Pieter Thoben

Pieter Thoben MSc

Senior adviseur woningcorporaties

Pieter Thoben is verantwoordelijk voor de dienstverlening aan woningcorporaties. Met zijn achtergrond als onderzoeker, strateeg, manager en bestuurder voor de corporatiesector heeft hij een brede ervaring en kijk ontwikkelt op de opgaven van woningcorporaties. Hij is werkzaam geweest in zowel krimp- als schaarste gebieden bij zowel kleine als grotere corporaties. Pieter richt zich binnen Finance Ideas op vastgoedsturing en portefeuille- en assetmanagement. Daarnaast ondersteunt hij bij aanverwante aspecten zoals (des)investeringen, beleids- en organisatieontwikkeling. Hij is beschikbaar als sparringpartner, adviseur, interim-manager en docent.

Opleidingen gegeven door Pieter

Leergang portefeuillemanagement

Verduurzaming, energietransitie en vergrijzing vragen om een transformatie van de bestaande voorraad. Een actuele portefeuillestrategie met een goede vertaling van de diverse strategische en [...]

Plan van aanpak actualiseren portefeuilleplan

Wie dacht dat de corporatiesector na de invoering van de Woningwet in rustig vaarwater terecht is gekomen heeft het mis. De inkt van de Woningwet is nog maar nauwelijks droog of we zien de druk [...]

Asset management

Wat is Asset management eigenlijk? Leer hoe u met Asset management de meest optimale exploitatiestrategie voor uw vastgoed kunt bepalen.

Berichten en publicaties van Pieter

Zes praktische tips voor het actualiseren van uw portefeuillestrategie

Een actuele portefeuillestrategie is randvoorwaardelijk om inhoudelijke sturing en (risico)beheersing succesvol te kunnen managen. Zonder een concrete vertaling van uw strategisch beleid mist uw [...]

Woonpalet over het herijken van haar portefeuillestrategie

Voor Woonpalet was het moment aangebroken om haar portefeuillestrategie te herijken. Hoe is dit proces verlopen? Hoe zijn ze omgegaan met ambities versus realiteit? En met de prioriteiten? Ramon [...]

Typ hier uw vraag...