Johan Conijn

Prof. dr. Johan Conijn

Directeur woningcorporaties

Johan is als adviseur en onderzoeker actief op de woningmarkt. Bij Finance Ideas ligt daarbij de focus op de corporatiesector. Hij bestrijkt bij woningcorporaties een breed terrein met thema’s als het sturingsproces, investeringsbeoordelingen en waarderingsvraagstukken. Hij is hierbij ook sparring partner voor het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Daarnaast voert hij projecten uit voor de landelijke instellingen, waaronder Aedes en het ministerie van BZK. Eerder was Johan onder meer werkzaam bij Ortec Finance en bij het toenmalige Centraal Fonds Volkshuisvesting. Verder is hij emeritus hoogleraar Woningmarkt, een leerstoel die hij heeft bekleed aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is Johan verbonden aan de Amsterdam School of Real Estate, lid van de Raad van Commissarissen van BNG Bank en voorzitter van het Investment Committee van Amvest Residential Core Fund.

LinkedIn Johan Conijn

Opleidingen gegeven door Johan

Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW)

De IBW is zeer belangrijk in het gesprek over de prestatieafspraken Maar weet u ook hoe de IBW tot stand komt? Hoe u cijfers kunt interpreteren en duiden? Welke gegevens echt invloed hebben?

Artikelen geschreven door Johan

Het voorkomen van een kater

Het zal niet lang meer duren of het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal twee tegengestelde signalen afgeven. Binnenkort verschijnt weer de volgende editie van de [...]

Operationele kasstroom bij woningcorporaties met 19% sterk gedaald

In 2018 is de operationele kasstroom bij woningcorporaties sterk gedaald met een gemiddelde van maar liefs 19%. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek van Finance Ideas waarbij de [...]

In vogelvlucht: Wat gaat 2020 betekenen voor de corporaties?

Wat gaat 2020 betekenen voor de corporaties? Hierbij een aantal onderwerpen dat centraal staat in 2020. Geen uitputtende lijst, maar een voorschot op dit nieuwe jaar. Ook het afgelopen jaar is [...]

Woningcorporaties maximaal laten lenen met grote verliezen is geen bestendig bedrijfsmodel

Het lijkt tegen de trend in, maar woningcorporaties wordt voorgehouden dat ze maximaal gebruik moeten maken van de leningsruimte die ze hebben. Dit gebeurt jaarlijks met de publicatie Indicatieve [...]

Herziene Woningwet geeft oplossingen en problemen

In februari heeft het ministerie van BZK het verslag gepresenteerd van de evaluatie van de Woningwet. De hoofdconclusie is dat de herziene Woningwet aan haar doelstellingen heeft voldaan. Johan [...]

Typ hier uw vraag...