Marc den Hollander

Marc den Hollander BBA

Senior adviseur woningcorporaties

Marc heeft bij meerdere Rotterdamse corporaties gewerkt als vastgoedeconoom (haalbaarheidsanalyse van gebiedsontwikkelingen), projectleider complexgewijze verkoop en als portefeuillemanager. Hij heeft hierbij veel ervaring opgedaan en kent de valkuilen vanuit de praktijk. Bij Vestia werkte hij als portefeuillemanager tijdens het splitsingstraject en heeft daarbij meegewerkt aan de start van de nieuwe opgerichte corporaties. Met deze ervaring zet hij zich binnen Finance Ideas in op het gebied van portefeuille- en assetmanagement bij woningcorporaties. Marc ondersteunt corporaties graag bij het bepalen en het behalen van hun doelstellingen. Voor welke doelstellingen zetten corporaties zich in? Hoe worden deze doelstellingen bereikt en welke impact heeft dit op de andere thema’s binnen de portefeuillestrategie? Hij brengt ingewikkelde vraagstukken terug tot de kern en geeft hiermee effectief richting aan de koers van een organisatie. Naast het werk als adviseur is Marc een ervaren docent. Hij verzorgt meerdere colleges op het gebied van portefeuillemanagement aan de ASRE. Ook treedt hij op als docent bij de Finance Ideas Academy.

Opleidingen gegeven door Marc

Introductietraining EPV 2.0

Als corporatie heeft u te maken met een omvangrijke investeringsopgave rondom de warmtetransitie. Investeringen die moeten leiden tot een stabilisatie of verbetering van de woonlasten voor de [...]

Berichten en publicaties van Marc

Typ hier uw vraag...