Pim Diepstraten

drs. Pim Diepstraten

Partner, sectormanager zorg, senior adviseur zorginstellingen

Pim Diepstraten is partner en verantwoordelijk voor het Finance Ideas Zorgteam. Samen met dit team adviseert hij ziekenhuizen en zorginstellingen bij het arrangeren van financiering, interne strategische sturing en de financiële onderbouwing van fusies en overnames. Pim is bedrijfseconoom en heeft de afgelopen jaren diverse geborgde en ongeborgde financieringstrajecten succesvol afgerond. Deze kennis zet hij ook in als gastdocent voor de MHBA aan de Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Als adviseur van de Nederlandse Zorgautoriteit en diverse brancheverenigingen is Pim nauw betrokken bij de totstandkoming van integrale tarieven in de zorg. Hij heeft recentelijk de raden van bestuur van diverse ziekenhuizen ondersteund bij het in kaart brengen van de financiële gevolgen van een fusie.

Opleidingen gegeven door Pim

Wonen en zorg voor gemeenten

Alles wat je als gemeente moet weten over de woonzorgvisie en wat je van woningcorporaties en zorginstellingen mag verwachten. En wat niet…

Treasurynetwerk langdurige zorg en GGZ

Het Treasurynetwerk langdurige zorg en GGZ is een netwerk van financiële professionals die zich bezig houden met treasury of treasury gerelateerde vraagstukken binnen de langdurige zorg en GGZ. [...]

Risicobeoordeling van zorgvastgoed

Goede beoordeling van risico’s van het zorgvastgoed is voor corporaties, met het verslechterde risicoprofiel van zorginstellingen belangrijker dan ooit.

Berichten en publicaties van Pim

Voldoet u al aan uw eigen financieel reglement?

Corporaties hebben uiterlijk 1 september hun reglement financieel beleid en beheer ter goedkeuring voorgelegd aan de Aw. Bij gebruik van het model reglement van Aedes heeft u nog ruim een week [...]

Heeft u voldoende aandacht voor uw zorgvastgoed? Autoriteit woningcorporaties wel!

Wellicht heeft u recent een brief van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) of het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) ontvangen waarin uw zorgvastgoed centraal staat? Het zorgvastgoed van [...]

Van IB60 via IBRI naar …?

Kent u het IB60-formulier nog? Deze inkomensverklaring van de Belastingdienst was een zeer vertrouwd bewijsstuk onder zowel corporaties als huurders bij het toewijzen van woningen.

Verklaring CIZ verdwijnt als toewijzingsgrond

Het ministerie voor Wonen en Rijksdienst heeft in december een aantal wijzigingen in de Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang gepubliceerd. Een van de wijzigingen betreft de [...]

Typ hier uw vraag...