Onduidelijkheid over onderhoud in meerjarenbegroting en beleidswaarde

Er is onduidelijkheid in de sector ontstaan over de ‘toelichting onderhoud in de meerjarenbegroting en beleidswaarde’, zoals gepubliceerd op 22 juli jl. door het Aw en WSW. Hierbij een korte [...]

Koplopers in gesprek over duurzaam taxeren in de koopwoningmarkt

In dit essay worden de resultaten beschreven van een gesprek met 24 taxateurs, bankiers, beleidsmakers, investeerders, academici en vertegenwoordigers van belangenverenigingen. Dirk Brounen, [...]

Leegwaardestijging 2020-2022 is een feestje: bepaal zelf hoeveel slingers u ophangt!

Eind juli hebben wij de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van de meerjarenbegroting en dPi2021 uitgelicht. Hierbij stonden wij onder meer stil bij de effecten van de herinrichting van de [...]

Portefeuille- en asset management; bent u al geïntegreerd?

Asset management is hot in corporatieland. Begrijpelijk, want scherp sturen op de financiële en maatschappelijke prestatie van complexen is in deze tijd meer dan ooit van belang. Maar met sturen [...]

Maar wat als de rentestijging zich niks aantrekt van de leidraad Aw/WSW?

Met een drieluik kijken we naar de impact van een mogelijke rentestijging. In het eerste artikel: wat als de rente stijgt is een historisch perspectief geschetst en hebben we gezien dat als de [...]

De begroting: hoe maak je effecten van beleid inzichtelijk voor collega’s?

Het begrotingsproces komt bij veel corporaties op stoom. In lijn met onze discussiepaper over investeringsafwegingen, zien wij corporaties nadenken over een budget voor onrendabele toppen en de [...]