Jeroen Dungelmann

drs. Jeroen Dungelmann

Senior adviseur woningcorporaties

Jeroen Dungelmann adviseert en begeleidt woningcorporaties bij verandertrajecten en bij financieel strategische vraagstukken. Hij verzorgt daarnaast opleidingen over financiële sturing, de Woningwet en duurzaamheid en is een van de initiatiefnemers en hoofddocenten van de Leergang CorporatieFinanciën. Jeroen is afgestudeerd Econoom aan de universiteit van Tilburg en heeft vele jaren ervaring met verandertrajecten op het gebied van operationele processen, cultuurveranderingen en ICT-implementaties. Met zijn analytische, sensitieve en pragmatische aanpak zorgt hij voor focus, resultaat en draagvlak.

LinkedIn Jeroen Dungelmann

Opleidingen gegeven door Jeroen

Het financiële speelveld voor intern toezicht

De financiële kolom is zeer belangrijk bij corporaties. Daarom moet de intern toezichthouder het financiële speelveld kunnen duiden en doorgronden. Tijd voor meer kennis van en inzicht in financiën.

Platform Treasurers Woningcorporaties

De treasurer bij de corporatie bewaakt de liquiditeit en zorgt dat middelen op tijd beschikbaar zijn tegen lage kosten. Een rol met grote risico’s en streng toezicht. Dit netwerk helpt!

Basistraining CorporatieFinanciën

De basistraining Corporatie Financiën biedt inzicht in de verschillende onderdelen van financiële vraagstukken bij corporaties. Dat maakt u sterker in uw persoonlijk functioneren, in uw [...]

Leergang CorporatieFinanciën

Voor veel niet-financiële managers in de corporatiesector blijft financiën uitdagend. Maar financiën wordt steeds belangrijker. Tijd voor meer kennis van en inzicht in financiën.

Artikelen geschreven door Jeroen

Wie wil jij op taalcursus sturen?

De laatste loodjes wegen het zwaarst, luidt de uitdrukking. Geldt dat ook voor de samenwerking met de collega’s als het gaat om het opstellen van de meerjarenbegroting? Vaak wel is de ervaring, [...]

Leergang CorporatieFinanciën “Ik heb nu een solide financiële basis”

1 November 2019 stapte Marjan Nekkers over naar de corporatiewereld om directeur-bestuurder bij Beter Wonen te worden. Onlangs volgde ze de leergang CorporatieFinanciën. “Ik wilde mijn financiële [...]

Meer inzicht in de taal financiën

Managers vastgoed, wonen, controllers en beleidsmedewerkers opgelet! Financials zijn belangrijker dan ooit! Dat heeft niet alleen te maken met de gebeurtenissen rondom de crisis en de [...]

Leergang CorporatieFinanciën “Je kunt het geld maar één keer uitgeven”

Kasstromen, balans, verlies- en winstrekening, verdienmodel, beleidswaarde, et cetera. Financiële zaken waar portefeuillemanager Odyl Wittendorp en projectleider Karel te Brake, beiden werkzaam [...]

Leergang CorporatieFinanciën: “Ik kan nu onderbouwd in gesprek gaan over cijfers”

Financiële kengetallen, rendementsberekeningen, betaalbaarheid, jaarrekening. Zaken die aan de orde komen tijdens de leergang CorporatieFinanciën, die Hans van der Zwet, projectleider Nieuwbouw [...]

Onderzoek naar verduurzaming 1,2 miljoen woningen in VvE’s

Zoals opgenomen in het klimaatakkoord, moet de woningvoorraad gasloos zijn in 2050. Dit houdt in dat in veel huizen aanpassingen nodig zijn voor de verduurzaming. Dit brengt veelal hoge kosten [...]

Strategische uitgangspunten definiëren essentiële eerste stap bij opstellen duurzaamheidsbeleid

De tijd dat de relevantie van een duurzaamheidsbeleid nog onderbouwd moest worden, lijkt inmiddels wel achter ons: de maatschappelijke en politieke druk om de woningvoorraad naar CO2-neutraal te [...]

Typ hier uw vraag...