Jeroen Dungelmann

drs. Jeroen Dungelmann

Senior adviseur woningcorporaties

Jeroen Dungelmann adviseert en begeleidt woningcorporaties bij verandertrajecten en bij financieel strategische vraagstukken. Hij verzorgt daarnaast opleidingen over financiële sturing, de Woningwet en duurzaamheid en is een van de initiatiefnemers en hoofddocenten van de Leergang CorporatieFinanciën. Jeroen is afgestudeerd Econoom aan de universiteit van Tilburg en heeft vele jaren ervaring met verandertrajecten op het gebied van operationele processen, cultuurveranderingen en ICT-implementaties. Met zijn analytische, sensitieve en pragmatische aanpak zorgt hij voor focus, resultaat en draagvlak.

Opleidingen gegeven door Jeroen

Kennismaking Corporatiefinanciën

Deze training Kennismaking Corporatie Financiën is geschikt voor medewerkers bij corporaties of bij stakeholders die incidenteel te maken krijgen met corporatiefinanciën en willen begrijpen hoe [...]

Platform Treasurers Woningcorporaties

De treasurer bij de corporatie bewaakt de liquiditeit en zorgt dat middelen op tijd beschikbaar zijn tegen lage kosten. Een rol met grote risico’s en streng toezicht. Dit netwerk helpt!

Basistraining CorporatieFinanciën

De basistraining Corporatie Financiën biedt inzicht in de verschillende onderdelen van financiële vraagstukken bij corporaties. Dat maakt u sterker in uw persoonlijk functioneren, in uw [...]

Leergang CorporatieFinanciën

Voor veel niet-financiële managers in de corporatiesector blijft financiën uitdagend. Maar financiën wordt steeds belangrijker. Tijd voor meer kennis van en inzicht in financiën.

Berichten en publicaties van Jeroen

Lek en Waard Wonen over risicobereidheid en hun financieel beleidsplan

Lek en Waard Wonen heeft een slag gemaakt met hun financieel beleid. Hoe is dit proces verlopen? Waarom was dit onderwerp voor hen urgent? Welke toegevoegde waarde heeft het voor hen? In gesprek [...]

Maar wat als de rentestijging zich niks aantrekt van de leidraad Aw/WSW?

Met een drieluik kijken we naar de impact van een mogelijke rentestijging. In het eerste artikel: wat als de rente stijgt is een historisch perspectief geschetst en hebben we gezien dat als de [...]

Gaat een rentestijging aan de haal met uw financiële ratio’s?

Met een drieluik kijken we naar de impact van een mogelijke rentestijging. In het eerste artikel is een historisch perspectief geschetst. In dit tweede deel gaan we in op de effecten van een [...]

Wie wil jij op taalcursus sturen?

De laatste loodjes wegen het zwaarst, luidt de uitdrukking. Geldt dat ook voor de samenwerking met de collega’s als het gaat om het opstellen van de meerjarenbegroting? Vaak wel is de ervaring, [...]

Typ hier uw vraag...