Jeroen Dungelmann

drs. Jeroen Dungelmann

Senior adviseur woningcorporaties

Jeroen Dungelmann adviseert en begeleidt woningcorporaties bij verandertrajecten en bij financieel strategische vraagstukken. Hij verzorgt daarnaast opleidingen over financiële sturing, de Woningwet en duurzaamheid en is een van de initiatiefnemers en hoofddocenten van de Leergang CorporatieFinanciën. Jeroen is afgestudeerd Econoom aan de universiteit van Tilburg en heeft vele jaren ervaring met verandertrajecten op het gebied van operationele processen, cultuurveranderingen en ICT-implementaties. Met zijn analytische, sensitieve en pragmatische aanpak zorgt hij voor focus, resultaat en draagvlak.

Opleidingen gegeven door Jeroen

Platform Managers Bedrijfsvoering

In de wetgeving is opgenomen dat u als onafhankelijk controller betrokken bent bij besluiten met verstrekkende financiële gevolgen en dat u ook iets mag vinden van de interne bedrijfsvoering, [...]

Platform Treasurers Woningcorporaties

De treasurer bij de corporatie bewaakt de liquiditeit en zorgt dat middelen op tijd beschikbaar zijn tegen lage kosten. Een rol met grote risico’s en streng toezicht. Dit netwerk helpt!

Basistraining CorporatieFinanciën

De basistraining Corporatie Financiën biedt inzicht in de verschillende onderdelen van financiële vraagstukken bij corporaties. Dat maakt u sterker in uw persoonlijk functioneren, in uw [...]

Leergang CorporatieFinanciën

Voor veel niet-financiële managers in de corporatiesector blijft financiën uitdagend. Maar financiën wordt steeds belangrijker. Tijd voor meer kennis van en inzicht in financiën.

Berichten en publicaties van Jeroen

Risicobereidheid: tot waar voelt uw corporatie zich comfortabel

De komende jaren staan woningcorporaties voor een grote opgave. Allereest moet er in Nederland flink bijgebouwd worden om het woningaanbod te vergroten. Daarnaast is ook het verduurzamen van het [...]

Gemiddeld 11% van het corporatiebezit heeft een E, F, of G-label

In de Nationale prestatieafspraken is afgesproken dat de corporatiesector uiterlijk in 2028 alle E, F en G-labels uit de sector zijn verdwenen. Samen met beschikbaarheid en betaalbaarheid is de [...]

Mooiland over de second opinion op haar begrotingsproces

“Ik ben al 16 jaar werkzaam in de sector. Dit jaar is het voor de begroting wel één van de meest ingewikkelde jaren die ik ooit heb meegemaakt. Wat reken je wel en niet in? Hoe verwerk je de [...]

Checklist maatregelen prestatieafspraken voor uw begroting

Van een begroting mag je verwachten dat het financiële uiting geeft aan de wijze waarop alle nieuwe maatregelen uitpakken. Maar het is nog niet zo makkelijk om overzicht te houden over al deze [...]

Woonforte over haar financieel beleid, prioriteiten en de begroting

Met alle onzekerheden is de begroting dit jaar wel een hele grote uitdaging voor de corporatiesector. Hoe ga je als corporatie om met de oplopende inflatie, energieprijzen en het beleid uit de [...]

Lek en Waard Wonen over risicobereidheid en hun financieel beleidsplan

Lek en Waard Wonen heeft een slag gemaakt met hun financieel beleid. Hoe is dit proces verlopen? Waarom was dit onderwerp voor hen urgent? Welke toegevoegde waarde heeft het voor hen? In gesprek [...]

Maar wat als de rentestijging zich niks aantrekt van de leidraad Aw/WSW?

Met een drieluik kijken we naar de impact van een mogelijke rentestijging. In het eerste artikel: wat als de rente stijgt is een historisch perspectief geschetst en hebben we gezien dat als de [...]

Typ hier uw vraag...