ik voor gek verklaard. Het blijkt maar [...]

Hoe gaat u de vrijkomende middelen van de verhuurderheffing inzetten

Afschaffing verhuurderheffing een feit. In 2013 voerde het Kabinet Rutte II een heffing in op de verhuur van sociale huurwoningen. In de loop der jaren is de heffing opgelopen tot een opbrengst [...]

Drie dingen om rekening mee te houden bij het investeren in nieuwe niet-DAEB activiteiten

Op Prinsjesdag heeft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken (BZK) aangekondigd dat de markttoets voor drie jaar buiten werking wordt gesteld. Om dit mogelijk te maken heeft de minister een [...]

Typ hier uw vraag...