Benchmark brengt risico’s zorgvastgoed in kaart

Geplaatst op 5 oktober 2017
Geschreven door
Categorie Control & Compliance

Veel corporaties hebben zorginstellingen als huurders, maar hoe is het eigenlijk gesteld met de financiële gezondheid van de zorginstellingen in Nederland? Met druk op tarieven en stengere eisen van banken hebben zorginstellingen het zwaar. Welke effecten heeft dit op de kredietwaardigheid van instellingen en het risico voor corporaties om in zorgvastgoed te investeren? Finance Ideas voerde de benchmark ‘ZorgRating’ uit onder 700 zorginstellingen om hun financiële positie in kaart te brengen. Deze benchmark brengt de risico’s van het zorgvastgoed in kaart.

Financiële prestaties van zorginstellingen verschillen sterk

Uit dit onderzoek komt naar voren dat de financiële prestaties van de zorginstellingen onderling flink verschillen. Ook de omvang is sterk gerelateerd aan hun kredietwaardigheid. Kleine instellingen zijn instabieler dan instellingen met een grotere omvang. Zo hebben zorginstellingen binnen de verpleging en verzorging op dit moment een aanzienlijk zwakkere kredietwaardigheid dan vijf jaar geleden. De geestelijke gezondheidszorg lijkt daarentegen een licht financieel herstel te vertonen, maar ook daar is de financiële positie voor een groot deel van de instellingen nog fragiel. Woningcorporaties met huurders in deze deelsector lopen dan ook een groter risico. Bekijk hier de publicatie van dit onderzoek.

Welke mogelijkheden hebben corporaties om het risico in kaart te brengen?

Om de risico’s van zorgvastgoed in kaart te brengen zijn antwoorden nodig. Antwoorden op vragen zoals: is de zorginstelling solvabel? Realiseert deze sterke kasstromen? Wat is de kans dat er op korte termijn problemen ontstaan? Loopt het huurcontract bijna af? Welke mogelijkheden zijn er dan voor de corporatie? Deze antwoorden zijn nodig om inzicht te verkrijgen in de risico’s, zodat het maken van de juiste keuze mogelijk wordt.

ZorgRating beoordeelt vastgoed vanuit de financiële bril

ZorgRating kan helpen inzicht te verkrijgen in de financiële stabiliteit van de zorginstellingwaardoor het mogelijk is vroegtijdig risico’s te signaleren en (langdurige) leegstand in het zorgvastgoed wordt voorkomen. Op basis van jaarverslagen worden financiële en operationele ratio’s berekend en gewogen tot een individuele rating. Zodoende wordt op een eenvoudige en objectieve wijze inzicht in de financiële positie en kredietwaardigheid van een (potentiële) huurder verkregen.

Hoe wordt de rating bepaald?

Op basis van jaarverslagen worden zestien financiële en operationele ratio’s net zoals in de financiële sector berekend en gewogen tot een individuele rating. Hoe heeft de instelling zich ontwikkelt? Wat is haar positie ten opzichte van andere instellingen in de markt? De rating maakt het mogelijk een indicatieve risicoanalyse op te stellen. Hiermee is in één oogopslag duidelijk wat de prestaties en rating van een instelling is, maar ook de positie van deze instelling ten opzichte van de gehele markt (benchmark).

Meer weten?

Meer weten over ZorgRating of de risico’s die gepaard gaan met zorgvastgoed kijk op www.zorgrating.nl of vraag informatie aan over de training Risicobeoordeling van zorgvastgoed.

Auteur

  • Pim Diepstraten
    Pim Diepstraten Partner, sectormanager zorg, senior adviseur zorginstellingen Meer info
  • Niels Kornegoor
    Niels Kornegoor Adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en institutionele beleggers Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

woningcorporatie-administratie-boekhouding-chef