Johan Conijn

Prof. dr. Johan Conijn

Directeur woningcorporaties

Johan is als adviseur en onderzoeker actief op de woningmarkt. Bij Finance Ideas ligt daarbij de focus op de corporatiesector. Hij bestrijkt bij woningcorporaties een breed terrein met thema’s als het sturingsproces, investeringsbeoordelingen en waarderingsvraagstukken. Hij is hierbij ook sparring partner voor het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Daarnaast voert hij projecten uit voor de landelijke instellingen, waaronder Aedes en het ministerie van BZK. Eerder was Johan onder meer werkzaam bij Ortec Finance en bij het toenmalige Centraal Fonds Volkshuisvesting. Verder is hij emeritus hoogleraar Woningmarkt, een leerstoel die hij heeft bekleed aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Johan verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate, lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank en voorzitter van het Investment Committee van Amvest Residential Core Fund.

Opleidingen gegeven door Johan

Het financiële speelveld voor intern toezicht

De financiële kolom is zeer belangrijk bij corporaties. Daarom moet de intern toezichthouder het financiële speelveld kunnen duiden en doorgronden. Tijd voor meer kennis van en inzicht in financiën.

Duurzaam bedrijfsmodel bij woningcorporaties

Uit Opgaven en Middelen blijkt dat een groot deel van de maatschappelijke opgaven bij corporaties niet gerealiseerd kunnen worden. Hoe kunt u hiermee omgaan? Welke keuzes zijn er?

Berichten en publicaties van Johan

Corporaties in beeld: jaarverslagen van de 100 grootste woningcorporaties

De jaarverslagen van de 100 woningcorporaties laten zien dat enkele negatieve trends van de afgelopen jaren zijn omgebogen. Zo is voor het eerst in een aantal jaar weer een stijging te zien van [...]

Het voorkomen van een kater

Het zal niet lang meer duren of het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal twee tegengestelde signalen afgeven. Binnenkort verschijnt weer de volgende editie van de [...]

Operationele kasstroom bij woningcorporaties met 19% sterk gedaald

In 2018 is de operationele kasstroom bij woningcorporaties sterk gedaald met een gemiddelde van maar liefs 19%. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek van Finance Ideas waarbij de [...]

In vogelvlucht: Wat gaat 2020 betekenen voor de corporaties?

Wat gaat 2020 betekenen voor de corporaties? Hierbij een aantal onderwerpen dat centraal staat in 2020. Geen uitputtende lijst, maar een voorschot op dit nieuwe jaar. Ook het afgelopen jaar is [...]

Woningcorporaties maximaal laten lenen met grote verliezen is geen bestendig bedrijfsmodel

Het lijkt tegen de trend in, maar woningcorporaties wordt voorgehouden dat ze maximaal gebruik moeten maken van de leningsruimte die ze hebben. Dit gebeurt jaarlijks met de publicatie Indicatieve [...]

Typ hier uw vraag...