Inkomensregistratie: over loonstroken en afko’s

Deze keer pak ik de wondere wereld van de afkortingen op de loonstrook op. Bij dit alles moeten we ons trouwens ook nog iets anders realiseren: bij de inkomensregistratie hebben we ons te houden [...]

Kay Rutten, !Woon: “Kan niet, bestaat niet”

Cijfers. Voor Kay Rutten, beleidsadviseur bij !Woon, waren cijfers een uitdaging. Om meer inzicht te krijgen in de corporatiefinanciën en volgde hij de Leergang CorporatieFinanciën. “Om [...]

“Ik kan onze keuzes beter in het totale financiële perspectief plaatsen”

Om intern goed aan het gesprek over de financiën deel te kunnen nemen, kon hij er “nog wel wat kennis bij gebruiken”, aldus Johan Wastenecker, manager Vastgoed bij Triada. Die kennis heeft hij [...]

Corporaties in beeld 2020: betere financiële positie en stijgende investeringen

De jaarverslagen van de 100 grootste woningcorporaties laten een verdere stijging zien van de operationele kasstroom als gevolg van de dalende rentelasten. Investeringen in DAEB takken nemen toe, [...]