Victor Burger

drs. Victor Burger

Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties

Victor Burger spreekt verschillende talen. Geen Duits, Russisch of Arabisch maar wel de taal van de financiële wereld en corporatieland. De afgelopen jaren heeft hij een grote expertise opgebouwd van de financieel strategische zijde van corporaties door ze te adviseren bij de inrichting van financiële sturing, fusies, aankoop van vastgoed, duurzaamheidsbeleid en het implementeren van de Woningwet. Hiervoor heeft hij bij Omnia Wonen zijn kennis verbreed door als manager Bedrijfsvoering en Strategie de taal van binnenuit nog beter te leren spreken. Zijn meertaligheid maakt hem tot een adviseur die door verbinding meerwaarde voor de klant realiseert.

Opleidingen gegeven door Victor

Het financiële speelveld voor intern toezicht

De financiële kolom is zeer belangrijk bij corporaties. Daarom moet de intern toezichthouder het financiële speelveld kunnen duiden en doorgronden. Tijd voor meer kennis van en inzicht in financiën.

Woningwet: de spelregels op een rij

Met de Woningwet 2015 is de inrichting van het corporatiestelsel behoorlijk gewijzigd en zijn de taken en het werkgebied van woningcorporaties afgebakend. Ook is de rol van gemeenten uitgebreid [...]

Leergang Control en compliance bij corporaties

Door de invoering van de nieuwe Woningwet is het toezicht op woningcorporaties fors toegenomen. Daarbij is het aantal spelregels eerder toegenomen dan afgenomen. Dat vraagt om een professionele [...]

Financiële sturing

Exploitatielasten staan onder druk, verhuurdersheffing snijdt diep en beheerlasten moeten omlaag. Goed onderbouwde financiële criteria en een helder sturingskader zijn noodzakelijk.

Berichten en publicaties van Victor

Resultaten onderzoek: Welke eigen normen hanteren corporaties?

Vorig jaar zijn de nieuwe normen voor ICR en LTV bekend geworden. Vooral de verruiming van de LTV naar 85% zorgt voor veel extra financieringscapaciteit. Veel corporaties vragen zich af of het [...]

Meer inzicht in de taal financiën

Managers vastgoed, wonen, controllers en beleidsmedewerkers opgelet! Financials zijn belangrijker dan ooit! Dat heeft niet alleen te maken met de gebeurtenissen rondom de crisis en de [...]

Gevolgen corona crisis voor de jaarrekening 2019

De Coronacrisis heeft zich in Nederland ontwikkeld in de periode waarin de woningcorporaties midden in het traject van het jaarverslag 2019 zitten. En deze crisis raakt iedereen, dus ook elke [...]

Typ hier uw vraag...