Leergang Control en compliance: wat hoort er nu wel en niet bij je rol?

In mei 2019 stapte Linda Janssen over van de bankenwereld naar de corporatiewereld. Ze is nu concerncontroller bij Wonen Zuid en volgde onlangs de leergang Control en compliance bij corporaties. [...]

Kan mijn risicobereidheid omhoog?

Wil ik iets bereiken dan moet ik risico’s nemen. Van deze wetmatigheid is iedereen zich bewust. De vraag is, welke risico’s neem ik wel en welke niet? En waarom neem ik nu juist deze risico’s [...]

IBW: Papieren werkelijkheid?

De Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties (IBW) is recentelijk gepubliceerd. De IBW is bedoeld om huurdersorganisaties en gemeenten een indruk te geven van de financiële polsstok van de [...]