Johan Conijn

Prof. dr. Johan Conijn

Directeur woningcorporaties

Johan is als adviseur en onderzoeker actief op de woningmarkt. Bij Finance Ideas ligt daarbij de focus op de corporatiesector. Hij bestrijkt bij woningcorporaties een breed terrein met thema’s als het sturingsproces, investeringsbeoordelingen en waarderingsvraagstukken. Hij is hierbij ook sparring partner voor het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Daarnaast voert hij projecten uit voor de landelijke instellingen, waaronder Aedes en het ministerie van BZK. Eerder was Johan onder meer werkzaam bij Ortec Finance en bij het toenmalige Centraal Fonds Volkshuisvesting. Verder is hij emeritus hoogleraar Woningmarkt, een leerstoel die hij heeft bekleed aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Johan verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate, lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank en voorzitter van het Investment Committee van Amvest Residential Core Fund.

Opleidingen gegeven door Johan

Koers houden in zwaar weer

Uit Opgaven en Middelen blijkt dat een groot deel van de maatschappelijke opgaven bij corporaties niet gerealiseerd kunnen worden. Hoe kunt u hiermee omgaan? Welke keuzes zijn er?

Berichten en publicaties van Johan

Handboek marktwaardering 2022: hogere disconteringsvoet aannemelijk

De stijgende rente heeft niet alleen impact op de kasstromen. Via de disconteringsvoet beïnvloedt de rente ook de beleidswaarde, en daarmee de Loan-to-Value (LTV). Afgaande op de sterke samenhang [...]

De huurverlaging in 2023: mogelijk vergaande consequenties

Het is erg verleidelijk om de huren voor de minima te bevriezen of zelfs te verlagen. Zeker nu er sprake is van een groot koopkrachtverlies, veroorzaakt door de zeer hoge inflatie. In dit artikel [...]

Corporaties in beeld 2020: betere financiële positie en stijgende investeringen

De jaarverslagen van de 100 grootste woningcorporaties laten een verdere stijging zien van de operationele kasstroom als gevolg van de dalende rentelasten. Investeringen in DAEB takken nemen toe, [...]

De positie van koopstarters op de woningmarkt

Door de sterk gestegen prijzen zou de koopstarter achter het net vissen. Het aantal koopstarters dat erin slaagt een koopwoning te verwerven, blijkt afhankelijk van het aanbod aan koopwoningen. [...]

Corporaties in beeld: jaarverslagen van de 100 grootste woningcorporaties

De jaarverslagen van de 100 woningcorporaties laten zien dat enkele negatieve trends van de afgelopen jaren zijn omgebogen. Zo is voor het eerst in een aantal jaar weer een stijging te zien van [...]

Het voorkomen van een kater

Het zal niet lang meer duren of het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal twee tegengestelde signalen afgeven. Binnenkort verschijnt weer de volgende editie van de [...]

Typ hier uw vraag...