Van IB60 via IBRI naar …?

Geplaatst op 18 september 2015
Geschreven door
Categorie Algemeen

Kent u het IB60-formulier nog? Deze inkomensverklaring van de Belastingdienst was een zeer vertrouwd bewijsstuk onder zowel corporaties als huurders bij het toewijzen van woningen.

In de zomer van 2014 werden veel corporatiemedewerkers echter verrast door de IBRI-formulieren. Voor een zeer korte periode werden deze formulieren aangevuld met de letters A tot en met F. Er was eigenlijk niemand die op de hoogte was van de betekenis van deze kenmerken en iedereen verlangde terug naar het oude vertrouwde IB60-formulier.

In het kader van ‘leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker’ werd het in het najaar van 2014 echter een stuk overzichtelijker. De kenmerken A tot en met F werden vervangen door de ‘D’ van definitief, de ‘V’ van voorlopig en de ‘O’ van onbekend. Ofwel een IBRI-D vermeldt het definitieve inkomen, een IBRI-V het voorlopige inkomen en in geval van een IBRI-O zijn er geen inkomensgegevens bekend bij de Belastingdienst.

Blijkbaar werd het u te makkelijk gemaakt, want de Belastingdienst heeft deze zomer wederom haar inkomensverklaringen aangepast.
Vanaf 1 september 2015 is de indeling als volgt:

 • OB-C: geen inkomen geregistreerd (O) van een beschreven (B) belastingplichtige;
 • ONB-C: geen inkomen geregistreerd (O) van een niet-beschreven (NB) belastingplichtige;
 • V-E: voorlopig vastgesteld inkomen (V) na indienen aangifte (E);
 • V-F: voorlopig vastgesteld inkomen (V) na (andere) voorlopige aanslag (F);
 • D-G: definitief vastgesteld inkomen (D) na definitieve aanslag (G);
 • D-H: definitief vastgesteld inkomen (D) na navorderingsaanslag (H);
 • D-I: definitief vastgesteld inkomen (D) na loon bij niet-beschreven belastingplichtige (I);
 • D-K: definitief vastgesteld inkomen (D) na uitspraak bezwaar (K).

Ons advies

Ons advies: richt u zich alleen op het eerste kenmerk! De betekenis hiervan is namelijk niet gewijzigd. De ‘V’ staat nog steeds voor voorlopig en de ‘D’ voor definitief. Inkomensverklaringen met een kenmerk ‘D’ of ‘V’ vermelden het geregistreerd verzamelinkomen en hebben dezelfde bewijskracht als de oude IBRI-D en IBRI-V formulieren.

Overige inkomensverklaringen

Het komt weleens voor dat een huurder een andere inkomensverklaring dan eerdergenoemde ontvangt. Alle (inkomens)verklaringen van de Belastingdienst die het (verzamel)inkomen vermelden, volstaan als bewijslast. Is het verzamelinkomen te hoog of verklaart de Belastingdienst dat het inkomen onbekend is, dan dient er een actuele inkomensberekening te worden uitgevoerd.

Negatief inkomen, laag inkomen of € 0?

Corporatiemedewerkers worstelen weleens met inkomensverklaringen die een negatief of laag inkomen vermelden. Men vraagt zich af of dergelijke inkomens geregistreerd mogen worden of dat er op actueel inkomen moet worden getoetst. Een negatief inkomen of nulinkomen dient als zodanig geregistreerd te worden. Een toelichting en/of actuele inkomensberekening is niet noodzakelijk. Uiteraard kan er in het kader van betaalbaarheid wel getoetst worden op actueel inkomen, maar houdt dit buiten het inkomensdossier voor de accountantscontrole.

Meer informatie over inkomensregistratie of passend toewijzen?

Neem dan deel aan de eerstvolgende cursus Inkomensregistratie: Staatssteun & Passend Toewijzen of neem contact met ons op. Een in company opleiding is uiteraard ook mogelijk. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan voor een sessie aan huis.

Auteur

 • Pim Diepstraten
  Pim Diepstraten Partner, sectormanager zorg, senior adviseur zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Intermediaire verhuur: inkomensregistratie nog belangrijker