Corstiaan Verweij

drs. ir. Corstiaan Verweij

Senior adviseur woningcorporaties en zorginstellingen

Corstiaan Verweij begeleidt woningcorporaties en zorginstellingen op het gebied van vastgoedsturing en financiële sturing. Daarnaast is Corstiaan gespecialiseerd in het thema Wonen & Zorg. Zijn adviestrajecten richten zich onder meer op het begeleiden van onderhandelingen inzake huurovereenkomsten, de implementatie van asset management en het helpen ontwikkelen van investeringskaders. Verder doceert Corstiaan aan de Finance Ideas Academy, waar hij regelmatig trainingen verzorgt over vastgoedrekenen, zorgvastgoed, asset management en investeringen. Corstiaan is afgestudeerd in Finance & Investments (Erasmus Universiteit) en Real Estate Management & Development (TU Eindhoven).

Opleidingen gegeven door Corstiaan

Verdieping Vastgoedrekenen en waarderen

Het corporatiebezit wordt volgens marktwaarde gewaardeerd. Deze waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing maar vraagt veel inspanning. Gekozen rekenmethodieken en diverse [...]

Introductie Vastgoedrekenen en waarderen

Het corporatiebezit wordt volgens marktwaarde gewaardeerd. Deze waarderingsgrondslag biedt kansen voor financiële sturing maar vraagt veel inspanning. Gekozen rekenmethodieken en diverse [...]

Vastgoedsturing en investeren voor zorginstellingen

Nederlandse zorginstellingen staan voor grote opgaven in het vastgoed. Hoe gaat u daarmee om? Zowel de instandhouding als de verduurzaming van de portefeuille vragen om forse investeringen. [...]

Vastgoedrekenen voor zorginstellingen

Als zorginstelling bepaalt u voor verschillende doeleinden de waarde van uw vastgoed. Zo moet de waardering van vastgoed voor de jaarrekening tegen historische kostprijs of actuele waarde [...]

Rekenen aan investeringen

Met de grote nieuwbouwopgave, renovaties, herontwikkeling en verduurzaming van het bestaand bezit staan corporaties voor een periode waarin veel kleine en grote investeringen gaan plaatsvinden. [...]

De businesscase van zorgvastgoed

Zorginstellingen zijn voor veel corporaties een samenwerkingspartner en huurder. Maar het zorgstelsel is onderhevig aan verandering, waardoor het risicoprofiel en daarmee de kans op faillissement [...]

Wonen en zorg in strategisch perspectief

Deze vraag wordt steeds meer actueel naarmate de vergrijzing toeneemt. Met de toenemende vergrijzing wordt het risico op vereenzaming groter. Ook raakt de mobiliteit en zelfredzaamheid van [...]

Asset management

Wat is Asset management eigenlijk? Leer hoe u met Asset management de meest optimale exploitatiestrategie voor uw vastgoed kunt bepalen.

Berichten en publicaties van Corstiaan

Zevenpuntenplan Wonen en Zorg

Het thema wonen en zorg is volop in beweging. In de afgelopen jaren is veel gepubliceerd over de impact van vergrijzing en veranderende behoeften van (aankomende) ouderen. Regelmatig worden [...]

Typ hier uw vraag...