Pappen en nathouden: onderhoudsnorm en de beleidswaarde

Op 3 juli 2019 hebben BZK, Aw en WSW de definities voor onderhoud, verbeteringen en beheer gepubliceerd. Nu, bijna twee jaar verder, zien we dat de intentie van de onderhoudsdefinitie in de [...]

Knelpunten asset management: In gesprek met Elkien en HEEMwonen

Wat zijn de belangrijkste knelpunten rondom asset management bij woningcorporaties? Tijdens ons webinar van 12 februari jl. waarbij ruim 90 deelnemers aanwezig waren, lichtte Niels Kornegoor de [...]

Drie aandachtspunten in uw huurbeleid en het effect op de begroting

Recentelijk heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) het huurprijsbeleid voor de corporatiesector vastgesteld voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni [...]

Woningcorporaties bewuster van maatschappelijke prestaties door asset management

Het meten en beoordelen van de maatschappelijke prestatie van complexen is sterk in ontwikkeling. Toch is sturing op complexniveau bij een groot deel van de corporaties nog vooral financieel [...]

Ruilverkaveling voor woningcorporaties, een nieuwe optie?

In een Kamerbrief van 4 december 2020 heeft minister Ollongren een regeling aangekondigd waarmee in bepaalde gevallen de overdracht van woningen tussen woningcorporaties wordt vrijgesteld van [...]

Resultaten onderzoek: Welke eigen normen hanteren corporaties?

Vorig jaar zijn de nieuwe normen voor ICR en LTV bekend geworden. Vooral de verruiming van de LTV naar 85% zorgt voor veel extra financieringscapaciteit. Veel corporaties vragen zich af of het [...]