Woonpalet over het herijken van haar portefeuillestrategie

Voor Woonpalet was het moment aangebroken om haar portefeuillestrategie te herijken. Hoe is dit proces verlopen? Hoe zijn ze omgegaan met ambities versus realiteit? En met de prioriteiten? Ramon [...]

Vijf kritische succesfactoren voor de herijking van uw investeringsstatuut

Finance Ideas stelt sinds een aantal jaar een model investeringsstatuut beschikbaar aan corporaties. Dit model wordt door veel corporaties als basis gebruikt voor het opstellen van hun eigen [...]

Rekenvoorbeeld: effect nieuwe parameters leidraad op begroting en jaarrekening

Op 31 juli jl. is de Leidraad economische parameters dPi 2023 gepubliceerd. De richtlijn bevat geactualiseerde verwachtingen voor een aantal parameters die ook direct betrekking hebben op de [...]

Gemiddeld 11% van het corporatiebezit heeft een E, F, of G-label

In de Nationale prestatieafspraken is afgesproken dat de corporatiesector uiterlijk in 2028 alle E, F en G-labels uit de sector zijn verdwenen. Samen met beschikbaarheid en betaalbaarheid is de [...]

De isolatiestandaard: De vijf belangrijkste vragen beantwoord

In totaal verbruiken we in Nederland 40 miljard m³ aardgas per jaar. Maar liefst 30 procent hiervan wordt gebruikt om gebouwen en woningen te verwarmen, te voorzien van warm water en om te kunnen [...]