Pieter Thoben versterkt het team van Finance Ideas

Geplaatst op 16 mei 2022
Geschreven door
Categorie Sturing op vastgoed & financiën

Pieter ThobenVanaf mei 2022 versterkt Pieter Thoben het team van Finance Ideas. Met zijn achtergrond als onderzoeker, strateeg, manager en bestuurder voor de corporatiesector heeft hij een brede ervaring en kijk ontwikkeld op de opgaven van woningcorporaties. Een mooie aanwinst voor het team en onze dienstverlening.

Vastgoedsturing en portefeuille- en assetmanagement

Pieter richt zich binnen Finance Ideas op vastgoedsturing en portefeuille- en assetmanagement voor woningcorporaties. Daarnaast ondersteunt hij woningcorporaties bij zaken zoals aan- en verkoop, beleids- en organisatieontwikkeling of procesmanagement. Door werkzaam te zijn geweest in zowel krimp- als schaarste gebieden bij zowel kleine als grotere corporaties, is zijn ervaring divers.

“Na een carrière van circa tien jaar bij diverse woningcorporaties was de volgende stap naar Finance Ideas snel gemaakt. Ik kan nu aan de slag met uitdagingen voor verschillende corporaties uit verschillende windrichtingen. Ik word enthousiast van de combinatie tussen bedrijfskundige en volkshuisvestelijke opgaven en zet mijn expertise graag breed in voor meer maatschappelijke impact in de sector. Daarbij is Finance Ideas voor mij een jonge, kundige en energieke organisatie waar je voor complexe maatschappelijke vraagstukken terecht kunt. Daar voel ik me thuis en krijg ik energie van.”

Pieter gaat zijn kennis en kunde ook overdragen via de Finance Ideas Academy via onder andere de opleiding asset management en portefeuillestrategie.

Waarom zijn deze thema’s juist nu zo belangrijk?

Woningcorporaties staan voor forse maatschappelijke uitdagingen. De opgaven zijn divers en complex en de veranderingen komen ook nog eens op een hoog tempo op de sector af. Ook de landelijke en lokale politiek heeft de volkshuisvesting hoog op haar lijstje staan. Er wordt druk gezocht naar oplossingen voor betaalbare huisvesting, de woningnood, de energietransitie, wonen en zorg en leefbare wijken en buurten. Corporaties vervullen daarbij een sleutelpositie in oplossingsrichtingen in de samenleving. De verwachtingen zijn zodoende hooggespannen.

Het richting geven aan organisaties op zowel maatschappelijk als financieel gebied is daarbij belangrijker dan ooit. Het ontwikkelen van sturing voor vandaag, morgen en overmorgen. Sturing die zorgt voor de juiste integrale balans en output op de gewenste maatschappelijke prestaties is niet makkelijk. Een goede samenhang en continue wisselwerking tussen strategie, tactiek en operatie is daarvoor noodzakelijk. Professioneel portefeuille- en assetmanagement met een adequate (cyclische) vastgoedsturing draagt bij aan maatschappelijke prestaties, wendbaarheid en weerbaarheid van de corporatie en tot slot de gewenste maatschappelijke legitimatie.

Tip: Tijdens de opleiding Plan van aanpak actualiseren portefeuilleplan leert u de transformatieopgave in de toekomst te verbeteren en aan te scherpen.

Zelf aan de slag om uw kennis over asset management te vergroten?

Uw kennis op het gebied van asset management te vergroten? Tijdens de training Asset management gaan we dieper in op asset management en de positie hiervan binnen de organisatie.

Hoe kan een portefeuillestrategie worden vertaald naar het beheer? En hoe kan asset management bijdragen aan maatschappelijke prestaties? Tijdens de training ontvangt u praktische handvatten om scherper te kunnen sturen op de (financiële) prestatie van complexen. Bekijk het programma.

Auteur

 • Victor Burger
  Victor Burger Partner, sectormanager wonen, senior adviseur woningcorporaties Meer info

Relevante opleidingen

Financieel sturen

Wat leert u?

 • Vertalen van portefeuille naar beheer
 • Sturen op prestatie complexen
 • Opstellen van exploitatiestrategie vastgoed
 • Rendementsbepaling op complexniveau
Financieel sturen

Wat leert u?

 • Opstellen portefeuillestrategie
 • Randvoorwaarde en bouwstenen
 • Integreren duurzaamheidsvisie
 • Samenhang vastgoed- en financiële sturing

Relevante artikelen

Typ hier uw vraag...