Wat zijn belangrijke thema’s in 2023?

Geplaatst op 9 januari 2023
Geschreven door
Categorie Algemeen

Het is een uitdagende en complexe tijd voor woningcorporaties. Corporaties hebben een centrale rol in het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen rond wonen en verduurzaming. De volkshuisvestelijke opgaven staan weer centraal. Beschikbaarheid van woningen, verduurzaming om energiearmoede tegen te gaan, CO2 uitstoot reduceren en natuurlijk betaalbaarheid en kwaliteit. Uw corporatie levert een cruciale bijdrage. Hoe kunt u uw kennis op deze onderwerpen vergroten verdiepen en verbreden? We hebben vier thema’s uitgelicht die aansluiten bij de actuele thema’s van 2023.

Maatschappelijk impact? Focus op samenspel vastgoedsturing, financiële sturing en soft controls

De afgelopen maanden heeft u de lokale opgaven omgezet in de begroting. De inkt is nog niet droog of de rente is zodanig gestegen dat het financiële plaatje fors wijzigt. Een samenspel tussen vastgoedsturing, financiële sturing en soft controls is nodig om als organisatie de gewenste maatschappelijke bijdrage daadwerkelijk te leveren. De wijzigingen in de externe omgeving zijn een gegeven, maar u bepaalt hoe u hierop reageert.

Bent u een leidinggevende die het volledige speelveld van de corporatie wil overzien? Wilt u weten welke knoppen er zijn om de organisatie optimaal te sturen, zowel op hard als soft controls? Vindt u het wenselijk flexibiliteit en keuze te hebben in de snel wijzigende omgeving? Tijdens de Leergang Integrale Corporatiesturing verkennen we met elkaar de mogelijkheden om sturing optimaal te organiseren. De inbreng van uw eigen praktijkvoorbeelden speelt een belangrijke rol.

De rol van de asset manager in een dynamisch werkveld

De begrotingen van corporaties zijn gevuld met plannen die voortkomen uit de Nationale prestatieafspraken en Woonakkoorden. Maar papier is geduldig. Maatschappelijke impact wordt alleen bereikt als de plannen worden uitgevoerd. De realisatiegraad van corporaties blijft al jaren ver achter.

Als asset manager vervult u een centrale rol om plannen om te zetten naar actie. U bent aanjager van investeringen en geeft sturing aan de exploitatie. Hoe verwerkt u de duurzaamheidsambities in de portefeuillestrategie, welke rol spelen flexwoningen en hoe vertaalt u strategie in de wijk- en complex beheerplannen? Hoe zorgt u dat de organisatie plannen realiseert? Tijdens de Leergang asset management in praktijk gaat u in gesprek met asset managers van andere corporaties en worden ervaringen gedeeld. U krijgt vanuit de praktijk inzicht in het proces en de te nemen stappen om te komen tot een praktische en werkbare inbedding in de organisatie.

Plezier beleven aan cijfers?

Cijfers. Die voelden voor Renske de Wit, manager wonen bij ZVH, altijd als de ver-van-mijn-bedshow. “Daar moet ik wat mee, dacht ik op een gegeven moment. Helemaal met de grote opgave waar de sector voor staat” En dus volgde ze de Leergang CorporatieFinanciën. “Ik heb inzicht in financiële zaken gekregen en begrijp nu onder meer hoe een jaarrekening in elkaar steekt. Ik had nooit gedacht dat ik het leuk en interessant zou vinden om dat te weten. Er was ook nooit noodzaak toe, omdat ik voorheen werkte bij een grote corporatie. Daar heeft iedereen een afgebakende taak en kon ik de cijfers laten voor wat ze waren. Bij een kleinere corporatie is dat anders. Als manager wonen zit ik ook bij overleggen waar de financiën aan de orde komen. Dan is het toch wel heel lekker als je begrijpt waar het over gaat, zodat je de juiste vragen kunt stellen en mee kunt denken”.

“Ik hoorde tijdens overleggen financiële termen voorbijkomen die me niets zeiden. Als ik een begroting zag, was dat voor mij Grieks. Omdat ik toch wel graag mee wil praten en zinnige dingen wil kunnen zeggen, ben ik op zoek gegaan naar een training, deze leergang sluit precies aan bij wat ik zocht.”

Control in de eigen corporatiepraktijk

Geen kwalitatief goede portefeuillestrategie? Onvoldoende control Kwalitatief matige begroting? Onvoldoende control Lage realisatie-indexen? Onvoldoende control.

En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De toezichthouders Autoriteit woningcorporaties en het WSW stellen hoge eisen aan de kwaliteit van uw data, de verwerking en het gebruik hiervan. Zo zijn kwaliteitseisen ten aanzien van de portefeuillestrategie en de onderbouwing van de fiscale positie aanzienlijk toegenomen.

Maar ook op andere terreinen is wetgeving aan verandering onderhevig. Denk hierbij aan de invoering van de privacywetgeving en de mogelijke fiscale beperking van renteaftrek. En waar moet u rekening mee houden als corporaties, zoals de Europese Commissie betoogt, Europees aanbestedingsplichtig worden?

Tijdens de Leergang Control en compliance krijgt u inzicht in een breed palet aan relevante wet- en regelgeving (woningwet, het nieuwe beoordelingskader, bouwrecht en fiscaliteit). U ontvangt handvatten voor het effectief borgen van de spelregels binnen uw organisatie.

Totale overzicht van opleidingen?

Wilt u eens rustig kijken met welke opleiding u in 2023 uw kennis gaat vergroten? Het aanbod en de planning voor 2023 staat online. In één oogopslag heeft u alle opleidingen met onderwerp en data in beeld, van korte kennisintensieve opleidingen tot leergangen. Bekijk de totale planning voor 2023.

 • Daan Vrijmoet
  Daan Vrijmoet Directeur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Control & Compliance

Wat leert u?

 • Effectief borgen van regels en beleid
 • Compliance eisen en risicomanagement
 • Toetsingskaders voor bestuur en toezicht
 • Opstellen control framework
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Inzicht kerngetallen en rendementen
 • Samenhang financiële thema’s
 • Beslissingen en afwegingen maken
 • Intern de juiste vragen stellen
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Het bedrijfsmodel van de corporatie(sector).
 • Belangrijkste elementen en samenhang in vastgoed- en financiële sturing.
 • Financiële en vastgoedsturing in maatschappelijke context.
 • Inzicht in financierings-, performance- en risicoratio’s.
 • Inzicht in soft controls en balans tussen hard en soft controls.

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...