Definitieve parameters handboek marktwaardering 2022 gepubliceerd

Met ingang van dit jaar is de publicatie van het handboek verdeeld naar twee publicatiemomenten. Eind oktober 2022 is het waarderingshandboek met prijspeil 31-12-2022 verschenen. In deze versie [...]

Peter van de Weg, directeur-bestuurder van Elkien, over keuzes en prioriteiten

Met het afschaffen van de verhuurderheffing is er geld voor corporaties om te investeren. Daarover zijn uitdagende nationale prestatieafspraken gemaakt. Maar ja, stikstof, oplopende bouwkosten, [...]

Drie aandachtspunten bij het berekenen van uw rendementen

Het realiseren van financieel rendement staat niet centraal in de doelstellingen van een woningcorporatie. Toch is een zekere mate van rendement van belang om ook de maatschappelijke opgave in de [...]

Gemiddeld 11% van het corporatiebezit heeft een E, F, of G-label

In de Nationale prestatieafspraken is afgesproken dat de corporatiesector uiterlijk in 2028 alle E, F en G-labels uit de sector zijn verdwenen. Samen met beschikbaarheid en betaalbaarheid is de [...]

Handboek marktwaardering 2022: hogere disconteringsvoet aannemelijk

De stijgende rente heeft niet alleen impact op de kasstromen. Via de disconteringsvoet beïnvloedt de rente ook de beleidswaarde, en daarmee de Loan-to-Value (LTV). Afgaande op de sterke samenhang [...]

Mooiland over de second opinion op haar begrotingsproces

“Ik ben al 16 jaar werkzaam in de sector. Dit jaar is het voor de begroting wel één van de meest ingewikkelde jaren die ik ooit heb meegemaakt. Wat reken je wel en niet in? Hoe verwerk je de [...]

Aandachtspunten Aw & WSW voor uw meerjarenbegroting

Het zijn drukke tijden voor de corporatiemedewerkers die zich bezig houden met de begroting. En dan hebben we het niet alleen over de financiële medewerkers, maar ook over de collega’s die input [...]

De huurverlaging in 2023: mogelijk vergaande consequenties

Het is erg verleidelijk om de huren voor de minima te bevriezen of zelfs te verlagen. Zeker nu er sprake is van een groot koopkrachtverlies, veroorzaakt door de zeer hoge inflatie. In dit artikel [...]