Intermediaire verhuur: inkomensregistratie nog belangrijker

 In Algemeen

Corporaties moeten vanaf 1 januari 2016 huishoudens met potentieel recht op huurtoeslag een passende woning toewijzen. Dit geldt ook voor huishoudens die via intermediairs een woning van de corporatie (willen) huren. Verantwoording over woningtoewijzingen via intermediairs houdt de gemoederen al lange tijd bezig. Met de komst van passend toewijzen staan corporaties, intermediairs en accountants voor een grote uitdaging.

Hoe zit het ook alweer?

Corporaties moeten zich over alle woningtoewijzingen kunnen verantwoorden. Ook als dit via een derde partij gebeurt. De toewijzingsregels gelden alleen voor het aangaan van huurcontracten. Bij het in gebruik geven van woonruimte in het kader van maatschappelijke opvang zijn de toewijzingsregels niet van toepassing. Om die reden kan het verstandig zijn een (concept) overeenkomst tussen de intermediair en huurder op te vragen. Aan de hand hiervan kan beoordeeld worden of er sprake is van een huurcontract.

De problemen ontstaan als de intermediair geen deugdelijke administratie bijhoudt of de juiste gegevens niet wil overleggen. Vanaf 18 mei 2013 wordt de corporatie geacht slechts huurovereenkomsten af te sluiten waarin sluitende afspraken over de inkomensregistratie en verantwoording daarvan zijn gemaakt. Indien het contract (tussen corporatie en intermediair) voor deze datum is afgesloten dan heeft de corporatie een inspanningsverplichting. De corporatie moet kunnen aantonen dat zij voldoende overleg (of andere inspanningen heeft verricht) met de intermediair heeft gevoerd over de naleving van de toewijzingsregels. Dit is een zeer arbitrair uitgangspunt. Wat is voldoende? Het is de accountant die hier een eerste oordeel over geeft. Indien blijkt dat de corporatie, ondanks alle inspanningen, zich niet kan verantwoorden over de toewijzingen via intermediairs dan wordt dit haar niet aangerekend.

Passend toewijzen

Vanaf 1 januari 2016 moeten ook intermediairs passend gaan toewijzen. Dit betekent dat de inkomensregistratie nog belangrijker wordt. Het inkomen bepaald of de huurder passend moet worden toegewezen. Het achteraf toetsen of opvragen van inkomensgegevens is geen optie. De kans op te dure toewijzingen vormt een (te) groot risico. Huurovereenkomsten die vanaf 1 juli 2015 worden afgesloten, moeten zowel afspraken over de 90%-10%-regeling als over passend toewijzen bevatten. Daarnaast schrijft de wet voor dat de corporatie overleg moet voeren met de intermediair om te bewerkstelligen dat de intermediair alle handelingen verricht die noodzakelijk zijn om aan de regelgeving omtrent passend toewijzen te voldoen. De intermediair moet de corporatie hiertoe alle inlichtingen verstrekken. Indien de corporatie niet over alle gegevens kan beschikken door toedoen van de intermediair dan wordt dat haar niet aangerekend bij de beoordeling, mits de overeenkomst voor 1 juli 2015 is afgesloten.

Verhuur via zorginstellingen

Zorgbehoevenden zijn in het kader van de 90%-10%-regeling onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van de inkomenstoets. Deze groep moet echter wel passend worden toegewezen. Dit betekent dat zorginstellingen voor deze groep een reguliere inkomenstoets moet uitvoeren. Pas op het moment dat de huurder een inkomen hoger dan € 34.911 heeft, gaat het zorgplan een rol spelen. Deze groep behoudt namelijk wel het recht op een sociale huurwoning.

InkomensRegistratieFormulier (IRF)

Met behulp van het InkomensRegistratieFormulier kunnen corporaties en intermediairs het (actuele) inkomen bij nieuwe toewijzingen bepalen en efficiënt vastleggen. Veel corporaties maken al gebruik van deze webbased rekenmodule. Momenteel is IRF 2.0 in ontwikkeling. De tool wordt gebruiksvriendelijker en aangepast aan de meest actuele regelgeving. Zo wordt het mogelijk om de huishoudsamenstelling in het kader van passend toewijzen te registreren.

Meer informatie over inkomensregistratie of passend toewijzen?

Neem dan deel aan de eerstvolgende cursus Inkomensregistratie: Staatssteun & Passend Toewijzen of neem contact met ons op. Een incompany opleiding is uiteraard ook mogelijk. Vraag hier een vrijblijvend voorstel aan voor een sessie aan huis.

Auteur

  • Pim Diepstraten
    Pim Diepstraten Partner, sectormanager zorg, senior adviseur zorginstellingen Meer info

Relevante opleidingen

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...

Van IB60 via IBRI naar ...?inkomensregistratie bij intermediaire verhuur