Kun je een benchmarking inzetten bij investeringen?

In het discussiepaper over investeringsbeoordeling heeft Finance Ideas een afwegingskader voor woningbouwcorporaties voorgesteld. Twee webinars, met in totaal 170 deelnemers, laten zien dat dit [...]

Drie redenen waarom je als corporatie geen gebruik moet maken van de verruimde LTV-norm

De grenswaarden LTV en solvabiliteit zijn aangepast. Goed nieuws denk u wellicht. Op papier betekent dit immers meer investeringsruimte. Maar is het wel verstandig om als corporatie deze extra [...]

Operationele kasstroom bij woningcorporaties met 19% sterk gedaald

In 2018 is de operationele kasstroom bij woningcorporaties sterk gedaald met een gemiddelde van maar liefs 19%. Dit blijkt uit de resultaten van het onderzoek van Finance Ideas waarbij de [...]

In vogelvlucht: Wat gaat 2020 betekenen voor de corporaties?

Wat gaat 2020 betekenen voor de corporaties? Hierbij een aantal onderwerpen dat centraal staat in 2020. Geen uitputtende lijst, maar een voorschot op dit nieuwe jaar. Ook het afgelopen jaar is [...]

Portefeuille- en asset management; bent u al geïntegreerd?

Asset management is hot in corporatieland. Begrijpelijk, want scherp sturen op de financiële en maatschappelijke prestatie van complexen is in deze tijd meer dan ooit van belang. Maar met sturen [...]

Fluctuatie in de beleidswaarde: het antwoord van Eigen Haard

In een eerder artikel lieten wij zien dat de beleidswaarde (sterk) afhankelijk is van de stand van de woningmarkt. Judith van der Bijl, Manager Business en Project Control bij Eigen Haard neemt [...]