Aandachtspunten Aw & WSW voor uw meerjarenbegroting

Het zijn drukke tijden voor de corporatiemedewerkers die zich bezig houden met de begroting. En dan hebben we het niet alleen over de financiële medewerkers, maar ook over de collega’s die input [...]

De huurverlaging in 2024: mogelijk vergaande consequenties

Het is erg verleidelijk om de huren voor de minima te bevriezen of zelfs te verlagen. Zeker nu er sprake is van een groot koopkrachtverlies, veroorzaakt door de zeer hoge inflatie. In dit artikel [...]

“Oma kan straks niet douchen want de badkamer is te klein, maar gelukkig kan ze dat wel digitaal doorgeven…”

Dit zou een eerste – wel hele zure – reactie kunnen zijn op de publicatie van het inkoopbeleid met betrekking tot het aanvullende regiobudget. Dit budget van € 40 miljoen per jaar in de periode [...]

Zes tips voor het omgaan met renteverwachtingen in de begroting

De afgelopen jaren namen de meeste corporaties alle macro-economische parameters rechtstreeks over van de voorschriften van Aw en WSW; de Leidraad was daarmee heilig. Dit jaar lijkt alles anders. [...]

Vijf praktische tips voor het actualiseren van uw portefeuillestrategie

Een actuele portefeuillestrategie is randvoorwaardelijk om inhoudelijke sturing en (risico)beheersing succesvol te kunnen managen. Zonder een concrete vertaling van uw strategische beleid mist uw [...]

Woonforte over haar financieel beleid, prioriteiten en de begroting

Met alle onzekerheden is de begroting dit jaar wel een hele grote uitdaging voor de corporatiesector. Hoe ga je als corporatie om met de oplopende inflatie, energieprijzen en het beleid uit de [...]