Nieuwe grenswaarden financiële normen: wat zijn de consequenties?

In een bestuurlijke brief van 18 juni 2024 hebben de Aw en het WSW de nieuwe grenswaarden voor de financiële normen bekend gemaakt. De LTV-grens wordt 70% en de grenswaarde voor de solvabiliteit [...]

Beleidswaarde 2.0: zeven tips waar u direct mee aan de slag kunt!

Eerder dit jaar werden de spelregels voor de nieuwe beleidswaarde gepubliceerd. Corporaties starten op korte termijn met (de voorbereiding op) het maken van de meerjarenbegroting. In dit artikel [...]

Zes praktische tips voor het actualiseren van uw portefeuillestrategie

Een actuele portefeuillestrategie is randvoorwaardelijk om inhoudelijke sturing en (risico)beheersing succesvol te kunnen managen. Zonder een concrete vertaling van uw strategisch beleid mist uw [...]

Area Wonen over haar kaderbrief en begroting in dynamische tijden

Area Wonen heeft met haar kaderbrief het hele begrotingsproces efficiënter en effectiever gemaakt. Hoe is dit proces verlopen? Wat was de aanleiding? Welke invloed heeft de kaderbrief op de [...]

Vijf kritische succesfactoren voor de herijking van uw investeringsstatuut

Finance Ideas stelt sinds een aantal jaar een model investeringsstatuut beschikbaar aan corporaties. Dit model wordt door veel corporaties als basis gebruikt voor het opstellen van hun eigen [...]

Financieel beleid als antwoord op knellende ratio’s?

De afgelopen jaren is financiële sturing steeds vaker onderwerp van gesprek in de corporatiesector. In 2020 zijn daarnaast de normen van de toezichthouder verruimd, waardoor dit onderwerp verder [...]