De elf lessen en adviezen uit het Sectorbeeld 2018

Kijken jullie ook ieder jaar uit naar het verschijnen van het Sectorbeeld van de Aw? Net zoals vroeger: dat je ’s morgens om vier uur wakker wordt en niet kan wachten tot je naar beneden mag om [...]

Beleidswaarde: duidelijkheid gewenst!

Duidelijkheid, duidelijkheid, duidelijkheid. Dat is het signaal dat de corporaties geven na de kennismaking met beleidswaarde. Ook in het waarderingshandboek wordt beleidswaarde niet duidelijker. [...]

Gezamenlijk beoordelingskader Aw/WSW gepubliceerd

13 november jl. hebben Aw en WSW het gezamenlijke beoordelingskader gepubliceerd. Dit kader gaat in per 2019 en is een uitvloeisel van het traject Verticaal Toezicht, waarin Aw en WSW samenwerken [...]

Middeninkomens echt helpen? Verruim toewijzingsbeleid op lokaal niveau in plaats van de niet-DAEB procedure

Sinds 2011 zijn corporaties verplicht om hun sociale huurwoningen te verhuren aan huishoudens met een inkomen tot ca. € 37.000. Corporaties zich zo te focussen op hun primaire doelgroep om in [...]

Vier belangrijkste zaken die veranderen voor corporaties als de OOB-status van kracht wordt

Naar verwachting worden corporaties per 1 januari 2019 aangemerkt als ‘Organisaties van Openbaar Belang (OOB)’. Corporaties krijgen daardoor te maken met aanzienlijke aanscherping van de controle [...]

De spagaat van de controller: meewerkend voorman of internal auditor?

Als we kijken naar de onafhankelijke controller voldoen op papier alle corporaties aan de wettelijke voorschriften. De Autoriteit woningcorporaties heeft immers het Financieel Reglement Beleid en [...]